Goede zorg voor eetproblemen en gewichtsproblemen vraagt onder andere het op tijd herkennen van mogelijke problemen en ingrijpen om erger te voorkomen. Als eerstelijnswerker heb je een belangrijke rol in vroegdetectie en vroeginterventie bij eetproblemen, eetstoornissen en gewichtsproblemen. Niet elke bezorgdheid rond eten of gewicht wijst op een groot probleem. Bezorgdheden kunnen bij de ene cliënt betekenen dat er vragen zijn rond bepaalde groeithema’s, terwijl dezelfde vragen bij een andere cliënt kunnen wijzen op een eetstoornis. Bezorgdheden kunnen herkennen, hiermee aan de slag gaan en wanneer nodig gespecialiseerde zorg inschakelen zijn belangrijke taken die je als eerstelijnswerker kan opnemen. Het kan ook zijn dat cliënten na behandeling in de gespecialiseerde zorg terug op jou beroep doen. Je hebt dan een belangrijk rol op vlak van nazorg en terugvalpreventie.  

Basiskennis eetproblemen, eetstoornissen en gewichtsproblemen

Alle basiskennis over eetproblemen, eetstoornissen en gewichtsproblemen kan je vinden in het stappenplan basiskennis eetstoornissen en gewichtsproblemen. Er is ook een stappenplan basiskennis specifiek bij kinderen.

Stappenplan basiskennis eetstoornissen en gewichtsproblemen

Hier vind je het algemene stappenplan met basiskennis rond eetstoornissen en gewichtsproblemen.

Stappenplan

Stappenplan basiskennis eetstoornissen en gewichtsproblemen kinderen

Hier vind je het algemene stappenplan met basiskennis rond eetstoornissen en gewichtsproblemen.

Stappenplan

Preventie van eetproblemen

Voor de preventie van eetproblemen en gewichtsproblemen worden er door de literatuur een aantal basisprincipes opgesteld.  Er wordt o.a. geadviseerd om versterkend te werken, stigmatisering tegen te gaan en de focus niet te leggen op gewicht, maar op een gezonde leefstijl. Ons stappenplan  Preventie van eetproblemen en gewichtsproblemen en onze materialen rond communicatie kunnen je hierbij helpen.  

Vroegdetectie 

Vanaf het eerste contact kan je groeithema’s bij je cliënt en de context bevragen en versterken. Voor vroegdetectie is het belangrijk om kennis en aandacht te hebben voor signalen die kunnen wijzen op eetproblemen en gewichtsproblemen. Daarnaast kan een goede anamnese (infofiche Eerstelijnsaanpak INNOVATE – onderzoeken) en ernstinschatting (infofiche Eerstelijnsaanpak INNOVATE – actiebepaling) je informatie geven over welk niveau van zorg de cliënt nodig heeft. Het stappenplan Eetproblemen en eetstoornissen voor eerstelijn geeft meer informatie.   

Vroeginterventie 

Vroeginterventie vraagt ruimte creëren voor je cliënt (en zijn/haar context) om te groeien, met waar nodig een ondersteunend zetje van jou als eerstelijnswerker. Bij vroeginterventie focus je op het versterken van beschermende factoren zoals o.a. een gezonde leefstijl, en de cliënt ondersteunen om risicofactoren te leren opvangen op een manier die bij hem/haar past. De fiche over eerstelijnsbegeleiding (infofiche Eerstelijnsaanpak INNOVATE – Timen en plannen) helpt je op weg. De Groeiwijzer en bijhorende infofiche helpt groeivragen rond eten en gewicht van ouders beantwoorden.  Verder is er ook een Handleiding voor helpdeskmedewerkers, voor wie hulp boedt via telefoon, mail of chat, en een bijhorende infofiche met de belangrijkste punten.  

Terugvalpreventie 

Bij terugvalpreventie ondersteun je de cliënt om het herstel vast te houden. Je kadert periodes van herval en terugval. En je helpt je cliënt zoeken naar manieren om hiermee om te gaan.  Je vindt meer informatie in het stappenplan Eetproblemen en eetstoornissen voor eerstelijn. 

Datum laatste aanpassing: 11 september 2023