Binnen een begeleiding van cliënten met een eetstoornis of gewichtsprobleem kunnen crisissen optreden. Hierin ben jij als hulpverlener binnen een mobiel crisisteam een noodzakelijke schakel om de hulpverlening terug op weg te helpen. Niet elke bezorgdheid rond eten of gewicht wijst op een groot probleem. Bezorgdheden kunnen bij de ene cliënt betekenen dat er vragen zijn rond bepaalde groeithema’s, terwijl dezelfde vragen bij een andere cliënt kunnen wijzen op een eetstoornis. Als medewerker in een mobiel crisisteam heb je een belangrijke rol in het motiverend werken, groeigericht ondersteunend communiceren met de cliënt, en in het versterken van de context. Binnen je werk zal het noodzakelijk zijn om multidisciplinair samen te werken en multidisciplinaire hulpverlening op te zetten. De informatie op onze website is erop gericht om jou in elk van deze rollen te ondersteunen.

Stappenplan eerste hulp bij eetstoornissen

Eerste hulp bij eetstoornissen voor crisiswerkers.

Stappenplan

– 1,63GB

Infofiche eerste hulp bij eetstoornissen

Eerste hulp bij eetstoornissen.

Infofiche

– 1,63GB

Basiskennis eetproblemen, eetstoornissen en gewichtsproblemen

Alle basiskennis over eetproblemen, eetstoornissen en gewichtsproblemen kan je vinden in het stappenplan basiskennis eetstoornissen en gewichtsproblemen. Er is ook een stappenplan basiskennis specifiek bij kinderen.

Stappenplan basiskennis eetstoornissen en gewichtsproblemen

Hier vind je het algemene stappenplan met basiskennis rond eetstoornissen en gewichtsproblemen.

Stappenplan

Stappenplan basiskennis eetstoornissen en gewichtsproblemen kinderen

Hier vind je het algemene stappenplan met basiskennis rond eetstoornissen en gewichtsproblemen.

Stappenplan

Basisinformatie  

Om als hulpverlener binnen deze crisistrajecten te kunnen instromen, is het van belang dat je zicht hebt op wat eetproblemen, eetstoornissen en gewichtsproblemen zijn. In de thuissituatie van de cliënt kan je mogelijk signalen van een eetprobleem of eetstoornis opmerken die voor andere hulpverleners niet opvallend zijn. Cliënten met eetstoornissen of gewichtsproblemen hebben vaak klachten op lichamelijk, psychisch en sociaal vlak. Verder is het belangrijk om doordacht te communiceren over eten en gewicht. 

Ook kennis van de normale ontwikkeling van eetgedrag helpt je om ouders te ondersteunen in groeivragen. 

Inschatten crisis  

Bij een groot suïciderisico van een cliënt met een eetstoornis of gewichtsprobleem zal het mobiele crisisteam vaak ingeschakeld worden. Dan is je belangrijkste taak om het suïciderisico in te schatten en te stabiliseren, de hulpvraag van de cliënt te verkennen en de draagkracht van het systeem te exploreren. In het stappenplan eetproblemen en eetstoornissen voor eerstelijn vind je informatie over het inschatten van de ernst. 

Inzetten op motiverend werken  

Motiverend werken vormt de basis in het werken met cliënten met een eetstoornis of gewichtsprobleem. Ook wanneer een cliënt in crisis aangemeld wordt, is het noodzakelijk voor jou als hulpverlener om verbinding te maken met de cliënt. Hierbij zie je de persoon achter de eetstoornis of het gewichtsprobleem.  Je leest er alles over op de infopagina motivatie.

3 motivatiekaders

Binnen het motiverend werken zijn er 3 belangrijke kaders die jou concrete handvaten kunnen geven in het praktijkwerk.

  • De motivatiecirkel laat zien dat verschillende stadia vragen om verschillende interventies van de hulpverlener. Anders ontstaat er weerstand.
  • Motivationele gespreksvoering geeft concrete interventies die je kan toepassen als je in gesprek gaat met je cliënt.
  • De zelfdeterminatietheorie geeft een antwoord op de vraag hoe je cliënten naar meer en betere motivatie kan brengen.

Invoegen en begeleiding 

Tijdens de crisisinterventie is het belangrijk dat je invoegt bij je cliënt en de hulpvraag verduidelijkt. Zo kan gewerkt worden aan wat de cliënt belangrijk vindt. Ga hierbij op zoek naar waar je cliënt last van ondervindt, maar ook wat voor je cliënt nog goed gaat. Binnen de begeleiding kan je inzetten op het versterken van beschermende factoren, een gezonde leefstijl en het verminderen van de impact van de risicofactoren. Daarnaast kan je binnen je crisisinterventie ook inzetten op verkrijgen van ziekte-inzicht en aan de wens tot verandering. Hoe je dit concreet aanpakt vind je in het stappenplan Eetproblemen en eetstoornissen voor eerstelijn. 

Context ondersteunen  

Binnen de crisis van je cliënt bevindt het gezin zich ook in crisis. Hier is het een grote taak van jou als hulpverlener om de context te ondersteunen en toe te leiden tot de gepaste hulp. In het stappenplan eetproblemen en eetstoornissen voor G-ELP vind je concrete handvatten om met het gezin aan de slag te gaan.  

Samenwerking 

In de zorg voor cliënten met eetproblemen en gewichtsproblemen werk je ook samen met andere hulpverleners en met de context van de cliënt. In het stappenplan basiskennis eetproblemen en gewichtsproblemen vind je praktische informatie rond dit thema. Bekijk ook de pagina ‘in het gezin’ voor materialen die specifiek voor naasten en ouders ontwikkeld zijn. Ben je op zoek naar verwijsadressen voor je cliënt?

Datum laatste aanpassing: 3 oktober 2023