Als CLB-medewerker kan je verschillende rollen vervullen binnen preventie en zorg voor kinderen en jongeren met (risico op) eet- en gewichtsproblemen. Je wordt ingeschakeld in de systematische consulten vanuit het CLB, als verpleegkundige of arts, je ondersteunt leerkrachten of scholen bij specifieke bezorgdheden van leerlingen of schoolbeleid, en je bent een aanspreekpunt voor ouders. Deze website wil je in deze verschillende rollen ondersteunen.

Basiskennis eetproblemen, eetstoornissen en gewichtsproblemen

Alle basiskennis over eetproblemen, eetstoornissen en gewichtsproblemen kan je vinden in het stappenplan basiskennis eetstoornissen en gewichtsproblemen. Er is ook een stappenplan basiskennis specifiek bij kinderen.

Stappenplan basiskennis eetstoornissen en gewichtsproblemen

Hier vind je het algemene stappenplan met basiskennis rond eetstoornissen en gewichtsproblemen.

Stappenplan

Stappenplan basiskennis eetstoornissen en gewichtsproblemen kinderen

Hier vind je het algemene stappenplan met basiskennis rond eetstoornissen en gewichtsproblemen.

Stappenplan

Preventie op school 

Binnen preventie van eetstoornissen wordt ingezet op groeithema’s en beschermende factoren, die elk kind sterker maken. Specifiek voor het onderwijs is er de infofiche ‘Praten over eten en gewicht – onderwijs’. Daarnaast is er ook het stappenplan preventie van eetproblemen en gewichtsproblemen, waarbij verschillende groeithema’s aan bod komen, en waar je lespakketten vindt voor leerkrachten. De verschillende materialen en inzichten vind je ook op onze infopagina rond preventie.  

Een kernpunt van preventiebeleid is de communicatie en invulling rond de bouwstenen van een gezonde leefstijl. Dit sluit ook ruimer aan bij niet-stigmatiserende communicatie rond eten en gewicht. 

Systematische consulten 

Als CLB-medewerker word je ingeschakeld in de systematische consulten. Je volgt het gewicht, groei en de gezondheid van de leerling op, en bouwt zo ook mee aan hun vertrouwen in de gezondheidszorg. In je gesprekken met ouders en leerlingen heb je een rol binnen preventie en vroegdetectie van eetproblemen, eetstoornissen en gewichtsproblemen, en een belangrijke verwijsfunctie. Handige handvaten hierbij zijn onze fiches “Gesprek rond de weegschaal” voor kleuters, kinderen en jongeren. Specifiek voor jou is er ook het stappenplan eetproblemen en gewichtsproblemen voor CLB dat samenhangt met de Standaard Gewicht. Ook infofiches om o.m. signalen van (beginnende) eetstoornis op te merken en rond motivatie zijn voor CLB-medewerkers interessant.   

Check ook de materialen voor huisarts, kinderarts, en verpleegkundige voor mogelijke aanvullende materialen per beroep.  

Aanspreekpunt  

Kleine en grote vragen rond eten en gewicht, als hulpverlener in de eerste lijn ben je een aanspreekpunt. Goede kennis rond de normale ontwikkeling van eetgedrag en groeithema’s, risicofactoren voor eetproblemen en gewichtsproblemen, en vroegdetectiesignalen, zijn belangrijke bouwstenen om waar gepast te normaliseren, en waar nodig problemen tijdig te detecteren.  

De tekst voor leerlingbegeleiders geeft heel wat basiskennis en handvatten bij beginnende problemen. In het boek Groeiwijzer en bijhorende infofiche vind je informatie rond de normale ontwikkeling van eetgedrag. En ook het stappenplan eetproblemen en eetstoornissen voor eerstelijn bevat heel wat nuttige info om versterkend te werken bij beginnende eetproblemen. 

Specifiek voor ouders zijn er heel wat fiches met psycho-educatie en handvatten in de communicatie rond eten en gewicht. Ouders van jongeren met een eetstoornis kan je verwijzen naar de toolbox eetstoornissen voor ouders.  

Samenwerking en verwijzing

Als CLB-medewerker hou je een nauwe band met de huisarts. Je hebt een belangrijke signaal- en verwijsfunctie bij problemen en je motiveert om de stap te zetten naar hulp. Om deze stap te ondersteunen kan je beroep doen op onze verwijslijn eetproblemen. Raadpleeg de verwijstool voor verwijsadressen van gespecialiseerde zorgverleners in je regio. Je vindt ook heel wat info en vorming rond motiverende gesprekvoering.   

Datum laatste aanpassing: 11 september 2023