Terug

Aanpak van overgewicht en obesitas in de huisartsenpraktijk

Beschrijving

Leerdoelen

  • Aanpak van overgewicht en obesitas bij volwassenen in de eerste lijn verbeteren, door grondige identificatie, diagnosestelling, risicostratificatie en behandeling op maat in plaats van het standaard advies “eet minder, beweeg meer”.
  • De focus op gewicht veranderen naar een focus op leefstijl bij de aanpak van overgewicht en obesitas.
  • Signalen van eetproblemen en eetstoornissen kunnen herkennen en gebruik maken van korte screeningsinstrumenten om eetstoornissen te detecteren.
  • Kennismaken met de ruimere EOSS stadiëring naast BMI als inschatting van ernst en deze kunnen toepassen.
  • De beschikbare handvatten om motivationeel te werken toepassen bij de aanpak van overgewicht en obesitas.
  • De meerwaarde van andere disciplines kunnen inschatten bij de aanpak van overgewicht en obesitas en waar aangewezen multidisciplinair werken;

Hoe aanmelden?

Ga naar de e-learning bibliotheek van het RIZIV: 

https://inami-riziv.dokeosnet.com

Op deze pagina staat alle informatie om u te registeren. 

  • Bent u arts? Kies voor toeging via e-ID, zo kan u 2 accrediteringspunten behalen voor de e-learning ‘overgewicht en obesitas’.
  • Behoort u tot een andere discipline? Volg de stappen onder ‘vrije toegang zonder accreditering’. 
ONBEPERKT

Gratis

2 accrediteringspunten bij de werkgroep ‘Ethiek en economie’