Terug

Basisopleiding eetstoornissen voor alle disciplines

Deze basisopleiding richt zich op de diagnostiek en behandeling bij eetstoornissen in de praktijk. Concreet ga je aan de slag met het herkennen van signalen voor eetstoornissen, het uitvoeren van een gerichte screening en intake, het inschatten van motivatie, het uitwerken van een behandelplan, en het toepassen van onderbouwde kennis in een multidisciplinaire behandeling.

De cursus is gericht op hulpverleners uit alle disciplines die meer kennis willen vergaren met betrekking tot de basisbehandeling van eetstoornissen.

De basisopleiding eetstoornissen omvat 19 vormingsuren :

  • Zelfstudie pakket (9u): Wat zijn eetstoornissen, herkennen van eetstoornissen, diagnostiek, opstellen van behandelplan en aanpak van eetstoornissen.
  • Vraagmoment (1u): Vraagmoment voor je vragen naar meer info
  • Seminarie (3u): Multidisciplinair samenwerken bij eetstoornissen
  • Webinar (3u): Webinar behandeling van jonge patiënten en hun context
  • Praktijklabo (3u): Vertaling naar de praktijk. Aan de slag met casusmateriaal.

Programma

Zelfstudiepakket (9u)

Na inschrijving ontvang je toegang tot de e-learning basisbehandelingen bij eetstoornissen. Deze bekijk je vooraf aan het seminarie zodat iedereen van start kan met dezelfde basiskennis rond eetstoornissen. Hiernaast selecteren we ook enkele artikels om op voorhand te lezen.

Vraagmoment (1u)
19 september 2022, 20u (Online)

An Vandeputte en Ilse Ulens beantwoorden al je vragen die naar boven komen na het doornemen van het zelfstudiepakket.

Seminarie multidisciplinair samenwerken (3u)
23 september 2022, 9u30-12u30 (raadzaal Provinciehuis, Leuven + online)

Sprekers: Lien Goossens (psychologe), Ilse Ulens (diëtiste), Maura Sisk (arts)

Voor goede zorg op maat heb je collega’s nodig uit andere disciplines. Eetstoornissen vragen om een integrale aanpak vertrekkende vanuit het biopsychosociaal model. Verkenning van voeding, beweging, medisch-somatisch en psychosociaal functioneren is nodig om te komen tot echt maatwerk in de zorg bij eetstoornissen.

De meerwaarde van een interdisciplinair team zit in een combinatie van kennis, vakmanschap, onderlinge ondersteuning en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Wat is de inzet van iedere discipline? En goed samenwerken, hoe doe je dat? 

Webinar eetstoornissen bij jonge patiënten en hun context (3u)
14 oktober 2022, 9u30-12u30 (Online)

Eerst neemt Ursula Van Den Eede je mee in de behandeling van de jonge patiënten met eetstoornissen. Hierbij werpt ze ook een blik op het betrekken van de context.
Hierna maakt Kimt Steenman een mooie aanvullen met de familiereflectie in je zorgplannen.

Praktijklabo (3u)
21 oktober, 9u30-12u30 (restozaal Hostel De Blauwput, Leuven)

In dit praktijklabo maken we de vertaling naar de praktijk. Onder supervisie van An Vandeputte en Ilse Ulens ga je aan de slag met eigen casussen.

Doelgroep

Deze basistraining richt zich tot iedereen die actief instaat voor therapie en begeleiding van kinderen, jongeren en/of volwassenen met eetstoornissen: diëtisten, psychologen, psychiaters, kinesitherapeuten, bewegingsdeskundigen, (kinder)artsen…

Sprekers

Prof. Dr. Lien Goossens is klinisch psychologe en docent klinische ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Gent. Sinds 2004 doet ze wetenschappelijk onderzoek naar de ontwikkeling en instandhouding van eetproblemen bij kinderen en adolescenten, met een belangrijke focus op klinische implicaties van de onderzoeksresultaten. Daarnaast is ze als klinisch psycholoog verbonden aan het Universitair Psychologisch Centrum Kind & Adolescent, waar ze zich toelegt op diagnostiek en behandeling van eetproblemen.

Ilse Ulens is voedingsdeskundige in de Psychiatrische Kliniek Broeders Alexianen in Tienen. Ze begeleidt ook ambulant patiënten in haar privépraktijk in Tienen en Leuven. Ze is werkzaam in voorlichting, preventie en behandeling van eet- en gewichtsproblemen. 

Dr. Maura Sisk is huisarts en werkzaam in het Studentengezondheidscentrum van de KU Leuven. Ze is lid van de adviesraad van Eetexpert en werkte mee aan het nieuwe ondersteuningsmateriaal rond de detectie en somatische opvolging van eetstoornissen.

Ursula Van Den Eede is kinderpsycholoog, systeemtherapeut en coördinator van de Eetkliniek Paika in het UZ Brussel. Ze heeft jarenlange ervaring in het werken met kinderen met eetstoornissen en is moderator van de supervisiegroep te Brussel.

Kim Steeman is klinisch psycholoog en coördinator van het Familieplatform Geestelijke Gezondheid. Op deze manier gaat ze aan de slag met de belangen van families, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen. Hiernaast biedt ze therapeutische begeleiding aan individuen en hun context.

An Vandeputte is klinisch psycholoog en gedragstherapeute en coördinator van Eetexpert. Zij werkte 30 jaar als therapeute zowel residentieel als ambulant met mensen met eet- en gewichtsproblemen.

Inschrijvingsmodaliteiten

Schrijf je hieronder in. De ontvangst van je inschrijvingsbevestiging geldt als inschrijving en is jouw akkoord om tijdig te betalen op rekeningnummer BE20 7340 1588 3656 van Eetexpert, met vermelding ‘basisopleiding + je naam’. 
Kosteloos annuleren kan tot 24u voor de start van de studiedag.

Inschrijvingen zijn gesloten.

Toch interesse? Houd begin 2023 onze vormingskalender in het oog voor een nieuwe basisopleiding of bekijk alvast de E-learning basisbehandeling bij eetstoornissen.


ma 19 sep
9u30 tot 12u30

Abonnee: €70
Geen abonnee: €90

voor het hele pakket

Vragenuurtje 19/09: Online
Seminarie 23/09: Provinciehuis, Leuven+ online
Webinar 14/10: Online
Praktijklabo 21/10: Hostel De Blauwput, Leuven