Basisopleiding eetstoornissen voor diëtisten

Basisopleiding eetstoornissen voor diëtisten

Ben jij diëtist en wil je je specialiseren in de zorg bij eetstoornissen? Dan is deze basisopleiding iets voor jou. De opleiding omvat 24 vormingsuren en is opgebouwd in 5 delen. Ook handig om te weten, de opleiding gaat volledig online door.

 • Zelfstudie pakket (3u): Wat zijn eetstoornissen? Aanpak van eetstoornissen
 • Deel 1 (2x3u): screening, invoegen en motiveren
 • Deel 2 (3u): diëtistische anamnese
 • Deel 3 (2x3u): zorg bij eetstoornissen
 • Deel 4 (2x3u): toepassing zorg op maat & multidisciplinair samenwerken

Naar aanleiding van de lancering van het diëtistendraaiboek rond eetstoornissen biedt Eetexpert dit vormingsaanbod voor diëtisten aan die zich willen specialiseren in de behandeling van eetstoornissen. De basisopleiding is een pakket van vier vormingsdagen. Voedingsbegeleiding van cliënten met eetstoornissen kenmerkt zich door het (herhaaldelijk) doorlopen van een aantal fasen.

 • Diëtistisch onderzoek
 • Diëtistische diagnose
 • Behandeling
 • Evaluatie

Tijdens deze verschillende fasen vervult de diëtist een begeleidende, adviserende, motiverende en coachende rol. Motiverend werken is een topic doorheen alle fasen van de begeleiding.

Kalender 

23 FEB 2021 – Basisopleiding eetstoornissen voor diëtisten deel 1 – screening, invoegen en motiveren

 • DATUM: Dinsdag 23 februari 2021, van 9u30-16u30
 • THEMA: Screening, invoegen, motiveren
 • SPREKERS: Ilse Ulens, Nena Van Hemelryck, Lien Joossens, An Vandeputte

Tijdens de telefonische aanmelding en in de eerste consultatie voegen we in bij de hulpvraag van onze client. Terwijl we kennismaken verzamelen we info voor een eerste ernstinschatting. Wanneer we de hulpvraag verkennen leggen we de basis voor een goede werkrelatie. Hoe doe je dat bij mensen met eetstoornissen? En hoe ga je om met hun ambivalentie die vaak centraal staat in hun strijd met de eetstoornis? Hoe krijg je zicht op waarvoor men gemotiveerd is ? En hoe verhoog je de vaak lage motivatie?

Deze eerste opleidingsdag geeft je houvast. Je krijgt de klinische aanbevelingen én praktijktoepassing, zodat je straks zelf aan de slag kan.

 

23 MRT 2021 – Basisopleiding eetstoornissen voor diëtisten deel 2 – anamnese en diagnose 

 • DATUM: Dinsdag 23 maart 2021, van 13u-16u
 • THEMA: Diëtistisch onderzoek en diagnose
 • SPREKERS: Lieve Pensaert, An Vandeputte

De diëtistische behandeling van eetstoornissen gaat uit van de individuele noden van de cliënt en is maatwerk. Cliënten met een eetstoornis die zich aanmelden met gelijkaardige symptomen en een gelijkaardig gewicht, kunnen toch zeer verschillende behandelnoden hebben. Met behulp van het diëtistisch onderzoek kunnen de individuele noden en de eigen medische, fysieke, psychologische en sociale parameters in kaart gebracht worden. Het onderzoek omvat naast een voedingsanamnese en antropometrie, ook een uitgebreide diëtistische anamnese. Op basis van deze gegevens kan een diëtistische diagnose en een behandelplan op maat geformuleerd worden.

Dit leer je deze tweede dag, met concrete casustoepassing inbegrepen.

 

7 MEI 2021 – Basisopleiding eetstoornissen voor diëtisten deel 3 – opmaak van een behandelplan

 • DATUM: Vrijdag 7 mei 2021, van 9u30-12u30 en van 13u30-16u30
 • THEMA: Opmaak van een behandelplan op maat
 • SPREKERS: Ilse Ulens, Nena Van Hemelryck, An Vandeputte, & 3 praktijkhelden

Een onmisbare voorwaarde voor een succesvolle behandeling is een consensus met de cliënt over behandeldoelen en behandelplan.

De behandeldoelen verschillen van cliënt tot cliënt. In samenspraak met de cliënt kan je deze bepalen, op basis van de gegevens uit het diëtistisch onderzoek en de diëtistische diagnose. Vanuit beschikbare kennis en de kunde van de diëtist, kan je een behandelplan op maat opstellen.

Op basis van verschillende casussen bespreken we tijdens deze vormingsdag mogelijke behandeldoelen, behandelingen en opvolgingen bij anorexia nervosa, boulimia nervosa en eetbuistoornissen. Daarnaast zoomen we in op de aanpak van eetstoornissen binnen de residentiële zorg

 

8 JUN 2021 – Basisopleiding eetstoornissen voor diëtisten deel 4 – toepassing zorg op maat & multidisciplinair samenwerken 

Voormiddag: Praktijklabo

 • DATUM: Dinsdag 8 juni 2021, van 9.30-12u

We passen de bevindingen uit deel 3 toe op de praktijk. Dit doen we aan de hand van eigen casussen tijdens het praktijklabo.

Namiddag : Basisopleiding multidisciplinair werken

 • DATUM: Dinsdag 8 juni 2021, van 13u-16.30
 • THEMA: multidisciplinair werken
 • SPREKERS: Dr Maura Sisk (arts), Lien Goossens (psycholoog) & Ilse Ulens (diëtiste)

Voor goede zorg op maat heb je collega’s nodig uit andere disciplines. De diëtistische zorg maakt altijd onderdeel uit van een interdisciplinaire aanpak. Eetstoornissen vragen om een integrale aanpak, vertrekkend vanuit het biopsychosociaal model. Verkenning van voeding, beweging, en medisch-somatisch en psychosociaal functioneren is nodig om te komen tot echt maatwerk in de zorg bij eetstoornissen.

De meerwaarde van een interdisciplinair team zit in een combinatie van kennis, vakmanschap, onderlinge ondersteuning en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Wat is de inzet van iedere discipline ? En goed samenwerken, hoe doe je dat ? 

Inschrijven

Schrijf je in voor de volledige basisopleiding voor diëtisten (pakket van vier vormingen)

Meer vorming voor diëtisten

Kalender van Eetexpert

Kalender van de beroepsvereniging voor diëtisten (VBVD)

Meer nieuws
 • Nieuwe gezondheidsaanbevelingen voor beweging en sedentair gedrag

  Het Vlaams Instituut Gezond Leven lanceert nieuwe aanbevelingen rond bewegen en sedentair gedrag. Van baby’s tot ouderen: iederéén kan ermee aan de slag.

 • Online leren voor kinesitherapeuten

  Goed nieuws voor kinesitherapeuten. Je kan voor twee van onze e-learnings accrediteringspunten verdienen bij Pro-Q-Kine.

 • Ronde tafel eetstoornissen regio Limburg

  Netwerk Ligant organiseert i.s.m. Eetexpert een ronde tafel voor hulpverleners in en rond Limburg over de zorg bij eetstoornissen.

 • Nederlandse richtlijn rond kinderobesitas

  De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde publiceerde een richtlijn rond de diagnostiek en behandeling van kinderen met obesitas.

Bekijk al het nieuws