Basisopleiding eetstoornissen - voor diëtisten
Terug

Basisopleiding eetstoornissen voor diëtisten (inschrijvingen gesloten)

Naar aanleiding van de lancering van het diëtistendraaiboek rond eetstoornissen biedt Eetexpert een vormingsaanbod voor diëtisten die zich willen specialiseren in de behandeling van eetstoornissen. De basisopleiding is een pakket van vier vormingsdagen. Deze zullen online doorgaan.

De diëtistische begeleiding van cliënten met eetstoornissen kenmerkt zich door het (herhaaldelijk) doorlopen van een aantal fasen: het diëtistisch onderzoek, de diëtistische diagnose, dieetbehandeling en evaluatie. Tijdens deze verschillende fasen vervult de diëtist een begeleidende, adviserende, motiverende en coachende rol. Motivatieversterkend werken is een topic doorheen alle fases van de begeleiding.

De basisopleiding voor dietisten die zich willen specialiseren in de zorg bij eetstoornissen omvat 24 vormingsuren :

  • Zelfstudie pakket (3u) : wat zijn eetstoornissen, aanpak van eetstoornissen 
  • Deel 1 (2x3u): screening, invoegen en motiveren
  • Deel 2 (3u): diëtistische anamnese
  • Deel 3 (2x3u): zorg bij eetstoornissen
  • Deel 4 (2x3u): toepassing zorg op maat & multidisciplinair samenwerken

23 februari 2021: Basisopleiding eetstoornissen – deel 1

9u30 tot 16u30

Screening, invoegen, motiveren
Sprekers: Ilse Ulens, Nena Van Hemelryck, Lien Joossens, An Vandeputte

Tijdens de telefonische aanmelding en in de eerste consultatie voegen we in bij de hulpvraag van onze client: Er wordt kennisgemaakt, maar terwijl we info verzamelen voor een eerste ernstinschatting en de hulpvraag verkennen, leggen we de basis voor een goede werkrelatie. Hoe doe je dat bij mensen met eetstoornissen ? En hoe ga je om met hun ambivalentie die vaak centraal staat in hun strijd met de eetstoornis ? Hoe krijg je zicht op waarvoor men gemotiveerd is ? En hoe verhoog je de vaak lage motivatie ?

Deze eerste opleidingsdag geeft je houvast : je krijgt de klinische aanbevelingen én je krijgt praktijktoepassing zodat je straks zelf aan de slag kan.

23 maart 2021: Basisopleiding eetstoornissen – deel 2

13u tot 16u

Diëtistisch onderzoek en diagnose
Sprekers: Lieve Pensaert, An Vandeputte

De diëtistische behandeling van eetstoornissen wordt gebaseerd op de individuele noden van de cliënt en is maatwerk. Eetstoorniscliënten die zich aanmelden met gelijkaardige symptomen en een gelijkaardig gewicht, kunnen toch zeer verschillende behandelnoden hebben. Met behulp van het diëtistisch onderzoek kunnen de individuele noden en de eigen medische, fysieke, psychologische en sociale parameters in kaart gebracht worden. Het onderzoek omvat naast een voedingsanamnese en antropometrie, ook een uitgebreide diëtistische anamnese. Op basis van deze gegevens kan een diëtistische diagnose en een behandelplan op maat geformuleerd worden.

Dit leer je deze tweede dag, met concrete casustoepassing inbegrepen.

7 mei 2021: Basisopleiding eetstoornissen – deel 3

9u30 tot 16u30

Opmaak van een behandelplan op maat
Sprekers: Ilse Ulens, Nena Van Hemelryck, An Vandeputte & drie praktijkhelden

Een onmisbare voorwaarde voor een succesvolle behandeling is een consensus met de cliënt over behandeldoelen en behandelplan.

De behandeldoelen verschillen van cliënt tot cliënt en worden in samenspraak met de cliënt bepaald op basis van de gegevens uit het diëtistisch onderzoek en de diëtistische diagnose. Rekening houdend met beschikbare kennis en de kunde van de diëtist wordt een behandelplan op maat opgesteld.

Op basis van verschillende casussen worden tijdens deze vormingsdag mogelijke behandeldoelen, behandelingen en opvolgingen besproken bij anorexia nervosa, boulimia nervosa en eetbuistoornissen. Er wordt tevens ingezoemd om de aanpak van eetstoornissen binnen de residentiële zorg.

8 juni 2021: Basisopleiding eetstoornissen – deel 4

9u30 tot 16u30

Praktijklabo
9u30 tot 12u

De bevindingen uit deel 3 worden toegepast in de praktijk aan de hand van eigen casuïstiek tijdens het praktijklabo.

Multidisciplinair werken
13u tot 16u30
Sprekers: Dr Maura Sisk (arts), Lien Goossens (psychologe), Ilse Ulens (diëtiste)

Voor goede zorg op maat heb je collega’s nodig uit andere disciplines… De diëtistische zorg maakt altijd onderdeel uit van een interdisciplinaire aanpak. Eetstoornissen vragen om een integrale aanpak vertrekkende vanuit het biopsychosociaal model. Verkenning van voeding, beweging, en medisch-somatisch en psychosociaal functioneren is nodig om te komen tot echt maatwerk in de zorg bij eetstoornissen.

De meerwaarde van een interdisciplinair team zit in een combinatie van kennis, vakmanschap, onderlinge ondersteuning en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Wat is de inzet van iedere discipline ? En goed samenwerken, hoe doe je dat ? 

Inschrijvingsmodaliteiten

Deze cursus is al lopend.
De inschrijvingen zijn gesloten.

vr 07 mei
9u30 tot 16u30

Pakket van 4 vormingen: €150

Online