Terug

Basisopleiding eetstoornissen voor psychologen, pedagogen en psychiaters

Deze basisopleiding richt zich op de gespecialiseerde diagnostiek en behandeling bij eetstoornissen in de praktijk. Concreet ga je aan de slag met het herkennen van signalen voor eetstoornissen, het uitvoeren van een gerichte screening en intake, het inschatten van motivatie, het uitwerken van een gericht behandelplan en het toepassen van onderbouwde kennis in een multidisciplinaire behandeling.

De cursus staat open voor klinisch psychologen, klinisch orthopedagogen en psychiaters (master niveaus), die ambulant werken en zich specialiseren in de behandeling van eetstoornissen

Deze basisopleiding eetstoornissen omvat 33 vormingsuren:

  • Zelfstudie pakket (9u): Wat zijn eetstoornissen, herkennen van eetstoornissen, diagnostiek, opstellen van behandelplan en aanpak van eetstoornissen.
  • Deel 1 (2x3u): Diagnostiek en uitwerken van geïndividualiseerd behandelplan in theorie en praktijk
  • Deel 2 (2x3u): Inschatten en versterken van motivatie in theorie en praktijk
  • Deel 3.1 (3u): Therapeutische aanpak in theorie en praktijk
  • Deel 3.2 (3u): Jonge kinderen en context
  • Deel 4.1 (3u): Multidisciplinair samenwerken
  • Deel 4.2 (3u): Terugkomdag

Programma

Zelfstudiepakket (3u)
Na inschrijving ontvang je toegang tot de e-learning basisbehandelingen bij eetstoornissen. Deze bekijk je vooraf aan het webinar zodat iedereen van start kan met dezelfde basiskennis rond eetstoornissen

31 mei 2022 van 9u30 tot 16u30, online (+opname)
DEEL 1:  theorie
9u30- 12u30: Diagnostiek, screening, behandelplan met Laurence Claes
13u30-16u30: Motiveren met An Vandeputte

7 juni 2022 van 9u30 tot 16u30, Leuven (aula Max Weber)
DEEL 2: praktijk
9u30- 12u30: Praktische toepassing behandelplan opstellen met Laurence Claes
13u30-16u30: Invoegen en motiveren in de praktijk met An Vandeputte

17 juni 2022 van 13u30 tot 16u30, Online (+opname)
– !aangepaste uren
DEEL 3.1: therapeutische aanpak
13u30-16u30: De concrete aanpak van eetstoornissen in de ambulante praktijk met Jan Norré

23 september 2022 van 9u30 tot 16u30, Leuven (provinciehuis) + online
DEEL 4: multidisciplinair samenwerken + therapeutische aanpak
9u30-12u30: Multidisciplinair samenwerken met Lien Goossens (psychologe), Ilse Ulens (diëtiste), Maura Sisk (arts)
13u30-16u30: Therapeutische aanpak in de ambulante praktijk met Jan Norré

14 oktober 2022 van 9u30 tot 12u30, Online (+opname)
– !extra voormiddag
DEEL 3.2: eetstoornissen bij jonge patiënten
9u30-11u30: Behandeling van jonge eetstoornispatiënten en het werken met de context met Ursula Van Den Eede.
11u30-12u30 Familiereflectie in je zorgplannen, Kim Steeman (coördinator van Familieplatform)

Doelgroep

Deze basistraining richt zich tot ambulante psychologen, orthopedagogen en psychiaters die zich specialiseren in de behandeling van eetstoornissen.

Sprekers

Laurence Claes is hoogleraar aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de KU Leuven en de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Antwerpen. Als hoofd van de onderzoeksgroep Klinische Psychologie (KU Leuven) bestudeert ze de samenhang tussen persoonlijkheid/identiteit en impulscontroleproblemen. Hiernaast werkt ze al meer dan 25 jaar als therapeute in de ambulante zorg bij eetstoornissen.

Jan Norré is klinisch psycholoog, seksuoloog en psychotherapeut en meer dan 35 jaar aan het werk in een privépraktijk gericht op behandeling van eetstoornissen, zowel individueel als in groep.

Lien Goossens is klinisch psychologe en docent klinische ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Gent. Sinds 2004 doet ze wetenschappelijk onderzoek naar de ontwikkeling en instandhouding van eetproblemen bij kinderen en adolescenten, met een belangrijke focus op klinische implicaties van de onderzoeksresultaten. Daarnaast is ze als klinisch psycholoog verbonden aan het Universitair Psychologisch Centrum Kind & Adolescent, waar ze zich toelegt op diagnostiek en behandeling van eetproblemen.

Ilse Ulens is voedingsdeskundige in de Psychiatrische Kliniek Broeders Alexianen in Tienen. Ze begeleidt ook ambulant patiënten in haar privépraktijk in Tienen en Leuven. Ze is werkzaam in voorlichting, preventie en behandeling van eet- en gewichtsproblemen. 

Maura Sisk is huisarts en werkzaam in het Studentengezondheidscentrum van de KU Leuven. Ze werkte mee aan het nieuwe ondersteuningsmateriaal rond de detectie en somatische opvolging van eetstoornissen.

Ursula Van Den Eede is kinderpsycholoog, systeemtherapeut en coördinator van de Eetkliniek Paika in het UZ Brussel. Ze heeft jarenlange ervaring in het werken met kinderen met eetstoornissen en is moderator van de supervisiegroep te Brussel.

An Vandeputte is klinisch psycholoog en gedragstherapeute en coördinator van Eetexpert. Zij werkte 30 jaar als therapeute zowel residentieel als ambulant met mensen met eet- en gewichtsproblemen.

Inschrijvingsmodaliteiten

Schrijf je hieronder in. De ontvangst van je inschrijvingsbevestiging geldt als inschrijving en is jouw akkoord om tijdig te betalen op rekeningnummer BE20 7340 1588 3656 van Eetexpert, met vermelding ‘basisopleiding psychologen + je naam’. 

di 31 mei
9u30 tot 16u30

Abonnee: €240

Geen abonnee: €280

voor het hele pakket

Afwisselend: