Beleidsnieuws 2022

Op beleidsvlak is er dit voorjaar heel wat bezig:

Op vraag van alle overheden en ter voorbereiding van een interministeriële conferentie is er een werkgroep eetstoornissen opgericht en aan het werk. Doelstelling is dat deze werkgroep een plan voorlegt voor het optimaliseren van nieuw beleid i.v.m. preventie en zorg bij eetstoornissen. Er is afgelopen maanden wekelijks gewerkt zodat nieuwe voorstellen deze maand al meegenomen worden door de diverse overheden ter bespreking.  We verwachten je hierover te kunnen informeren in het najaar.

Centraal staat alvast dat er nood is aan een verdere uitbouw van een brede preventie en goede vindplaatsgerichte vroegdetectie. Er is nood aan veel méér, goedkoper, en meer divers ambulant zorgaanbod zowel wat betreft werkvormen (individueel, groepsgericht, online, …) als intensiteit. En wanneer geïndiceerd is er ook tijdelijk een toegankelijk en gepast derdelijnszorgaanbod nodig.   

Omdat ouders en familie een sterke ondersteunende invloed kunnen hebben in het zorgtraject, startten we dit jaar met de uitwerking van meer specifiek zorgaanbod voor hen: Er is een online toolkit uitgewerkt ter ondersteuning van ouders die signalen van eetstoornissen ontdekken thuis. En er is een uitbreiding in het ambulant zorgaanbod in voorbereiding (zie ook innovatiedag familietherapie op 30/9/22)

Ter uitbreiding en ondersteuning van het gespecialiseerd ambulant zorgaanbod startte begin dit jaar in elke provincie een referentiepersoon eetstoornissen. Deze CGG-ankers faciliteren het uitbreiden van het CGG-aanbod in hun provincie, ondersteunen ambulante collega’s bij de overgang naar tweedelijnszorg (na eerstelijns- of derdelijnsaanbod), en werken aan innovatief tweedelijnszorgaanbod.

Meer nieuws
 • Vroeg en nabij

  Op naar een gestroomlijnd gezins- en jeugdhulpbeleid.

 • Minder 2-jarigen met overgewicht in Vlaanderen

  Het Agentschap Opgroeien bericht over nieuwe cijfers rond overgewicht bij jonge kinderen. Lees hier hun persbericht.

 • Vers van de pers! Aanbevelingen om de zorg rond eetstoornissen in België te verbeteren 

  Ontdek hier de voorstellen rond innovatieve zorguitbouw bij eetstoornissen in België, vertrekkend vanuit een brede  benadering.

 • Opinie: Het vermelden van calorieën op menukaarten: “yay” of “nay?

  JUN 2022: Is het zinvol om het aantal calorieën te vermelden op menukaarten, i.k.v. preventie van overgewicht? Ontdek de voor- en tegenargumenten hier.

Bekijk al het nieuws
Survey

Tevredenheidsbevraging

Wat vind jij van het Eetexpert aanbod? Jouw mening is belangrijk voor ons!

Doe mee aan de bevraging

sheds plans Hip Roof Shed Plans 10×18 Clerestory Dormer Shed Plans 20×12 Bali Out Call Message