Beleidsnieuws 2022

Oktober 2022

N.a.v. de Covid-19-pandemie vertonen naar schatting 1/5 van de jongeren en jongvolwassenen in België signalen van eetstoornissen. Voor opvang van deze zorgnoden vroegen de overheden om de oprichting van een landelijke werkgroep eetstoornissen. Doelstelling was om beleidsaanbevelingen voor te bereiden voor een aangepaste zorgorganisatie bij eetstoornissen.

Kenniscentrum Eetexpert zat deze werkgroep voor en finaliseerde in mei 2022 het rapport ter advisering van de interministeriële conferentie (IMC). Op 14 sept ll. formuleerden alle overheden in de IMC de intentie om te willen samenwerken aan de uitwerking van een goede keten van preventie en zorg bij eetstoornissen. Iedere overheid formuleerde te willen bijdragen en afstemmen i.f.v. een zelfde preventieve boodschap en gepaste getrapte zorg.  Dit is erg innovatief, en uniek in de geschiedenis: De IMC verleende haar akkoord voor uitwerking van een transversaal zorgmodel eetstoornissen als proeftuin geïntegreerde zorg. Complementair aan de initiatieven die Vlaanderen neemt, zal ook de federale overheid een bijkomend budget investeren. De overheid wil dus door versterkte  samenwerking investeren in een volledige keten van zorg voor eetstoornissen: een goede preventie, eetproblemen sneller opsporen, vermijden dat ze ontsporen tot crisissituaties en wanneer nodig ook een flexibel aanbod van zorg bij complexe en langdurige zorg voor eetstoornissen. 

Lees hier de berichtgeving van VRTnws.

Juni 2022

Op beleidsvlak is er dit voorjaar heel wat bezig:

Op vraag van alle overheden en ter voorbereiding van een interministeriële conferentie is er een werkgroep eetstoornissen opgericht en aan het werk. Doelstelling is dat deze werkgroep een plan voorlegt voor het optimaliseren van nieuw beleid i.v.m. preventie en zorg bij eetstoornissen. Er is afgelopen maanden wekelijks gewerkt zodat nieuwe voorstellen deze maand al meegenomen worden door de diverse overheden ter bespreking.  We verwachten je hierover te kunnen informeren in het najaar.

Centraal staat alvast dat er nood is aan een verdere uitbouw van een brede preventie en goede vindplaatsgerichte vroegdetectie. Er is nood aan veel méér, goedkoper, en meer divers ambulant zorgaanbod zowel wat betreft werkvormen (individueel, groepsgericht, online, …) als intensiteit. En wanneer geïndiceerd is er ook tijdelijk een toegankelijk en gepast derdelijnszorgaanbod nodig.   

Omdat ouders en familie een sterke ondersteunende invloed kunnen hebben in het zorgtraject, startten we dit jaar met de uitwerking van meer specifiek zorgaanbod voor hen: Er is een online toolkit uitgewerkt ter ondersteuning van ouders die signalen van eetstoornissen ontdekken thuis. En er is een uitbreiding in het ambulant zorgaanbod in voorbereiding (zie ook innovatiedag familietherapie op 30/9/22)

Ter uitbreiding en ondersteuning van het gespecialiseerd ambulant zorgaanbod startte begin dit jaar in elke provincie een referentiepersoon eetstoornissen. Deze CGG-ankers faciliteren het uitbreiden van het CGG-aanbod in hun provincie, ondersteunen ambulante collega’s bij de overgang naar tweedelijnszorg (na eerstelijns- of derdelijnsaanbod), en werken aan innovatief tweedelijnszorgaanbod.

Meer nieuws
 • Nieuw draaiboek voor diëtisten: behandeling van kinderen en adolescenten met overgewicht

  NOV 2022 – Ontdek snel het nieuwe draaiboek voor diëtisten!

 • World Children's Day - samen het welzijn van kinderen verbeteren

  NOV 2022 – Ter gelegenheid van World Children’s Day, zetten we graag ons basisdraaiboek rond kinderen met eet- en gewichtsproblemen in de kijker.

 • Toolkit voor sportclubs

  Nov 2022 – Deze toolkit is een verzameling van praktisch inzetbare instrumenten, nuttige informatie en inspiratie om sportclubs te ondersteunen én gezonder te maken.

 • Nieuw advies van Hoge Gezondheidsraad rond de marketing van ongezonde voeding bij kinderen

  OKT 22. In een nieuw advies roept de Hoge Gezondheidsraad (HGR) de overheden op om kinderen en jongeren te beschermen tegen de marketing van ongezonde voeding. Lees hier meer!

Bekijk al het nieuws

sheds plans Hip Roof Shed Plans 10×18 Clerestory Dormer Shed Plans 20×12 Bali Out Call Message