Beleidsnieuws 2022

Oktober 2022

N.a.v. de Covid-19-pandemie vertonen naar schatting 1/5 van de jongeren en jongvolwassenen in België signalen van eetstoornissen. Voor opvang van deze zorgnoden vroegen de overheden om de oprichting van een landelijke werkgroep eetstoornissen. Doelstelling was om beleidsaanbevelingen voor te bereiden voor een aangepaste zorgorganisatie bij eetstoornissen.

Kenniscentrum Eetexpert zat deze werkgroep voor en finaliseerde in mei 2022 het rapport ter advisering van de interministeriële conferentie (IMC). Op 14 sept ll. formuleerden alle overheden in de IMC de intentie om te willen samenwerken aan de uitwerking van een goede keten van preventie en zorg bij eetstoornissen. Iedere overheid formuleerde te willen bijdragen en afstemmen i.f.v. een zelfde preventieve boodschap en gepaste getrapte zorg.  Dit is erg innovatief, en uniek in de geschiedenis: De IMC verleende haar akkoord voor uitwerking van een transversaal zorgmodel eetstoornissen als proeftuin geïntegreerde zorg. Complementair aan de initiatieven die Vlaanderen neemt, zal ook de federale overheid een bijkomend budget investeren. De overheid wil dus door versterkte  samenwerking investeren in een volledige keten van zorg voor eetstoornissen: een goede preventie, eetproblemen sneller opsporen, vermijden dat ze ontsporen tot crisissituaties en wanneer nodig ook een flexibel aanbod van zorg bij complexe en langdurige zorg voor eetstoornissen. 

Lees hier de berichtgeving van VRTnws.

Juni 2022

Op beleidsvlak is er dit voorjaar heel wat bezig:

Op vraag van alle overheden en ter voorbereiding van een interministeriële conferentie is er een werkgroep eetstoornissen opgericht en aan het werk. Doelstelling is dat deze werkgroep een plan voorlegt voor het optimaliseren van nieuw beleid i.v.m. preventie en zorg bij eetstoornissen. Er is afgelopen maanden wekelijks gewerkt zodat nieuwe voorstellen deze maand al meegenomen worden door de diverse overheden ter bespreking.  We verwachten je hierover te kunnen informeren in het najaar.

Centraal staat alvast dat er nood is aan een verdere uitbouw van een brede preventie en goede vindplaatsgerichte vroegdetectie. Er is nood aan veel méér, goedkoper, en meer divers ambulant zorgaanbod zowel wat betreft werkvormen (individueel, groepsgericht, online, …) als intensiteit. En wanneer geïndiceerd is er ook tijdelijk een toegankelijk en gepast derdelijnszorgaanbod nodig.   

Omdat ouders en familie een sterke ondersteunende invloed kunnen hebben in het zorgtraject, startten we dit jaar met de uitwerking van meer specifiek zorgaanbod voor hen: Er is een online toolkit uitgewerkt ter ondersteuning van ouders die signalen van eetstoornissen ontdekken thuis. En er is een uitbreiding in het ambulant zorgaanbod in voorbereiding (zie ook innovatiedag familietherapie op 30/9/22)

Ter uitbreiding en ondersteuning van het gespecialiseerd ambulant zorgaanbod startte begin dit jaar in elke provincie een referentiepersoon eetstoornissen. Deze CGG-ankers faciliteren het uitbreiden van het CGG-aanbod in hun provincie, ondersteunen ambulante collega’s bij de overgang naar tweedelijnszorg (na eerstelijns- of derdelijnsaanbod), en werken aan innovatief tweedelijnszorgaanbod.

Meer nieuws
 • Aanvraag sociaal tolk mogelijk vanaf 15 februari

  MRT 2023 – Aanvraag sociale tolk voor patiënten is gratis mogelijk van 15/02 tot 15/03 2023. Vind hier alle informatie.

 • Wereld Obesitas Dag wil samen het obesitasverhaal veranderen voor een gelukkiger, gezonder en langer leven

  MRT 2023 – Op 4 maart is het naar jaarlijkse gewoonte Wereld Obesitas Dag, met dit jaar de opmerkelijke focus “veranderende perspectieven: laten we praten over obesitas”.

 • Nieuwe supervisiegroep in Vlaams-Brabant

  FEB 2023 – In mei start een nieuwe supervisiegroep rond eetstoornissen in Vlaams-Brabant. Ontdek hier meer info.

 • Verhoogde kinderbijslag voor jongeren met een eetstoornis - ben jij op de hoogte?

  Feb 2023 – Jongeren met een eetstoornis vragen heel wat bijkomende zorg en ondersteuning en kunnen als jongeren met specifieke bijkomende noden in aanmerking komen voor de verhoogde zorgtoeslag.

Bekijk al het nieuws