Beleidsnieuws rond eet- en gewichtsproblemen – december 2021

Transformatie in de uitbouw van zorg

Op aandringen van internationale aanbevelingen wordt in de 6de staatshervorming een nieuw plan uitgewerkt voor een complete transformatie in de uitbouw van zorg. Op dit plan wordt actueel stevig verder gebouwd door de verschillende overheden, in diverse beleidsdomeinen die zich richten op het continuüm van preventie tot zeer gespecialiseerde residentiële zorg. Bijzondere aandachtspunten zijn dat de capaciteiten en doelstellingen van de patiënt centraal moeten  staan, en dat versnippering van zorg moet verhinderd worden, met een belangrijke rol voor preventie in een proactieve populatiegerichte aanpak voor de bevolking in zijn geheel. Het WHO-model (1) i.v.m. zorgorganisatie is de basis: versterken van buurtgerichte informele zorg als basis, gekoppeld aan een zeer bereikbare generalistische eerstelijnszorg in alle regio’s, en geflankeerd door een goed uitgebouwd gespecialiseerd netwerk van ambulante zorgverstrekkers. Wanneer nodig moet er ook snelle aansluiting met residentiële gespecialiseerde zorg mogelijk zijn voor opvang van ernstige pathologie die thuisbegeleiding onmogelijk maakt. 

In de eerste lijn is de transformatie die internationaal werd gevraagd nu versneld bezig. Vlaanderen is ondertussen helemaal ingedeeld in Eerstelijnszones (ongeveer 100.000 inwoners). De zorgraden die deze eerstelijnsregio’s leiden zijn in 2020 versneld gestart onder invloed van de COVID epidemie. Zij moesten toen snel de vaccinaties organiseren. Ondertussen is hun samenwerkingsstructuur stevig uitgebouwd en nemen zij hun kerntaken ook breder op in de zorgorganisatie in de eerstelijnszone. Eind december 2021 maken zij hun populatie-analyses, om verder de overgang te maken van samenwerking binnen de integrale zorg naar proactieve populatiegerichte zorg. Doel is om in de nabije toekomst gepaste preventie en zorg te kunnen uitwerken die is afgestemd op de specifieke noden in de eigen regio (i.p.v. de vroegere aanbod gestuurde zorg).

Gelijktijdig worden de regionale zorgplatforms uitgebouwd die op regionaal niveau (ca. 400.000-500.000 inwoners) zorgen voor gespecialiseerd aanbod ter ondersteuning van dit eerstelijnsaanbod uit de eerstelijnszones, o.a. voor specifiekere thema’s zoals welzijn, geestelijke gezondheidszorg en palliatieve zorg. Op dit ogenblik zijn er 3 pilootprojecten gestart die tegen maart 2022 voor een werkmodel zorgen in alle regio’s. De netwerken GGZ (volwassenen) zijn op dit regionaal niveau verantwoordelijk voor het deelthema mentale problemen. De netwerken GGZ (jongeren) werken op provinciaal niveau, maar zijn uiteraard ook partners in deze regionale zorgplatforms.

Op Vlaams niveau is het Vlaams Instituut Voor de Eerste Lijn (VIVEL) opgestart ter ondersteuning van deze intensieve eerstelijnsshift. VIVEL ondersteunt de eerstelijnszones bij het maken van populatie-analyses in de eigen regio, bij het uitbouwen van hun zorgorganisatie, het uitwerken van populatiegerichte preventie en zorg, het ondersteunen van mantelzorgers, … Het team wordt nu verder uitgebreid.

Nieuw zorgaanbod

Daarnaast is er nog heel veel in ontwikkeling in de zorg.

Via het nieuwe protocolakkoord wordt vanaf januari 2022 in alle eerstelijnsregio’s via de ggz-netwerken een samenwerking gestart tussen de zorgraden en een groep generalistische eerstelijnspsychologen en in maart 2022 met een ruime groep gespecialiseerde psychologen. Deze gesubsidieerde samenwerking via een conventie wil in iedere regio zorgen voor laagdrempelige en goedkope toegang tot psychologische zorg.

Maar ook huisartsen worden ondersteund voor vlotter eerstelijnswerk (oa via verdere digitaliseren, via het impulsfonds, via beter casemanagement,…) en voor alle disciplines wordt multidisciplinair casusoverleg aangemoedigd en vergoed.

Rond de verdere gespecialiseerde zorgorganisatie wordt sterk nagedacht. Vanuit de federale regering is in juni 2021 een oproep gedaan naar voorstellen voor gepaste zorgorganisatie met het doel om tegen januari 2022 een nieuw duurzaam organisatieplan voor te stellen evenals een ander financieringsmodel. Zowel rond het zorgtraject bij obesitas als rond het zorgtraject bij eetstoornissen zijn diverse voorstellen ingediend en weerhouden.

Mede n.a.v. de lange wachtlijsten in de zorg bij eetstoornissen tijdens de COVID pandemie, is bijkomend opdracht gegeven om de zorgorganisatie bij eetstoornissen te agenderen en prioriteren. Ter voorbereiding van een nieuwe Interministeriële Conferentie rond de zorgorganisatie bij eetstoornissen werd in oktober 2021 een Werkgroep Eetstoornissen opgericht. Eetexpert zit de werkgroep voor. In deze werkgroep wordt een globaal plan uitgewerkt voor gepaste populatiegerichte zorgorganisatie en worden adviezen voorbereid per zorgniveau. De conclusies worden verwacht eind van het voorjaar 2022.

TIP
In onze landelijke organisatie weerhouden we een sterke transformatie in de gezondheidszorg en netwerkgerichte organisatie van de GGZ. De huidige zorg rond eet- en gewichtsproblemen moet zich inpassen in het netwerkgericht beleid. Hulpverleners kunnen zich begin 2022 aanmelden bij de netwerken GGZ, die hen kunnen includeren in de conventie. Verneem hier de voorwaarden: https://www.riziv.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/door-ziekenfonds/geestelijke-gezondheidszorg/Paginas/eerstelijns-specialistische-psychologische-zorg-netwerken-geestelijke-gezondheidszorg.aspx#Welke_zorgverleners_kunnen_deze_zorg_voorzien?

Verwijzing

 1. World Health Organization [WHO] (2007). The optimal mix of services. Mental health policy, planning, and service development information sheet. https://www.who.int/mental_health/policy/services/2_Optimal%20Mix%20of%20Services_Infosheet.pdf
Meer nieuws
 • Aanvraag sociaal tolk mogelijk vanaf 15 februari

  MRT 2023 – Aanvraag sociale tolk voor patiënten is gratis mogelijk van 15/02 tot 15/03 2023. Vind hier alle informatie.

 • Wereld Obesitas Dag wil samen het obesitasverhaal veranderen voor een gelukkiger, gezonder en langer leven

  MRT 2023 – Op 4 maart is het naar jaarlijkse gewoonte Wereld Obesitas Dag, met dit jaar de opmerkelijke focus “veranderende perspectieven: laten we praten over obesitas”.

 • Nieuwe supervisiegroep in Vlaams-Brabant

  FEB 2023 – In mei start een nieuwe supervisiegroep rond eetstoornissen in Vlaams-Brabant. Ontdek hier meer info.

 • Verhoogde kinderbijslag voor jongeren met een eetstoornis - ben jij op de hoogte?

  Feb 2023 – Jongeren met een eetstoornis vragen heel wat bijkomende zorg en ondersteuning en kunnen als jongeren met specifieke bijkomende noden in aanmerking komen voor de verhoogde zorgtoeslag.

Bekijk al het nieuws