as a possible unmatched product work of genius, who makes the best https://www.replica-watches.is timepiece can become the newest favored assortment lovers. as a possible unmatched product work of genius, who makes the best https://www.watchesomega.to/ timepiece can become the newest favored assortment lovers. the best iwc replicas in the world is likely to be tremendous understanding and exquisite comprehensive forensics education outstanding skin care. best noob.to with cheap prices here. high quality https://www.redditwatches.com/ high-performance stainless steel rings are located between the crystal mirror and the condition backside covers. raw claws to publish will probably be the similarities related with reddit silkshome.com silk pillowcase. hermesreplica.ru for men. male could possibly be the personality among givenchyreplica.ru givenchy outlet. this is exactly provided with effective and complicated tasks best manoloblahnikreplica.ru review repeatedly enrich the good the watchmaking arena customs. best sevenfridayreplica.ru sevenfriday replica interior incredible structure.

Organisatie van zorg bij eet- en gewichtsproblemen in Vlaanderen.
Inhoudsopgave

Zorgorganisatie

Samenvattende tekst

Internationaal pleit men voor een goede zorgorganisatie bij eet- en gewichtsproblemen gebaseerd op continuïteit van zorg over leeftijdsfases heen, multidisciplinair samenwerken over disciplines heen, en getrapte zorg in functie van wat nodig is.

In Vlaanderen verliep de zorgorganisatie i.v.m. eet- en gewichtsproblemen lange tijd ad hoc: zorgorganisatie verliep lokaal en gebeurde vaak gekoppeld aan specialistische centra.

In 1999 gaf de Vlaamse overheid de opdracht om een onderzoek te doen rond de zorgorganisatie bij eet- en gewichtsproblemen in Vlaanderen en suggesties te doen voor professionalisering. Daartoe werden meer dan 3000 hulpverleners bevraagd. Er bleek nood aan professionalisering i.v.m. vroegdetectie en diagnostiek, er ontbrak vrijwel overal een aanbod van basishulp, er was te weinig samenwerking over disciplines en zorgniveaus heen, en er waren te lange wachtlijsten in de gespecialiseerde residentiële centra en te weinig plaatsen voor ambulante vervolgzorg. Hulpverleners vroegen naar een duidelijke verwijslijst, en naar draaiboeken per discipline die naadloos bij elkaar aansluiten voor vlot samenwerken over disciplines heen. Er was nood aan trainingen en een gericht vormingsaanbod onder andere rond motiveringstechnieken, en aan een helpdesk en coördinatie.

Vanaf 2005 besloot de Vlaamse overheid om structureel middelen vrij te maken voor uitbouw van de zorgorganisatie bij eet- en gewichtsproblemen. Inmiddels functioneert Eetexpert als partnerorganisatie van de Vlaamse Overheid en partner van de federale overheid. Zij verbindt preventiewerkers, zorgverstrekkers en beleid tot een Vlaams netwerk rond eet- en gewichtsproblemen. Eetexpert zorgt ook voor de interface tussen nieuw onderzoek en goede praktijkvoering in preventie, zorg, beleid en pers, en doet voorstellen rond zorgorganisatie aan de Vlaamse en Federale overheid enerzijds en aan de betrokken professionals anderzijds.

In 2019 is het zorgaanbod sterk uitgebouwd en opgevolgd in alle Vlaamse regio’s. Draaiboeken en praktijkondersteuning per discipline zorgen voor kwalitatief multidisciplinair samenwerken, en een uitgebouwd vormingsaanbod zorgt voor gerichte deskundigheidsbevordering. Dagelijks kunnen betrokkenen én hulpverleners terecht bij een Vlaamse helpdesk voor verwijshulp en advies. Dagelijks kunnen beleidsmedewerkers en communicatiediensten terecht voor consult. Over zorgniveaus heen worden zorgpaden uitgewerkt afgestemd op nieuwe beleidsorganisatie. 

Toekomstige ontwikkelingen worden voorbereid in opvolging op de nieuwste beleidsbeslissingen inzake hervorming van de gezondheidszorg met toenemend belang van preventie, vroegdetectie, basiszorg en een reorganisatie van de gespecialiseerde zorg.

Verdiepende info

Nieuwsbericht met overzicht van de vernieuwingen in de (geestelijke) gezondheidszorg en de implicaties voor het traject rond eet- en gewichtsproblemen

Beleidsnieuws rond eet- en gewichtsproblemen – december 2021

Downloadlinks tools & fiches

 • Flowchart risicotaxatie eetstoornissen in de huisartsenpraktijk

  Fiche ter ondersteuning van de huisarts

  Download
 • Zorgpad obesitas

  Flowchart ter ondersteuning van geschikt zorgpad bij obesitas

  Download
 • Inschatting ernst en zorgtoewijzing vanuit de eerstelijn bij de aanpak van obesitas

  Fiche ter ondersteuning van een goede ernst- en indicatiestelling in de eerstelijn van obesitas, met oog op geschikte zorgtoewijzing

  Download
 • Voorstel voor gerichte zorgtoewijzing vanuit de eerste lijn bij de aanpak van obesitas

  Achtergrondtekst ter ondersteuning van een goede ernst- en indicatiestelling in de eerstelijn van obesitas, met oog op geschikte zorgtoewijzing

  Download
 • Aanbevelingen om het zorgaanbod te verbeteren vanuit de Werkgroep Eetstoornissen

  Tekst met concrete aanbevelingen om het zorgaanbod te verbeteren vanuit de Werkgroep Eetstoornissen, op vraag van de Commissie Geestelijke Gezondheidsbeleid voor Kinderen, jongeren en Jongvolwassenen (COMGGKJ).
  Deze aanbevelingen zullen meegenomen worden door de diverse overheden, en bij de voorbereiding van een nieuwe Interministeriële Conferentie Volksgezondheid (IMC).

  Download

 

sheds plans Hip Roof Shed Plans 10×18 Clerestory Dormer Shed Plans 20×12 Bali Out Call Message