as a possible unmatched product work of genius, who makes the best https://www.replica-watches.is timepiece can become the newest favored assortment lovers. as a possible unmatched product work of genius, who makes the best https://www.watchesomega.to/ timepiece can become the newest favored assortment lovers. the best iwc replicas in the world is likely to be tremendous understanding and exquisite comprehensive forensics education outstanding skin care. best noob.to with cheap prices here. high quality https://www.redditwatches.com/ high-performance stainless steel rings are located between the crystal mirror and the condition backside covers. raw claws to publish will probably be the similarities related with reddit silkshome.com silk pillowcase. hermesreplica.ru for men. male could possibly be the personality among givenchyreplica.ru givenchy outlet. this is exactly provided with effective and complicated tasks best manoloblahnikreplica.ru review repeatedly enrich the good the watchmaking arena customs. best sevenfridayreplica.ru sevenfriday replica interior incredible structure.

Inhoudsopgave

Internationaal

Internationaal

1. Eetstoornissen

1.1 Samenvatting en duiding

De vraag naar de prevalentie van eetstoornissen is niet altijd simpel of eenduidig te beantwoorden. Prevalenties zijn afhankelijk van de gebruikte methode en de instrumenten en vragenlijsten die in deze studies werden gebruikt. Een screeningvragenlijst is, bijvoorbeeld, geen diagnostisch instrument en geeft geen informatie over het aantal eetstoornisdiagnoses, alleen over de aanwezigheid van signalen of symptomen.  Het is dus belangrijk om na te gaan welke instrumenten precies gebruikt werden om de validiteit van de gerapporteerde prevalenties goed te kunnen inschatten.  

Samenvattend Voor België en Europa zijn er via de ESEMeD studie (European Study of the Epidemiology of Mental Disorders) concrete prevalentiecijfers voor de gediagnosticeerde eetstoornissen. Hieruit blijkt dat 0.96%, 1.0% en 1.40% van de Belgische populatie respectievelijk anorexia nervosa, boulimia nervosa of een eetbuistoornis heeft. De resultaten van de ESEMeD studie zijn echter al verouderd. De dataverzameling vond plaats tussen 2001 en 2003, de gegevens zijn dus al 20 jaar oud. We weten niet hoe de prevalenties in tussentijd zijn geëvolueerd.

1.2 Cijfers

ESEMeD Studie (Preti et al., 2009; dataverzameling tussen 2001 en 2003) 

De ESEMeD studie is (European Study of the Epidemiology of Mental Disorders) is een populatierepresentatieve studie bij de volwassen bevolking in 6 Europese landen, rond psychische stoornissen waaronder eetstoornissen. De gegevens werden verzameld tussen 2001 en 2003. Het design was een gestratificeerde meerstaps random steekproef bij de algemene volwassen bevolking (vanaf 18 jaar). In een eerste fase werden de deelnemers bevraagd rond de meest gangbare psychische stoornissen (angst, depressie…) aan de hand van een klinisch interview. Participanten die hierop hoge scores hadden, en een random 25% van de overige participanten, werden in een tweede fase verder bevraagd rond specifieke stoornissen (zoals PTSD). Een subgroep van hen werd bevraagd rond eetstoornissen (anorexia nervosa, boulimia nervosa, eetbuistoornis en eetbuien in het algemeen).

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de prevalentie van eetstoornissen gedurende de levensloop:

 Totale bevolkingVrouwen
 EuropaBelgiëNederlandEuropaBelgiëNederland
Anorexia Nervosa0.480.960.370.931.840.78
Boulimia Nervosa0.511.060.900.881.880.87
Eetbuistoornis1.121.401.131.922.181.5
Eetbuien allerlei2.152.621.683.033.42.48
Elke Eetstoornis2.513.541.873.735.162.89
Tabel 1. Prevalentie van eetstoornissen binnen de ESEMeD studie.

België komt globaal in het onderzoek op de tweede plaats na Frankrijk en vertoont opvallend hogere cijfers dan Nederland. De lifetime prevalentie van alle eetstoornissen samen bedraagt in België 3.54%.

Referenties

Preti, A., de Girolamo, G., Vilagut, G., Alonso, J., de Graaf, R., Bruffaerts, R., . . . Morosini, P. (2009). The epidemiology of eating disorders in six European countries: Results of the ESEMeD-WMH project. Journal of Psychiatric Research43, 1125-1132.

sheds plans Hip Roof Shed Plans 10×18 Clerestory Dormer Shed Plans 20×12 Bali Out Call Message