Terug

STUDIEDAG: Autisme, eetproblemen en eetstoornissen - VOLZET

I.s.m. Vlaamse Academie Eetstoornissen

Waarom ervaren mensen met autisme vaak moeilijkheden met eten? Op welke manier hou je rekening met ASS in de behandeling van eetstoornissen? Hoe gaan specialisten aan het werk met patiënten met ASS?

DEZE VORMING IS VOLZET – Mail naar secretariaat@eetexpert.be om je op de wachtlijst te plaatsen

ma 30 sep
9u30

VORMING VOLZET

 

Martelarenlaan 11A, 3010 Kessel-lo

Programma
Eten is voor de meesten onder ons één van de dingen die we doen zonder erbij na te denken, maar voor mensen
met een autisme spectrum stoornis (ASS) kan eten bijzonder complex zijn. Personen met ASS zijn dan ook
kwetsbaarder om een eetprobleem of een eetstoornis te ontwikkelen.
Tijdens deze studiedag zal Thomas Fondelli eerst dieper ingegaan op de sensorische, cognitieve en sociale
aspecten van eten en de moeilijkheden die mensen met autisme hierbij kunnen ondervinden. Vervolgens zal
prof. dr. Elske Vrieze de comorbiditeit tussen ASS en eetstoornissen verder toelichten en een kader uitwerken
voor behandeling. Bij personen met ASS verloopt het herstel van een eetstoornis moeilijker, waardoor deze
groep gelinkt wordt aan langdurige eetstoornissen. Een panel van eetstoornisspecialisten zorgt voor good
practices.

Doelgroep
Deze vorming richt zich tot hulpverleners met interesse in de comorbiditeit tussen ASS en eetproblemen/
eetstoornissen. Accreditering voor artsen wordt aangevraagd.
Wil je je kennis rond eetstoornissen even opfrissen? Volg gratis de e-learning rond de behandeling van
eetstoornissen als je je inschrijft voor deze studiedag. Vermeld dit als opmerking bij je inschrijving.

Docenten
Thomas Fondelli is psycholoog en systeemtheoretisch psychotherapeut. Hij is verbonden aan het
Zeepreventorium in De Haan. Daarnaast werkt hij als zelfstandig psychotherapeut in een eigen praktijk en is hij
als trainer verbonden aan Autisme Centraal (Gent) en de Interactie Academie (Antwerpen).
Prof. dr. Elske Vrieze is psychiater in het UPC KU Leuven. Zij is daar verantwoordelijk voor het zorgprogramma eetstoornissen en doet er onderzoek. Ze is ook bestuurslid van de Vlaamse Academie Eetstoornissen (VAE).
Panel: De Vlaamse Academie Eetstoornissen is een vereniging voor professionals die werken met patiënten met eetstoornissen, en ondersteunt overleg (o.a. uitwisseling van kennis) en samenwerking tussen de verschillendegespecialiseerde centra in Vlaanderen.

Download Programma