Terug

Supervisiegroep kinderen 6 tot 13 jaar - Gent

Via casusmateriaal worden informatie, ervaringen en ideeën uitgewisseld rond voedings- en eetproblemen bij kinderen van 6 tot 13 jaar.

Doelgroep: Professionals die werken rond eet- en gewichtsproblemen met kinderen (6 tot 13 jaar). Psychologen, orthopedagogen, logopedisten, kinderpsychiaters, kinderartsen en pediatrische diëtisten zijn welkom.

Begeleiding: Prof. dr. Lien Goossens en dr. Ellen Moens, beiden verbonden aan centrum Kind en Adolescent en het team Gezond Opgroeien van het Jan Palfijn Ziekenhuis.

Gelieve aanwezigheid te bevestigen bij Lien Goossens (Lien.Goossens@UGent.be). Eventuele casussen kunnen ook op voorhand naar haar worden doorgestuurd zodat Ellen en Lien informatie en materiaal kunnen voorzien om handelingsgericht aan de slag te gaan met dit casusmateriaal.

di 23 mrt
19u30 tot 21u30

Gratis

online via Teams

Survey

Tevredenheidsbevraging

Wat vind jij van het Eetexpert aanbod? Jouw mening is belangrijk voor ons!

Doe mee aan de bevraging

sheds plans Hip Roof Shed Plans 10×18 Clerestory Dormer Shed Plans 20×12 Bali Out Call Message