Inleiding

Binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), met name ook in het behandelen van eetproblemen en eetstoornissen, is er opvallend weinig materiaal beschikbaar over cultuursensitief werken.

Het gebrek aan beschikbaar materiaal over dit onderwerp benadrukt de noodzaak om meer aandacht te besteden aan de culturele diversiteit van cliënten.

Het Kennisplatform inclusief samenwerken en de Module Diversiteit van de GGZ Standaarden bieden waardevolle tips en hulpmiddelen voor professionals in de GGZ die hun competenties willen verbeteren in het omgaan met culturele diversiteit. 

Hoewel de inhoud van deze tekst niet direct is toegespitst op het domein van eetstoornissen, biedt deze nog altijd waardevolle inzichten en instrumenten die professionals in staat stellen om hun competenties te versterken en te benutten, zelfs binnen deze specifieke context.

Waarom cultuursensitief werken?

Waarom is het omgaan met culturele diversiteit bij cliënten met een migratieachtergrond zo cruciaal? 

Het leveren van cultuursensitieve zorg draagt niet enkel bij aan de kwaliteit van de zorgverlening, maar bevordert ook een behandeling die afgestemd is op de unieke behoeften en waarden van individuele cliënten, ongeacht hun culturele achtergrond. Het bevordert gelijkheid, diversiteit en inclusie binnen de gezondheidszorg. Cliënten voelen zich gezien, gehoord en begrepen. Hoewel cultuursensitieve kennis vaak al aanwezig is bij hulpverleners, wordt de vertaalslag naar de praktijk nog onvoldoende gemaakt.

Hoe kunnen we cultuursensitief werken tijdens het zorgtraject?

Het zorgtraject met een cliënt kan onderverdeeld worden in verschillende fases: Preventie en vroegdetectie, aanmelding, diagnostiek en behandeling. Tijdens elke fase ligt de focus op andere elementen.

Preventie en vroegdetectie

Aanmelding en hulpvraag

Diagnostiek

Tijdens een zorgtraject

Per gebied zijn een aantal vragen opgesteld waarmee de hulpverlener kan nagaan waar de communicatie misloopt of misgelopen is. Naast deze vragen, biedt het model ook verschillende communicatie- en interventiestrategieën ter preventie of oplossing.