Nieuwe richtlijnen en rapporten

Nieuwe richtlijnen en rapporten

sep 2023 - Hier vind je een overzicht van recente richtlijnen en rapporten rond eetstoornissen en overgewicht.

Nieuwe resultaten Vlaamse HBSC-studie

Nieuwe resultaten Vlaamse HBSC-studie

mei 2023 - De eerste resultaten van de nieuwe HBSC-studie werden voorgesteld. De studie werd afgenomen bij 20 000  jongeren tussen 11 en 18 jaar in het voorjaar van 2022 (februari tot juni 2022). Er werden gegevens verzameld rond mentaal, sociaal en fysiek welzijn...

Nieuw WHO-rapport rond obesitas: duiding

Nieuw WHO-rapport rond obesitas: duiding

jun 2022 - Nieuw WHO-rapport rond obesitas: duiding Verschillende aandachtspunten, terecht Op 3 mei werd een nieuw rapport rond overgewicht en obesitas van de WHO gelanceerd. Het rapport spoort landen in Europa aan om dringend maatregelen te nemen om de “obesitasepidemie” een halt toe te roepen. De WHO besprak, vermoedelijk om hun boodschap kracht bij te stellen, “nieuwe” Europese prevalenties […]

Obesitas als ziekte

Obesitas als ziekte

dec 2021 - Obesitas als ziekte December 2021 De vraag of obesitas als een ziekte kan beschouwd worden, zorgt reeds jaren voor de nodige controverse. In 1997 publiceerde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) “Obesity: Preventing and Managing the Global Epidemic: report of a WHO consultation on obesity” (1). In dit rapport werd duidelijk gesteld dat “obesitas een ziekte is, meer […]

Online en mobiele zelfhulpprogramma's bij eetproblemen en eetstoornissen

Online en mobiele zelfhulpprogramma's bij eetproblemen en eetstoornissen

aug 2023 - Online en mobiele zelfhulpprogramma’s bij eetproblemen en eetstoornissen Inleiding In de huidige (geestelijke) gezondheidszorg zijn termen als E-health (aangeboden via internet) en M-health (aangeboden via het mobiel netwerk) niet meer weg te denken. Beleidsmakers, academici en clinici krijgen steeds meer aandacht voor de  voordelen en gebruiksmogelijkheden die verbonden zijn aan online en mobiele zelfhulpprogramma’s. Ook binnen de […]

Eetstoornissen in de (top)sport - begeleiding door de diëtist

Eetstoornissen in de (top)sport - begeleiding door de diëtist

mei 2021 - Eetstoornissen in de (top)sport – begeleiding door de diëtist Op dinsdag 6 april 2021 organiseerde Eetexpert een masterclass voor gevorderde diëtisten, over eetstoornissen in (top)sport. De masterclass werd gegeven door sportdiëtiste Inge De Ridder (Thomas More hogeschool). In het eerste deel van dit verslag (‘Know’) wordt theoretische uitleg en achtergrond gegeven bij het syndroom van […]

Sciensano rapporteert over eetstoornissen

Sciensano rapporteert over eetstoornissen

mei 2021 - Sciensano rapporteert over eetstoornissen In maart 2021 peilde Sciensano voor het eerst sinds de coronacrisis ook naar symptomen van eetstoornissen, hierbij gebruik makend van de SCOFF die ook in de bevragingen uit 2013 en 2018 werd opgenomen. De SCOFF is een screeninginstrument dat ingezet wordt in de eerste lijn om mensen die at risk zijn voor een eetstoornis […]

Sciensano rapporteert over de corona-gezondheidsenquêtes

Sciensano rapporteert over de corona-gezondheidsenquêtes

jan 2022 - Sciensano rapporteert over de corona-gezondheidsenquêtes Sciensano, het wetenschappelijk instituut dat de volksgezondheid in België opvolgt, monitorde de voorbije maanden de impact van de COVID19-pandemie aan de hand van verschillende gezondheidsenquêtes. Hierin bekijken de onderzoekers van Sciensano niet enkel de kennis rond de maatregelen, maar ook de impact op geestelijke gezondheid, eet- en beweeggedrag, huiselijk geweld, […]

OPINIESTUK: Covid-19 vormt een risico voor mensen met obesitas, maar onrespectvolle communicatie over gewicht nog veel meer

OPINIESTUK: Covid-19 vormt een risico voor mensen met obesitas, maar onrespectvolle communicatie over gewicht nog veel meer

mei 2021 - OPINIESTUK: Covid-19 vormt een risico voor mensen met obesitas, maar onrespectvolle communicatie over gewicht nog veel meer Het is de voorbije lockdownperiode al vaak gezegd en geschreven: In verschillende landen en in verschillende ziekenhuizen ziet men op de afdeling intensieve zorgen een oververtegenwoordiging van mensen met overgewicht en obesitas door de gevolgen van het coronavirus. […]

Nieuwsflits naar aanleiding van de reportage van Pano

Nieuwsflits naar aanleiding van de reportage van Pano

mrt 2020 - Nieuwsflits naar aanleiding van de reportage van Pano Naar aanleiding van de reportage van Pano op 4/3/2020 rond geheime netwerken op sociale media  brengen we graag nog eens de aanbevelingen hierrond onder uw aandacht. In de hulpverlening  Problematische online activiteiten zoals geheime sociale netwerksites met pro-eetstoornis inhoud zijn een relatief nieuw thema. Zeker rond aanpak […]

Prevalentie van overgewicht en lichaamsontevredenheid – update van de cijfers!

Prevalentie van overgewicht en lichaamsontevredenheid – update van de cijfers!

dec 2019 - Prevalentie van overgewicht en lichaamsontevredenheid – update van de cijfers! In de voorbije maanden verschenen nieuwe rapporten rond gezondheid en leefstijl van de Vlaming. Sciensano bracht het rapport rond de voedingsstatus van Belgen die in 2018 deelnamen aan de Gezondheidsenquête, en de Universiteit Gent bracht resultaten van Vlaamse jongeren die in 2018 deelnamen aan de internationale HBSC-studie (Health […]

Eetstoornissen en diabetes

Eetstoornissen en diabetes

feb 2022 - IN DE KIJKER: Eetstoornissen en Diabetes Vormen, oorzaken en gevolgen Hoewel meer onderzoek nodig is naar de precieze prevalentie van eetstoornissen bij personen met type 1 diabetes, zijn er aanwijzingen voor een verhoogd risico op verstoord eetgedrag. Er zijn verschillende verklaringen voor dit verhoogde risico.  Leven met diabetes werkt dus in op verschillende gekende risicofactoren […]

Online en mobiele zelfhulpprogramma's bij eetproblemen en eetstoornissen

Online en mobiele zelfhulpprogramma's bij eetproblemen en eetstoornissen

jun 2021 - IN DE KIJKER: Online en mobiele zelfhulpprogramma’s bij eetproblemen en eetstoornissen Inleiding In de huidige (geestelijke) gezondheidszorg zijn termen als E-health (aangeboden via internet) en M-health (aangeboden via het mobiel netwerk) niet meer weg te denken. Beleidsmakers, academici en clinici krijgen steeds meer aandacht voor de  voordelen en gebruiksmogelijkheden die verbonden zijn aan online en mobiele zelfhulpprogramma’s. […]

Hoe ga je om met eetproblemen bij kinderen met autisme?

Hoe ga je om met eetproblemen bij kinderen met autisme?

mrt 2018 - Hoe ga je om met eetproblemen bij kinderen met autisme? Hoe ga je om met eetproblemen bij kinderen met autisme? Op maandag 5 maart 2018 gaf Thomas Fondelli een boeiende vorming voor hulpverleners, georganiseerd door Eetexpert. Caroline Sweerts geeft een overzicht van de belangrijkste inzichten.  Voor veel mensen is leren eten een vanzelfsprekend onderdeel van de ontwikkeling en het […]

Nieuwe fiches voor ouders

Nieuwe fiches voor ouders

aug 2023 - De nieuwe fiches voor ouders zijn er! In deze nieuwe fiches geven we ouders concrete handvaten en tips om het groeitraject van hun kinderen te helpen versterken. We baseren ons daarvoor op A.L.L.E.S. Het A.L.L.E.S. kader omvat vijf bouwstenen die bijdragen aan een gezonde levensstijl. In de nieuwe fiches voor ouders focussen we op drie van […]

Het percentage Vlamingen met overgewicht en obesitas wordt alleen maar groter?

Het percentage Vlamingen met overgewicht en obesitas wordt alleen maar groter?

nov 2021 - Het percentage Vlamingen met overgewicht en obesitas wordt alleen maar groter? Afgelopen dinsdag vonden we het overal terug in de nieuwsmedia “In de laatste 20 jaar is het percentage mensen met overgewicht en obesitas alleen maar toegenomen!”, “De Vlaming eet ongezond! “. Deze conclusies werden afgeleid uit de nieuwe resultaten van de gezondheidsenquête die Sciensano […]

Preventie van obesitas via een gemeenschapsaanpak

Preventie van obesitas via een gemeenschapsaanpak

mei 2021 - Preventie van obesitas via een gemeenschapsaanpak Inleiding “Een sterk basisgezondheidszorgplatform met geïntegreerde betrokkenheid van de gemeenschap binnen het gezondheidssysteem is de ruggengraat van universele gezondheidszorg.” (Ghebreyesus, 2017 in WHO, 2020). In deze pandemie is de bezorgdheid rond obesitas groot. De sterkere impact van corona op personen met overgewicht en obesitas staat in de spotlight, er […]

Verslag workshop terugvalpreventie eetstoornissen

Verslag workshop terugvalpreventie eetstoornissen

dec 2021 - Verslag workshop terugvalpreventie eetstoornissen Op 5 oktober 2021 gaf Tamara Berends, Verpleegkundig Specialist GGZ, Altrecht Eetstoornissen Rintveld, een workshop over terugvalpreventie bij eetstoornissen. Het was een leerrijke workshop waarin weer heel wat nieuwe kennis en tools voor de praktijk aan bod kwamen. Inleiding Binnen de zorg voor eetstoornissen is het drieledige kader van evidence-based practice een belangrijk […]

Opinie: Het vermelden van calorieën op menukaarten: “yay” of “nay?

Opinie: Het vermelden van calorieën op menukaarten: “yay” of “nay?

jun 2022 - Opinie: Het vermelden van calorieën op menukaarten: “yay” of “nay? Op 6 april 2022 ging in het Verenigd Koninkrijk een wet van kracht die stelt dat restaurants, take-aways en cafés (met meer dan 250 werknemers) verplicht zijn om de calorieën van niet-voorverpakte voedingsmiddelen en frisdranken op menukaarten te vermelden (=calorie-labeling). Dit in een poging om de “obesitasepidemie” […]

Minder 2-jarigen met overgewicht in Vlaanderen

Minder 2-jarigen met overgewicht in Vlaanderen

jun 2022 - Minder 2-jarigen met overgewicht in Vlaanderen 28 juni 2022 Er zijn minder 2-jarigen met overgewicht in Vlaanderen. Het aandeel 2-jarigen met overgewicht is in 2021 opnieuw gedaald. Na een piek van 11,4% in het coronajaar 2020, stelde Kind en Gezin in 2021 bij 9,7% van de kinderen geboren in 2019 overgewicht vast. De provincie Antwerpen […]

Nieuw advies van Hoge Gezondheidsraad rond de marketing van ongezonde voeding bij kinderen

Nieuw advies van Hoge Gezondheidsraad rond de marketing van ongezonde voeding bij kinderen

okt 2022 - Nieuw advies van Hoge Gezondheidsraad rond de marketing van ongezonde voeding bij kinderen Op 12 oktober lanceerde de Hoge Gezondheidsraad (HGR) een advies rond de marketing van ongezonde voeding bij kinderen. Men haalt aan dat er in België nog onvoldoende gebeurd is om kinderen en jongeren hiertegen te beschermen. De HGR haalt daarnaast aan dat […]

Advies van de Hoge Gezondheidsraad over de marketing van ongezonde voeding bij kinderen

Advies van de Hoge Gezondheidsraad over de marketing van ongezonde voeding bij kinderen

dec 2022 - Advies van de Hoge Gezondheidsraad over de marketing van ongezonde voeding bij kinderen De Hoge Gezondheidsraad hamert in een recent advies op de nood aan regulering  van de marketing rond ongezonde voeding voor kinderen en jongeren. Ze doet dat in navolging van o.a. de WHO (2010, 2012, 2016) en de International Obesity Taskforce (The Sydney […]

Publicatie resultaten Preventiebarometer.

Publicatie resultaten Preventiebarometer.

mrt 2023 - Publicatie resultaten Preventiebarometer. 30 maart 2023 Het afgelopen jaar voerde Sciensano in opdracht van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid de 1ste Preventiebarometer uit. Het doel was om de levensstijl en factoren gelinkt aan deze levensstijl te bevragen in de Vlaamse populatie. Naast leefstijlgewoonten werd er ook gepolst naar intenties en kennis om deze gewoontes te […]

Nieuwe resultaten preventiebarometer: geestelijke gezondheid

Nieuwe resultaten preventiebarometer: geestelijke gezondheid

jul 2023 - Nieuwe resultaten preventiebarometer: geestelijke gezondheid Sciensano stelt nieuwe resultaten van de preventiebarometer voor. Het afgelopen jaar voerde Sciensano in opdracht van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid de 1ste Preventiebarometer uit. Het doel was om de levensstijl en factoren gelinkt aan deze levensstijl te bevragen in de Vlaamse populatie. Naast leefstijlgewoonten werd er ook gepolst naar […]

Nieuwe resultaten HBSC studie

Nieuwe resultaten HBSC studie

jul 2023 - Nieuwe resultaten HBSC studie Net voor de start van de zomervakantie publiceerden de onderzoekers van de HBSC studie hun nieuwe resultaten rond voeding, eet- en beweeggedrag. De HBSC studie wordt 4-jaarlijks uitgevoerd bij jongeren tussen 11 en 18 jaar. De laatste onderzoeksronde dateerde van 2018 en in 2022 werden nieuwe data verzameld. De meest opvallende bevinding was […]

Het aantal 2-jarigen met overgewicht in Vlaanderen blijft stabiel

Het aantal 2-jarigen met overgewicht in Vlaanderen blijft stabiel

jul 2023 - Het aantal 2-jarigen met overgewicht in Vlaanderen blijft stabiel Het aantal 2-jarigen met overgewicht in Vlaanderen blijft stabiel. Het aandeel 2-jarigen met overgewicht daalde in 2021 opnieuw na een piek van 11,4% in het coronajaar 2020. In 2021 stelde Kind en Gezin bij 9,7% van de kinderen geboren in 2019 overgewicht vast. In 2022 stelde […]