Stappenplan rond eetstoornissen voor pediatrieteams

Jongeren met een eetstoornis worden soms opgenomen op diensten pediatrie van algemene ziekenhuizen, wanneer het lichaam in nood is en er medische stabilisatie nodig is. Deze diensten vormen dus een belangrijke schakel in de zorg voor eetstoornissen.

Dit stappenplan heeft tot doel om artsen, verpleegkundigen, psychologen, diëtisten en begeleiders werkzaam op diensten pediatrie te ondersteunen met een evidence-based praktijkgericht stappenplan rond de begeleiding van jonge patiënten met een eetstoornis, die opgenomen worden voor medische stabilisatie en hervoeding.

Aanvullend is er een ondersteuningsfiche rond het bepalen van de gewichtsdoelen bij een kind of jongere met een eetstoornis.

Stappenplan eetstoornissen – Pediatrie

Eetstoornissen op pediatriediensten van algemene ziekenhuizen.

Stappenplan

– 2.4 MB

Infofiche Minimaal Gezond Gewicht (MGG) en Optimaal Gewicht (OG)

Berekening Minimaal Gezond Gewicht (MGG) en Optimaal Gewicht (OG) in de praktijk.

Infofiche

– 1.2 MB

 

DEC 2023

Nieuws

Nieuw WHO-rapport rond obesitas: duiding

Nieuw WHO-rapport rond obesitas: duiding

jun 2022 – Het is aan te raden om met regelmaat na te gaan of de schattingen gegenereerd door het model wel overeenkomen met de werkelijk geobserveerde prevalenties.

Obesitas als ziekte

Obesitas als ziekte

dec 2021 – Hoewel er uitgesproken voor- en tegenstanders zijn voor het al dan niet erkennen van obesitas als ziekte, is er ook een duidelijke gemeenschappelijke noemer.

Online en mobiele zelfhulpprogramma's bij eetproblemen en eetstoornissen

Online en mobiele zelfhulpprogramma’s bij eetproblemen en eetstoornissen

aug 2023 – Wil je zelf aan de slag met een zelfhulpprogramma voor jouw cliënt? Lees dan zeker deze aandachtspunten.

Eetstoornissen in de (top)sport - begeleiding door de diëtist

Eetstoornissen in de (top)sport – begeleiding door de diëtist

mei 2021 – Er zijn verschillende risicofactoren die ervoor zorgen dat iemand een eetstoornis ontwikkelt binnen de sport.