Onze missie

Eetexpert is het Vlaams kenniscentrum voor eet- en gewichtsproblemen. Hierbij zorgt Eetexpert voor de brug tussen wetenschappelijk onderzoek en praktijk. Via een focus op preventie van eet- en gewichtsproblemen en versterking van de zorg voor mensen met eet- en gewichtsproblemen wil Eetexpert de fysieke en psychosociale gezondheid van de Vlaming verbeteren.

Thema’s die hierbij aan bod komen zijn: eetgedrag, lichaamsbeeld en aanpak van mogelijke fysieke en psychosociale gevolgen van eet-en gewichtsproblemen. Het centrum ondersteunt hulpverleners, de overheid en (partner)organisaties met wetenschappelijk onderbouwde informatie en praktijkgerichte vorming. Daarnaast biedt Eetexpert informatie aan pers. Tenslotte kunnen mensen met een (hulp)vraag over eet- en gewichtsproblemen terecht bij de helpdesk voor verwijshulp en informatie.

Onze visie

De visie van Eetexpert op preventie en aanpak van eet- en gewichtsproblemen kenmerkt zich in verschillende uitgangspunten:

  • Bevorderen van gezondheid is het doel, zowel op fysiek, psychologisch als sociaal vlak. Dit gebeurt via duurzame aanpassingen in leefstijl, en met aandacht voor de verschillende componenten van leefstijl.
  • Inzetten op het versterken van individuen, met goede kennis van risicofactoren voor eet- en gewichtsproblemen.
  • Ondersteunen van gepaste en brede zorg bij probleemgedrag, die zich richt op herstel van groei en gezondheid in al zijn facetten: zowel fysiek, psychologisch als sociaal (zie WHO).
  • Ondersteunen van zorgorganisatie op basis van de principes van getrapte zorg, continuïteit van zorg en in multidisciplinaire samenwerking

Het kenniscentrum ondersteunt overheid, hulpverleners, preventiewerkers, (partner)organisaties en patiënten en hun context. Deze ondersteuning is ‘evidence- en practice based’ en houdt rekening met internationale richtlijnen.

Maatschappelijk werkt Eetexpert aan afbouw van stigmatisering, het gezondheidsgericht heroriënteren van professionals en het ondersteunen van een beleid dat aanzet tot brede gezondheidsbevordering.