Onze partners

Eetexpert werkt nauw samen met verschillende organisaties voor zowel de preventie als zorg rond eetproblemen en gewichtsproblemen.
We laten je graag met hen kennismaken.

Vlaamse Overheid
Ga naar de website

Federale Overheid
Ga naar de website

Vlaams Instituut Gezond Leven
voeding, beweging & sedentair gedrag en mentaal welbevinden

Vlaamse Logo’s
Ga naar de website

Sport Vlaanderen
Ga naar de website

Gezond Sporten
Ga naar de website

De Ambrassade
Ga naar de website

Netwerken GGZ
Ga naar de website

Centra Geestelijke Gezondheidszorg
Ga naar de website

Eerstelijnszones
Ga naar de website

Partnerorganisatie PO OSW

Werken aan een gezonde leefstijl, dat doen we niet alleen. De preventieve gezondheidssector bestaat uit verschillende organisaties (partnerorganisaties (PO), organisaties met terreinwerking (OT) en de Vlaamse Logo’s) die werken aan preventie, gezondheidsbevordering en ziektepreventie in verschillende settings (lokale besturen, onderwijs, zorg en welzijn, werk, vrije tijd en gezin).

Daarom is onze organisatie deel van het netwerk van partnerorganisatie Ondersteuning Settinggericht Werken (PO OSW). Zo zetten we mee onze schouders onder:

  • versterkte samenwerking tussen partners in preventie
  • meer stroomlijning van het aanbod uit de preventiesector naar verschillende settings: lokale besturen, onderwijs, zorg en welzijn, vrije tijd, gezin en werk

Het gezamenlijke doel? Nog meer impact in de settings en dus nog meer gezonde(re) Vlamingen.