Nieuwe richtlijnen en rapporten

Vernieuwde MARSIPAN-richtlijn

De Royal College of Psychiatrists vernieuwde zijn richtlijn rond de medische zorg voor ernstig zieke patiënten met een eetstoornis. Deze MEED (Medical Emergencies in Eating Disorders) vervangt de reeds gekende MARSIPAN en Junior MARSIPAN richtlijnen.

Je kan de volledige College Report raadplegen via deze link.

Vernieuwde SIGN-richtlijn bij eetstoornissen

Het Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) publiceerde een herziene versie van de Schotse richtlijn rond eetstoornissen. De richtlijn formuleert adviezen omtrent vroege interventie, behandeling en herstel van eetstoornissen, ondersteuning van familie en steunfiguren, alsook meer specifieke onderwerpen, zoals eetstoornissen bij diabetes type 1.

Je kan de volledige richtlijn raadplegen via deze link.

Nieuw zorgpad rond obesitas bij kinderen en jongeren van de HAS

De Haute Autorité de Santé (HAS) in Frankrijk publiceerde in maart 2022 een nieuw zorgpad rond overgewicht en obesitas bij kinderen en jongeren. Het zorgpad omschrijft de zorg, begeleiding en medische opvolging bij overgewicht en obesitas, en er is aandacht voor (de)stigmatisering en communicatie. Van de toolkit en samenvatting is een Engelstalige versie beschikbaar.

Je kan het zorgpad met de verschillende documenten raadplegen via deze link.

WHO Europe publiceert obesitasrapport

Op 3 mei werd het ‘WHO European Regional Obesity Report 2022’ gelanceerd.

Het rapport, opgesteld door het Europees Bureau voor de preventie en de beheersing van niet-overdraagbare aandoeningen (NCD Office) van de World Health Organization, is een reactie op de groeiende uitdaging en impact van obesitas in de Europese regio van de WHO.

Het rapport geeft een update over volgende onderwerpen:

 • Cijfers omtrent obesitas in de Europese regio;
 • Obesitas doorheen de levensloop;
 • De rol van de omgeving, met inbegrip van de snel evoluerende digitale omgeving en marketing bij kinderen;
 • Obesitas en ziekten, waaronder kanker en COVID-19;
 • Het belang van publieke bewustwording omtrent obesitas;
 • Stigma;
 • De klinische behandeling van obesitas.

Het rapport sluit af met voorstellen voor beleidsopties en benaderingen op bevolkingsniveau die de lidstaten kunnen overwegen ter preventie en behandeling van obesitas.


Het rapport kan je hier terugvinden. En check zeker ook onze duiding.

Meer richtlijnen en rapporten rond eet- en gewichtsproblemen kan je hier terugvinden: Richtlijnen en rapporten (eetexpert.be)

Meer nieuws
 • Vroeg en nabij

  Op naar een gestroomlijnd gezins- en jeugdhulpbeleid.

 • Minder 2-jarigen met overgewicht in Vlaanderen

  Het Agentschap Opgroeien bericht over nieuwe cijfers rond overgewicht bij jonge kinderen. Lees hier hun persbericht.

 • Vers van de pers! Aanbevelingen om de zorg rond eetstoornissen in België te verbeteren 

  Ontdek hier de voorstellen rond innovatieve zorguitbouw bij eetstoornissen in België, vertrekkend vanuit een brede  benadering.

 • Opinie: Het vermelden van calorieën op menukaarten: “yay” of “nay?

  JUN 2022: Is het zinvol om het aantal calorieën te vermelden op menukaarten, i.k.v. preventie van overgewicht? Ontdek de voor- en tegenargumenten hier.

Bekijk al het nieuws
Survey

Tevredenheidsbevraging

Wat vind jij van het Eetexpert aanbod? Jouw mening is belangrijk voor ons!

Doe mee aan de bevraging

sheds plans Hip Roof Shed Plans 10×18 Clerestory Dormer Shed Plans 20×12 Bali Out Call Message