Eetstoornissen

Vernieuwde APA-richtlijn 

De American Psychiatric Association gaf in april 2022 de voorlopige versie van haar nieuwe praktijkrichtlijn vrij, rond de diagnostiek en behandeling van patiënten (adolescenten en volwassenen) met een eetstoornis. In juni 2023 werd de definitieve tekst verspreid. De eetstoornissen waarop gefocust wordt, zijn anorexia nervosa, boulimia nervosa en de eetbuistoornis. De tekst richtlijn biedt ook enkele handvatten rond de vermijdende/restrictieve voedselinnamestoornis (ARFID). 

Je kan de practice guideline raadplegen via deze link

Richtlijn NEDC rond eetstoornissen bij personen met een hoger gewicht

De National Eating Disorder Collaboration (Australië, 2022) publiceerde een richtlijn gericht op eetstoornissen bij personen zonder ondergewicht (zoals boulimia nervosa en de eetbuistoornis), gezien deze minder goed herkend en daardoor ook minder vaak behandeld worden, ondanks hun hogere prevalentie. De richtlijn besteedt ook aandacht aan niet-stigmatiserende communicatie. De richtlijn is gericht op alle hulpverleners die in aanraking komen met patiënten met een eetstoornis en is niet discipline-specifiek. 

Je kan de clinical practice guideline raadplegen via deze link

Vernieuwde MARSIPAN-richtlijn 

De Royal College of Psychiatrists vernieuwde zijn richtlijn rond de medische zorg voor ernstig zieke patiënten met een eetstoornis. Deze MEED (Medical Emergencies in Eating Disorders, 2022) vervangt de reeds gekende MARSIPAN en Junior MARSIPAN richtlijnen. 

Je kan de volledige College Report raadplegen via deze link. Check zeker ook de samenvattingsfiches voor hulpverleners, en de bijlage specifiek voor eetstoornissen bij personen met type 1 diabetes. 

Vernieuwde SIGN-richtlijn 

Het Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN, 2022) publiceerde een herziene versie van de Schotse richtlijn rond eetstoornissen. De richtlijn formuleert adviezen omtrent vroege interventie, behandeling en herstel van eetstoornissen, ondersteuning van familie en steunfiguren, alsook meer specifieke onderwerpen, zoals eetstoornissen bij diabetes type 1.

Je kan de volledige richtlijn raadplegen via deze link.

Richtlijn rond beweging binnen de behandeling van eetstoornissen

SEES (Safe Exercise at Every Stage) biedt handvatten rond het opnemen van beweging binnen de behandeling van eetstoornissen, en het omgaan met bewegingsdrang. Er is een versie voor volwassenen (2018) en voor sporters (SEES-A, 2020), en er wordt gewerkt aan een versie voor jongeren.

Je kan de richtlijnen raadplegen via deze link

Speciale doelgroepen

 • De MEED-richtlijn (2022) heeft een supplement rond eetstoornissen en type 1 diabetes (zie eerder)
 • PEACE (Pathway for Eating disorders and Autism dveloped from Clinicel Experience, 2020) is een zorgpad rond de comorbiditeit tussen eetstoornissen en ASS
 • SEES-A (Safe Exercise at Every Stage – Athlete, 2020) biedt handvatten rond het opnemen van beweging binnen de behandeling van eetstoornissen bij (top)sporters(zie eerder)
 • Het Internationaal Olympisch Comité heeft een nieuwe consensusstatement rond REDs (Relative Energy Deficiency in sport).

Obesitas

WHO publiceert actieplan om obesitas sneller te verminderen

De WHO publiceert een actieplan om landen wereldwijd te stimuleren hun acties rond obesitas te versnellen. Het plan geeft een stapsgewijze aanpak en is gebaseerd op acties die hun waarde reeds hebben aangetoond.

Je kan het actieplan raadplegen via deze link.

Nieuwe Nederlandse richtlijn rond overgewicht 

Het Partnerschap Overgewicht Nederland en “Care for Obesity” werken samen aan een richtlijn rond overgewicht bij kinderen en volwassenen die de vroeger Richtlijn diagnostiek (CBO, 2008) en de Zorgstandaard Obesitas (PON, 2010) moet samenvoegen en vervangen. Een voorlopige versie van het onderdeel rond kinderen is beschikbaar sinds 01/09/2022, het onderdeel rond volwassenen beschikbaar sinds 10/07/2023.

Je kan de richtlijn raadplegen via deze link.

NICE-aanbeveling rond het gebruik van semaglutide bij gewichtsmanagement

NICE (UK) geeft sinds 8/3/2023 aanbevelingen rond het gebruik van semaglutide bij overgewicht en obesitas in combinatie met een leefstijlbehandeling. 

Je kan ze raadplegen via deze link

Noot: er loopt onderzoek bij het Europees geneesmiddelenagentschap rond een mogelijk verhoogd risico op suïcide bij het gebruik van GLP-1 agonisten. Resultaten worden binnenkort verwacht.

Richtlijn American Academy of Pediatrics rond kinderen met obesitas

De AAP publiceerde in februari 2023 een nieuwe praktijkrichtlijn rond diagnostiek en behandeling van kinderen en adolescenten met obesitas.

Je kan de richtlijn raadplegen via deze link.
Lees ook deze duiding rond het gebruik van medicatie bij jongeren met obesitas.

Update NICE-richtlijn rond obesitas

Op 8 september 2022 kreeg de NICE-richtlijn rond de diagnostiek en behandeling van obesitas bij kinderen, jongeren en volwassen (gepubliceerd in 2014) een update. Zo werd de sectie rond antropometrische maten (BMI, buikomtrek…) en de relatie met gezondheidsrisico herzien en aangevuld met verschillende randoverwegingen. 

Je kan de richtlijn en de updates raadplegen via deze link

Nieuw zorgpad rond obesitas bij kinderen en jongeren van de HAS 

De Haute Autorité de Santé (HAS) in Frankrijk publiceerde in maart 2022 een nieuw zorgpad rond overgewicht en obesitas bij kinderen en jongeren. Het zorgpad omschrijft de zorg, begeleiding en medische opvolging bij overgewicht en obesitas, en er is aandacht voor (de)stigmatisering en communicatie. Van de toolkit en samenvatting is een Engelstalige versie beschikbaar.

Je kan het zorgpad met de verschillende documenten raadplegen via deze link.

WHO Europe publiceert obesitasrapport

Op 3 mei werd het ‘WHO European Regional Obesity Report 2022’ gelanceerd.

Het rapport, opgesteld door het Europees Bureau voor de preventie en de beheersing van niet-overdraagbare aandoeningen (NCD Office) van de World Health Organization, is een reactie op de groeiende uitdaging en impact van obesitas in de Europese regio van de WHO.

Het rapport geeft een update over volgende onderwerpen:

 • Cijfers omtrent obesitas in de Europese regio;
 • Obesitas doorheen de levensloop;
 • De rol van de omgeving, met inbegrip van de snel evoluerende digitale omgeving en marketing bij kinderen;
 • Obesitas en ziekten, waaronder kanker en COVID-19;
 • Het belang van publieke bewustwording omtrent obesitas;
 • Stigma;
 • De klinische behandeling van obesitas.

Het rapport sluit af met voorstellen voor beleidsopties en benaderingen op bevolkingsniveau die de lidstaten kunnen overwegen ter preventie en behandeling van obesitas.

Het rapport kan je hier terugvinden. En check zeker ook onze duiding.


Gezonde leefstijl/preventie

Beleidstekst WHO rond fysieke activiteit op school

In deze beleidstekst stelt de WHO 6 domeinen voor waarbinnen scholen fysieke activiteit kunnen promoten: 

 1. Kwalitatieve lichamelijke opvoeding
 2. Actief transport van en naar school
 3. Actieve voor- en naschoolse programma’s
 4. Mogelijkheden om tijdens de pauze lichaamsbeweging aan te moedigen
 5. Actieve klaslokalen
 6. Inclusieve benadering van lichaamsbeweging

Je kan de beleidstekst raadplegen via deze link.

Beleidstekst WHO rond marketing van voeding gericht op kinderen

Deze tekst toont mogelijkheden aan beleidsmakers om de negatieve impact van marketing rond voeding rijk aan suiker, zout en/of vet te beperken. Naast voorbeelden van praktijken in verschillende landen rond beperkingen in marketingpraktijken (welke voeding restricties opleggen; hoe blootstelling aan reclame voor deze voeding bij kinderen beperken), geeft de tekst ook argumenten om weerstand tegen een (overheids)beleid rond voedselmarketing te weerleggen.

Je kan de beleidstekst raadplegen via deze link.

Meer richtlijnen en rapporten rond eet- en gewichtsproblemen kan je hier terugvinden: Richtlijnen en rapporten (eetexpert.be)

Nieuws

Eetstoornissen en diabetes

Eetstoornissen en diabetes

feb 2022 – Naast insulinerestrictie komen ook eetbuien vaker voor bij personen met diabetes, door hun gevoeligheid voor hypoglycemie.

Eetstoornissen in de (top)sport - begeleiding door de diëtist

Eetstoornissen in de (top)sport – begeleiding door de diëtist

mei 2021 – Er zijn verschillende risicofactoren die ervoor zorgen dat iemand een eetstoornis ontwikkelt binnen de sport.

Nieuw WHO-rapport rond obesitas: duiding

Nieuw WHO-rapport rond obesitas: duiding

jun 2022 – Het is aan te raden om met regelmaat na te gaan of de schattingen gegenereerd door het model wel overeenkomen met de werkelijk geobserveerde prevalenties.

Nieuwe fiches voor ouders

Nieuwe fiches voor ouders

aug 2023 – In deze nieuwe fiches geven we ouders concrete handvaten en tips om het groeitraject van hun kinderen te helpen versterken