Nieuwe resultaten Vlaamse HBSC-studie

Vandaag werden de resultaten van de nieuwe HBSC-studie voorgesteld. De studie werd afgenomen bij 20 000  jongeren tussen 11 en 18 jaar in het voorjaar van 2022 (februari tot juni 2022). Er werden gegevens verzameld rond mentaal, sociaal en fysiek welzijn. Binnen het onderzoek werden naast parameters zoals levenstevredenheid, psychologische klachten, zelfmoordgedachten en zelfbeschadigend gedrag een aantal nieuwe parameters verzameld o.a. gegevens rond geluksgevoel, toekomstverwachtingen en stress. Een overzicht van de resultaten is hier terug te vinden.

Uit de resultaten bleek dat de meerderheid van de jongeren (90,6%) in 2022 aangaf tevreden te zijn over zijn/haar leven. Dit is een lichte daling t.o.v. 2018 (92.8%). Ten opzichte van 2018 steeg het aantal jongeren met psychologische klachten zoals humeurigheid (29.4% vs. 21.4%), zenuwachtigheid (31% vs. 21.6%), ongelukkig voelen (19.7% vs. 14.1%) en problemen met in slaap vallen (32% vs. 26.6%). Hoewel de meeste van deze evoluties in lijn lijken te liggen met een stijgende tendens die ook al precorona bezig was, vertonen de grafieken voor de meeste parameters in 2018 toch een opvallende knik. Dit toont aan dat er sinds 2018 toch een sterkere stijging was, de coronapandemie is hier mogelijk een belangrijke factor. Bovendien waren er bij de start van de afname van de studie nog enkele coronamaatregelen in scholen. Ook dit kan de resultaten beïnvloed hebben. Daarnaast was ook de prevalentie van zelfmoordgedachten (22.3% vs 17.6%) en zelfbeschadigend gedrag (18.8% vs. 14.5%) toegenomen.

Uit de resultaten bleek verder dat de prevalenties van positieve indicatoren voor mentaal welzijn lager en die voor psychologische klachten hoger lagen voor meisjes in vergelijking met jongens. Meisjes hebben het dus lastiger in vergelijking met jongens.

De sterkere stijging sinds 2018 en dat meisjes zwaarder getroffen zijn dan jongens ligt in lijn met wat ook in andere landen geobserveerd wordt. Onder andere Trimbos rapporteerde een toename in psychologische klachten, waarbij deze toename groter was voor meisjes op basis van een studie afgenomen in 2021.

In de publicatie van de huidige resultaten wordt niets vermeld over gewicht, lichaamstevredenheid en eetgedrag. Het is dus nog niet duidelijk of we voor jongeren tussen 11 en 18 jaar binnen deze thema’s ook een stijging zien.

Meer nieuws
 • WHO publiceert nieuw framework

  JUN 23- WHO publiceert nieuw framework om strategieën voor de preventie en zorg van obesitas te integreren in het bestaande zorgsysteem.

 • Wereldeetstoornisdag - initiatieven met ervaringsdeskundigen en voor ouders 

  Jun 2023 – Ouders en ervaringsdeskundigen kunnen veel betekenen voor jongeren met haperend eetgedrag of eetstoornissen. Bekijk hier de nieuwe initiatieven met ervaringsdeskundigen en ouders!

 • Nieuwe initiatieven met  preventiewerkers en zorgverstrekkers

  Mei 2023 – Tijdens de week van wereldeetstoonisdag zetten we nieuwe initiatieven  in de spotlight. Vandaag zetten we de professionals die werken in preventie en zorg in de bloemetjes.

 • Perspluim en nieuwe initiatieven met mediamakers 

  JUN 2023 – We vroegen onze ervaringsdeskundigen van ANBN om weer een perspluim uit te reiken op deze Wereldeetstoornisdag. Benieuwd wie ze uitkozen als genomineerden?

Bekijk al het nieuws