Nieuwe resultaten preventiebarometer: geestelijke gezondheid

Sciensano stelt nieuwe resultaten van de preventiebarometer voor. Het afgelopen jaar voerde Sciensano in opdracht van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid de 1ste Preventiebarometer uit. Het doel was om de levensstijl en factoren gelinkt aan deze levensstijl te bevragen in de Vlaamse populatie. Naast leefstijlgewoonten werd er ook gepolst naar intenties en kennis om deze gewoontes te veranderen.

In november 2022 werden de eerste resultaten i.v.m. middelengebruik gepubliceerd. In maart werden ook de resultaten rond eetgedrag en beweeggedrag gepubliceerd. Deze week volgden de resultaten rond geestelijke gezondheid.

Sciensano geeft aan dat volgens deze resultaten 29,4% van de deelnemers een slechte geestelijke gezondheid rapporteert. Bovendien rapporteert 71,7% van de deelnemers een matige levenstevredenheid, 18,6% een hoge en 9,8% een lage levenstevredenheid. Daarnaast geeft 50.7% van de deelnemers aan de komende 12 maanden stappen te willen zetten om hun geestelijke gezondheid te versterken. Dit komt sterker naar voor bij personen die een minder goede geestelijke gezondheid of een lagere levenstevredenheid aangeven.

Juli 2023

Nieuws

Nieuw WHO-rapport rond obesitas: duiding

Nieuw WHO-rapport rond obesitas: duiding

jun 2022 – Nieuw WHO-rapport rond obesitas: duiding Verschillende aandachtspunten, terecht Op 3 mei werd een nieuw rapport rond overgewicht en obesitas van de WHO gelanceerd. Het rapport spoort landen in Europa aan om dringend maatregelen te nemen om de “obesitasepidemie” een halt toe te roepen. De WHO besprak, vermoedelijk om hun boodschap kracht bij te stellen, “nieuwe” Europese prevalenties […]

Opinie: Het vermelden van calorieën op menukaarten: “yay” of “nay?

Opinie: Het vermelden van calorieën op menukaarten: “yay” of “nay?

jun 2022 – Opinie: Het vermelden van calorieën op menukaarten: “yay” of “nay? Op 6 april 2022 ging in het Verenigd Koninkrijk een wet van kracht die stelt dat restaurants, take-aways en cafés (met meer dan 250 werknemers) verplicht zijn om de calorieën van niet-voorverpakte voedingsmiddelen en frisdranken op menukaarten te vermelden (=calorie-labeling). Dit in een poging om de “obesitasepidemie” […]

Nieuw advies van Hoge Gezondheidsraad rond de marketing van ongezonde voeding bij kinderen

Nieuw advies van Hoge Gezondheidsraad rond de marketing van ongezonde voeding bij kinderen

okt 2022 – Nieuw advies van Hoge Gezondheidsraad rond de marketing van ongezonde voeding bij kinderen Op 12 oktober lanceerde de Hoge Gezondheidsraad (HGR) een advies rond de marketing van ongezonde voeding bij kinderen. Men haalt aan dat er in België nog onvoldoende gebeurd is om kinderen en jongeren hiertegen te beschermen. De HGR haalt daarnaast aan dat […]

Nieuwsflits naar aanleiding van de reportage van Pano

Nieuwsflits naar aanleiding van de reportage van Pano

mrt 2020 – Nieuwsflits naar aanleiding van de reportage van Pano Naar aanleiding van de reportage van Pano op 4/3/2020 rond geheime netwerken op sociale media  brengen we graag nog eens de aanbevelingen hierrond onder uw aandacht. In de hulpverlening  Problematische online activiteiten zoals geheime sociale netwerksites met pro-eetstoornis inhoud zijn een relatief nieuw thema. Zeker rond aanpak […]