Nieuwe resultaten preventiebarometer: geestelijke gezondheid

Sciensano stelt nieuwe resultaten van de preventiebarometer voor. Het afgelopen jaar voerde Sciensano in opdracht van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid de 1ste Preventiebarometer uit. Het doel was om de levensstijl en factoren gelinkt aan deze levensstijl te bevragen in de Vlaamse populatie. Naast leefstijlgewoonten werd er ook gepolst naar intenties en kennis om deze gewoontes te veranderen.

In november 2022 werden de eerste resultaten i.v.m. middelengebruik gepubliceerd. In maart werden ook de resultaten rond eetgedrag en beweeggedrag gepubliceerd. Deze week volgden de resultaten rond geestelijke gezondheid.

Sciensano geeft aan dat volgens deze resultaten 29,4% van de deelnemers een slechte geestelijke gezondheid rapporteert. Bovendien rapporteert 71,7% van de deelnemers een matige levenstevredenheid, 18,6% een hoge en 9,8% een lage levenstevredenheid. Daarnaast geeft 50.7% van de deelnemers aan de komende 12 maanden stappen te willen zetten om hun geestelijke gezondheid te versterken. Dit komt sterker naar voor bij personen die een minder goede geestelijke gezondheid of een lagere levenstevredenheid aangeven.

Juli 2023

Nieuws

Nieuw WHO-rapport rond obesitas: duiding

Nieuw WHO-rapport rond obesitas: duiding

jun 2022 – Het is aan te raden om met regelmaat na te gaan of de schattingen gegenereerd door het model wel overeenkomen met de werkelijk geobserveerde prevalenties.

Opinie: Het vermelden van calorieën op menukaarten: “yay” of “nay?

Opinie: Het vermelden van calorieën op menukaarten: “yay” of “nay?

jun 2022 – De effectiviteit van calorie-labeling is op dit moment onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd. We raden een geïntegreerde aanpak aan, waarbij een gezonde leefstijl voor iedereen centraal staat.

Problematische online activiteiten (reportage Pano)

Problematische online activiteiten (reportage Pano)

mrt 2020 – Hoewel we zicht willen krijgen op mogelijk problematische online activiteiten, dient toeleiding tot deze netwerken ten allen tijde voorkomen te worden.