Uitbouw nieuwe netwerken bij Eetexpert 

Eetexpert breidt het Vlaams expertisenetwerk uit en zet in op volgende groepen of thema’s: zorgverleners bij ARFID, psychomotorisch therapeuten, en zorgverleners bij eet- en gewichtsproblemen in een diabetes-context.  

Uitbouw Vlaams netwerk rond ARFID  

Eetexpert is sinds sept 2023 het Vlaamse netwerk aan het inventariseren i.v.m. zorg bij ARFID (vermijdende/restrictieve voedselinnamestoornis of Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder). Dit zal dit voorjaar toegevoegd worden aan de Vlaamse verwijslijst eetstoornissen. Ook de webinfo is aangevuld en nieuwe fiches zijn beschikbaar ter ondersteuning van goede zorg bij ARFID.   

Verdere uitbouw van de zorg bij ARFID zal nu gebeuren i.s.m. een nieuwe werkgroep ARFID. Op 22/2/24 komen geinteresseerden voor het eerst online samen van 11u-13u.  

Uitbouw Vlaams Netwerk PMT bij Eetstoornissen  

In de zorg bij eetstoornissen zijn Psychomotorisch Therapeuten (PMT’ers) met ervaring in eetstoornissen erg belangrijk in het uitbouwen van een goede lichaamsbeleving. Eetexpert werkt dit jaar aan de uitbouw van het Vlaamse Netwerk PMT bij eetstoornissen.

Meld je aan als je hiervoor als PMT’er interesse hebt: Op 18/3/24 komt de werkgroep voor het eerst samen van 9u-10u30. 

Uitbouw Vlaams Netwerk Diabetes bij eetstoornissen 

De groep patiënten met diabetes zijn at risk om een eetstoornis te ontwikkelen, en omgekeerd: herstel van een eetstoornis wordt bemoeilijkt als er ook diabetes aanwezig is. Eetexpert wil hulpverleners ondersteunen bij deze comorbiditeit.

Meld je aan als je hiervoor interesse hebt om deel uit te maken van de werkgroep!   

 

Datum laatste aanpassing: 8 februari 2024

Nieuws

Stappenplan eetstoornissen voor pediatrieteams

Stappenplan eetstoornissen voor pediatrieteams

dec 2023 – Ontdek ons nieuwe stappenplan voor pediatrieteams!

Stappenplan eetstoornissen voor crisiswerkers

Stappenplan eetstoornissen voor crisiswerkers

okt 2023 – Ontdek ons nieuwe stappenplan voor crisiswerkers!

Nieuw zorgtraject eetstoornissen

Nieuw zorgtraject eetstoornissen

nov 2023 – Op 1 februari 2024 start een nieuw zorgtraject met zorgaanbod in de thuisomgeving van jongeren en jongvolwassenen met eetstoornissen.

Sociale media en lichaamsbeeld

Sociale media en lichaamsbeeld

okt 2023 – Wat is nu de precieze invloed van sociale media op jongeren hun lichaamsbeeld? En vooral: Hoe kunnen we jongeren daar als ouder, hulpverlener, of school zijnde in ondersteunen?