Sciensano rapporteert over eetstoornissen

In maart 2021 peilde Sciensano voor het eerst sinds de coronacrisis ook naar symptomen van eetstoornissen, hierbij gebruik makend van de SCOFF die ook in de bevragingen uit 2013 en 2018 werd opgenomen. De SCOFF is een screeninginstrument dat ingezet wordt in de eerste lijn om mensen die at risk zijn voor een eetstoornis te identificeren. 

In vergelijking met zowel 2013 (8%) en 2018 (7%) was er een stijging in het percentage (11%) van mensen die door de SCOFF als at risk voor een eetstoornis werden geïdentificeerd. Op niveau van de individuele vragen gaven deelnemers het volgend aan:

 • 8% van de deelnemers gaf aan dat men de laatste maanden (minstens) 6 kilo was afgevallen
 • 17% gaf aan angstig te zijn om geen controle meer te hebben over de hoeveelheden die men eet
 • 3% gaf aan ​braken op te wekken
 • 4% gaf aan dat anderen aangeven dat ze te mager zijn, terwijl ze zichzelf te dik vinden
 • 12% gaf aan dat voedsel hun leven overheerst

Opvallend: de percentages gerelateerd aan de vragen rond angst voor controleverlies liggen lager dan in andere landen bij gelijkaardige vragen:

 • In een studie uit het Verenigd Koninkrijk tijdens de eerste lockdown (lente 2020) gaf 36% aan het gevoel te hebben minder controle te hebben over eten in vergelijking met voor de lockdown (Robinson et al., 2021).
 • In een Portugese studie gaf 47.2%  aan minstens 1 keer de controle verloren te zijn over hun eetgedrag tijdens de eerste lockdown (Ramalho et al., 2021)

Uit de analyse van Sciensano bleek daarnaast dat er meer vrouwen (13%) at risk zijn dan mannen (9%) (gecontroleerd voor leeftijd) en dat het percentage personen at risk daalt met de leeftijd. Bij deelnemers tussen de 18 en 29 jaar blijkt 18% at risk, in de groep ouder dan 65 jaar is dit 5%. Voor alle leeftijdscategorieën was er in vergelijking met 2013 en 2018 wel een stijging in het percentage dat at risk is.  

Bovendien toonde men aan dat personen die signalen vertonen van een angststoornis en/of een depressieve stoornis ook meer kans hadden om at risk te zijn voor eetstoornissen: respectievelijk 26% en 24%. Dit ligt in de lijn van verwachting, negatief affect is een gekende risicofactor voor de ontwikkeling van eetstoornissen.

Daarnaast bleek dat deelnemers die aangaven zich ontevreden te voelen over hun sociale relaties of zich eenzaam voelden ook vaker at risk te waren voor eetstoornissen dan deelnemers die wel aangaven tevreden te zijn over hun sociale contacten of aangaven zich niet eenzaam te voelen. Verbondenheid met anderen is dan ook een beschermende factor en verlaagt dus het risico op de ontwikkeling van een eetstoornis. Personen die alleen woonden of een lager diploma hadden waren dan weer vaker om at risk.

De corona-enquête van Sciensano werd verspreid onder deelnemers boven de 18 jaar. Dit betekent dat we op dit moment geen Belgische cijfers hebben voor kinderen en jongeren.

Referenties

Zesde COVID-19 gezondheidsenquête: eerste resultaten. Brussel, België; Depotnummer: D/2020/14.440.29. Beschikbaar op: https://doi.org/10.25608/r4f5-1365

Ramalho, S. M., Trovisqueira, A., de Lourdes, M., Gonçalves, S., Ribeiro, I., Vaz, A. R., Machado, P., & Conceição, E. (2021). The impact of COVID-19 lockdown on disordered eating behaviors: the mediation role of psychological distress. Eating and Weight Disorders, 1–10. https://doi.org/10.1007/s40519-021-01128-1 .

Robinson, E., Boyland, E., Chisholm, A., Harrold, J., Maloney, N.G., Marty, L., Bethan, R.M., Noonan, R. & Hardman, C.A. (2021). Obesity, eating behavior and physical activity during COVID-19 lockdown: A study of UK adults.  Appetite, 156, 104853. https://doi.org/10.1016/j.appet.2020.104853

Meer info

Meer nieuws
 • Oproep - zorgaanbod voor mensen met autisme en eetproblemen/eetstoornissen

  Juli 2021 – Werk jij rond eetproblemen of eetstoornissen bij mensen met autisme? Dan zijn wij op zoek naar jou! Je kan je aanbod toelichten via bijgevoegd formulier.

 • Kennisdag identiteit - 9 september 2021

  Juli 2021 – Deze kennisdag geeft een update over de dynamiek achter identiteitsgroei, en wat kan gedaan worden ter ondersteuning van die groei. Volg mee in Leuven of online via livestream

 • Nieuwe supervisiegroepen na de zomer

  Juli 2021 – Gezien de toenemende vraag naar supervisie zal Eetexpert het supervisieaanbod uitbreiden met 2 nieuwe groepen. Deze groepen zullen starten in het najaar. Ontdek hier meer!

 • Collega's gezocht?

  Juni 2021 – Zoek je collega’s om multidisciplinair samen te werken? Check onze verwijstool.

Bekijk al het nieuws