Nieuwe ondersteuningsmaterialen vanuit PO OSW om nog gerichter te werken aan meer gezondheid

Eetexpert is deel van het netwerk van partnerorganisatie Ondersteuning Settinggericht Werken (PO OSW). Samen met de andere organisaties (partnerorganisaties (PO), organisaties met terreinwerking (OT) en de Vlaamse Logo’s) binnen de preventieve gezondheidszorg zetten we mee onze schouders onder een gezamenlijk ondersteunend aanbod naar de settingen (lokale besturen, onderwijs, zorg en welzijn, werk, vrije tijd en gezin).

Sinds kort zijn er nieuwe ondersteunende materialen die je helpen om je werk voor meer gezondheid nog vooruit te helpen.

  1. De WegWijzers tonen je hoe je aan gezondheid werkt bij de Huizen van het Kind, lokale besturen, basis-, secundair en hoger onderwijs en de nulde-en eerstelijnswelzijnswerkers. Je vindt er een overzicht van de gezondheidsthema’s waaraan je kan werken, hoe je dat het beste doet en bij welke partners je terecht kan voor vorming en ondersteuning. En dat alles, gebundeld op één plek.
  2. Het preventielexicon biedt je de juiste termen om over gezondheidsbevordering en ziektepreventie te spreken en te schrijven. Net als de betekenis van veelgebruikte afkortingen en preventietermen en dat gegroepeerd per gezondheidsthema. Handig, toch?
  3. De Preventiesector in Beeld geeft je een overzicht van de gezondheidsthema’s die je kunt aanpakken, samen met de partners die je hierbij ondersteunen. Want je moet niet alles tegelijk doen. En je hoeft het niet alleen te doen.

Datum laatste aanpassing: 4 juni 2024