Wegwijs in de nieuwe zorgtrajecten

Op 1 december 2023 trad een nieuw zorgtraject in werking rond kinderen met obesitas, op 1 februari 2024 startte het nieuwe zorgtraject rond eetstoornissen. Wat verandert er voor de patiënt, en voor de hulpverlener? We zetten alles even voor je op een rijtje.

Voor kinderen en jongeren met obesitas

Nuttige materialen

Volgende materialen ondersteunen hulpverleners in hun zorg voor kinderen met overgewicht:

Stappenplan basiskennis eetstoornissen en gewichtsproblemen kinderen

Hier vind je het algemene stappenplan met basiskennis rond eetstoornissen en gewichtsproblemen.

Stappenplan

Stappenplan overgewicht kinderen – Diëtist

De diëtist kan als hulpverlener nauw betrokken zijn bij de behandeling van kinderen en adolescenten met overgewicht en obesitas.

Stappenplan

– 3.8 MB

Coming soon

 • Flowchart voor huisartsen bij kinderen met obesitas is in uitwerking
 • Een goed uitgebouwde basistraining obesitas start vanaf 1/6/24 en dit specifiek voor gespecialiseerde diëtisten, voor gespecialiseerde psychologen en voor artsen.

Links naar eerdere berichtgeving

Voor jongeren met eetstoornissen

Sinds 1 februari 2024 kunnen jongeren tot en met 23 jaar terecht bij een zorgteam dicht bij hun thuisomgeving: Zij kunnen rekenen op somatische opvolging door hun behandelend arts, tot 15 sessies voedingsadvies door een gespecialiseerde diëtist en tot 20 sessies psychosociale ondersteuning door een gespecialiseerde eerstelijnspsycholoog. Per provincie is er ook een gespecialiseerd eetstoornisteam dat deze ambulante zorgteams ondersteunt. Later in het voorjaar 2024 wordt ook nieuw zorgaanbod voorzien voor jongeren met meer complexe zorgnoden bij eetstoornissen.

Kortom, voor jongeren met eetstoornissen is er nu een gelaagd ambulant zorgaanbod:

 • Voor beginnende eetproblemen kan een jongere gratis terecht binnen de ELP-conventie (meer info). Die zorg is vrij toegankelijk voor iedereen.
 • Voor gediagnosticeerde eetstoornissen is er de nieuwe conventie met gratis zorgaanbod van gespecialiseerde zorgteams dicht bij huis onder leiding van de behandelend arts (die het zorgtraject initieert).
 • Indien meer zorg nodig is, kunnen deze zorgteams ondersteund worden door gespecialiseerde MAST teams (multidisciplinaire ambulante supportteams vanuit de netwerken GGZ).
 • In het voorjaar 2024 wordt ook extra zorgaanbod voorzien voor jongeren met complexere zorgnoden.

Al deze maatregelen hebben tot doel het zorgaanbod toegankelijker te maken, hulp vroegtijdig te kunnen starten, ernstige eetstoornissen te vermijden en de druk op de residentiële hulp te verminderen.

Nuttige materialen

Volgende materialen ondersteunen hulpverleners in hun zorg voor jongeren met eetstoornissen:

Voor de huisarts
Voor de diëtist
Voor de psycholoog

Vorming

 • 07/02/2024: Infomoment rond nieuwe conventie eetstoornissen (meer info)
 • 20/02/24: Webinar voor huisartsen in samenwerking met Domus Medica (meer info)
 • Vanaf 01/06/24: Een goed uitgebouwde basistraining eetstoornissen start vanaf 1/6/24 en dit specifiek voor gespecialiseerde diëtisten, voor gespecialiseerde psychologen en voor artsen.

Interesse in samenwerking binnen de conventie ?

 • Psychologen/orthopedagogen met interesse in de nieuwe conventie eetstoornissen kunnen zich aanmelden bij de ELP-coördinatoren van de GGKJ-netwerken (m.b.t. kinderen en jongeren) en bij de GG-netwerken doelgroep volwassenen.
  • Diëtisten met interesse om zich te conventioneren contacteren het ankerpunt eetstoornissen in hun netwerk GGKJ (niet de lokale ELP coördinatoren).
  • Het overzicht van de contactpunten vind je in dit nieuwsbericht.

Links naar eerdere berichtgeving

 

Datum laatste aanpassing: 22 februari 2024

Nieuws

Stappenplan eetstoornissen voor pediatrieteams

Stappenplan eetstoornissen voor pediatrieteams

dec 2023 – Ontdek ons nieuwe stappenplan voor pediatrieteams!

Stappenplan eetstoornissen voor crisiswerkers

Stappenplan eetstoornissen voor crisiswerkers

okt 2023 – Ontdek ons nieuwe stappenplan voor crisiswerkers!

Nieuw zorgtraject eetstoornissen

Nieuw zorgtraject eetstoornissen

nov 2023 – Op 1 februari 2024 start een nieuw zorgtraject met zorgaanbod in de thuisomgeving van jongeren en jongvolwassenen met eetstoornissen.

Sociale media en lichaamsbeeld

Sociale media en lichaamsbeeld

okt 2023 – Wat is nu de precieze invloed van sociale media op jongeren hun lichaamsbeeld? En vooral: Hoe kunnen we jongeren daar als ouder, hulpverlener, of school zijnde in ondersteunen?