Stappenplan voor de diëtist rond overgewicht en obesitas bij kinderen en adolescent.

De diëtist kan als hulpverlener nauw betrokken zijn bij de behandeling van kinderen en adolescenten met overgewicht en obesitas. Om diëtisten die werkzaam zijn in een ambulante setting en zich specialiseren in dit thema de nodige wetenschappelijk onderbouwde ondersteuning te bieden, ontwikkelde Eetexpert dit ‘stappenplan voor diëtisten in verband met kinderen en adolescenten met overgewicht en obesitas’.

Hieronder kan je de pdf-versie van het stappenplan downloaden. Digitale stappenplannen kunnen licht verschillen van de pdf-versie in kader van nieuwe ontwikkelingen in de zorgorganisatie.

Download

pdf – 4034181KB

Thumbnail

Evidence-based en praktijkgericht

Het stappenplan is evidence-based en praktijkgericht. Het is opgebouwd vanuit het consultatiemodel voor diëtisten, dat naadloos aansluit op andere bestaande stappenplannen voor zorgverleners. Zo wordt een interdisciplinaire samenwerking gefacilteerd.

Overzicht materialen

Formulier – Eetdagboek kinderen

Eetdagboek voor kinderen 6-12 jaar.

Formulier

– 15.4 MB

Formulier – Eetdagboek

Eetdagboek

Formulier

– 73 KB

Infofiche ICF schema overgewicht – Diëtist

ICF schema overgewicht en obesitas voor de diëtist.

Infofiche

– 165 KB

Infofiche gezonde leefstijl ALLES – afwisselend eten

Afwisselend eten is meer dan alleen wat je eet.

Infofiche

– 824 KB

Infofiche gezonde leefstijl ALLES – afwisselend eten – zorgverlener

Info rond evenwichtig eetgedrag en eetcompetenties voor zorgverleners.

Infofiche

– 393 KB

Infofiche gezonde leefstijl ALLES

Een gezonde leefstijl is afwisselend eten, leuk bewegen, lief zijn voor jezelf, emoties hanteren en slapen.

Infofiche

– 229 KB

Infofiche gezonde leefstijl ALLES – leuk bewegen

Leuk bewegen is gepast bewegen + stilzitten onderbreken + plezier beleven.

Infofiche

– 352 KB

Infofiche gezonde leefstijl ALLES – lief zijn voor jezelf

Een positief lichaamsbeeld als deel van een gezonde lefstijl.

Infofiche

– 181 KB

Infofiche gezonde leefstijl ALLES – Emoties hanteren

Omgaan met emoties als deel van een gezonde leefstijl.

Infofiche

– 908 KB

Infofiche gezonde leefstijl ALLES – slaap

Slaap als deel van een gezonde leefstijl.

Infofiche

– 1.3 MB

Infofiche groeiwijzer

Infofiche met samenvatting van het boek ‘Groeiwijzer’.

Infofiche

– 567 KB

Infofiche eetproblemen en gewichtsproblemen – risicoprofiel

Factoren die een risicoproces op gang kunnen brengen en beschermende factoren.

Infofiche

– 566 KB

Infofiche motivatie – zorgverlener

Motivatiekaders en basishouding voor gedragsverandering.

Infofiche

– 149 KB

Infofiche eetstoornissen – signalen van een (beginnende) eetstoornis

Checklist signalen van een (beginnende) eetstoornis.

Infofiche

– 682 KB

Infofiche niet-stigmatiserend praten over eten en gewicht

Tips voor niet-stigmatiserend communiceren voor zorgverleners.

Infofiche

– 812 KB

Infofiche de mythe van lijnen

Waarom is lijnen of ‘op dieet gaan’ een mythe?

Infofiche

– 1.8 MB

Auteur: Nena Van Hemelryck (vzw Eetexpert.be)

Projectcoördinatie: An Vandeputte en Ilse Ulens (vzw Eetexpert.be)

Werkgroep: Lien Joossens, Tessa Bosmans, An De Meyer, Els Engels, Nele De Mulder, Annelies Malengier, Veerle Vandermarliere, Sofie Joossens, Sofie Van De Steene, Yane Verhulst, Dana Cools, Ellen Nuyens, Busra Caylar, Laura Celis, Nathalie Vets, Sandra Renders, Kris Gillis, Stefanie Dereeper, Peggy Verduyckt

Indien u dit draaiboek wil citeren, gebruik dan volgende verwijzing:

Eetexpert (2022). Overgewicht en obesitas bij kinderen en adolescenten. Draaiboek voor diëtisten. Brussel: Vlaamse Gemeenschap, Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (verkrijgbaar via Eetexpert.be vzw).

Datum laatste update: november 2022

Download het papieren draaiboek: (volgt binnenkort)