Stappenplan voor de diëtist rond overgewicht en obesitas bij kinderen en adolescent.

De diëtist kan als hulpverlener nauw betrokken zijn bij de behandeling van kinderen en adolescenten met overgewicht en obesitas. Om diëtisten die werkzaam zijn in een ambulante setting en zich specialiseren in dit thema de nodige wetenschappelijk onderbouwde ondersteuning te bieden, ontwikkelde Eetexpert dit ‘stappenplan voor diëtisten in verband met kinderen en adolescenten met overgewicht en obesitas’.

Download

pdf – 911133KB

Thumbnail

Evidence-based en praktijkgericht

Het stappenplan vormt een evidence-based praktijkgericht stappenplan, opgebouwd vanuit het consultatiemodel voor diëtisten, dat naadloos aansluit op andere bestaande stappenplannen voor artsenCLBeerstelijnsprofessionals, en Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG), zodat een interdisciplinaire samenwerking gefacilteerd wordt.

Auteur: Nena Van Hemelryck (vzw Eetexpert.be)

Projectcoördinatie: An Vandeputte en Ilse Ulens (vzw Eetexpert.be)

Werkgroep: Lien Joossens, Tessa Bosmans, An De Meyer, Els Engels, Nele De Mulder, Annelies Malengier, Veerle Vandermarliere, Sofie Joossens, Sofie Van De Steene, Yane Verhulst, Dana Cools, Ellen Nuyens, Busra Caylar, Laura Celis, Nathalie Vets, Sandra Renders, Kris Gillis, Stefanie Dereeper, Peggy Verduyckt

Indien u dit draaiboek wil citeren, gebruik dan volgende verwijzing:

Eetexpert (2022). Overgewicht en obesitas bij kinderen en adolescenten. Draaiboek voor diëtisten. Brussel: Vlaamse Gemeenschap, Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (verkrijgbaar via Eetexpert.be vzw).

Datum laatste update: november 2022

Download het papieren draaiboek: (volgt binnenkort)