Samenwerking met PMOC

Wanneer doorverwijzen naar PMOC?

Het eerste zorgniveau bestaat uit ambulante zorg die wordt verleend door artsen (huisartsen, kinderartsen en/of schoolartsen) die werken in een netwerk met andere ambulante zorgverleners (diëtist, psycholoog, kinderpsychiater, fysiotherapeut of andere zorgverlener). Deze zorg kan worden verleend in een huisartsenpraktijk, een zorginstelling of op afstand. 

Zodra overgewicht of obesitas wordt vastgesteld, kan deze eerste lijn een eerste screening van de risicofactoren uitvoeren, om de ernst van de obesitas te bepalen. De bedoeling is om zo snel als nodig door te verwijzen naar de tweede lijn, waar een multidisciplinaire, diagnostische triage wordt uitgevoerd om de juiste zorg of interventie te bepalen (bv. diëtist, psycholoog of andere zorgverlener). ​

Tabel 25: EOSS-P stadium 2

De tweede lijn bestaat uit pediatrische multidisciplinaire obesitascentra (PMOC) met een gewogen geografische spreiding. Hun multidisciplinaire team (pediater, diëtist, psycholoog, maatschappelijk assistent, kinesitherapeut, verpleegkundige, enz.) behandelt patiënten op poliklinisch niveau om hen – afhankelijk van hun behoeften – naar de eerste of derde lijn te verwijzen.

Deze tweede lijn heeft een dubbele functie. De eerste is een adviserende rol ter ondersteuning van de eerste lijn. De tweede bestaat uit het opstellen van een behandelplan dat in het PMOC moet worden opgestart, met inbegrip van gezinsondersteunende diensten (counseling), motivatietechnieken en gedragsinterventies). Afhankelijk van de behoeften van de patiënt moet een oefenprogramma en/of psychotherapie en/of de follow-up door een diëtist worden gepland. ​

Datum laatste aanpassing: 11 april 2024