Samenwerking

In dit deel van het stappenplan wordt ingegaan op de nood aan samenwerkingsverbanden binnen de behandeling van kinderen en adolescenten met overgewicht en obesitas.