Diëtistisch behandelplan en doelen

Er bestaat consensus in internationale behandelrichtlijnen over de eerste keuze behandeling bij kinderen en adolescenten met overgewicht en obesitas. Met name een intensieve leefstijlinterventie, bestaande uit verschillende componenten (multicomponent): voeding, beweging en gedragsverandering, waarbij het gezin/de familie centraal staat (ongeacht de leeftijd)(= family-based) [5, 6, 7, 8, 14, 107]. Bovendien adviseren de richtlijnen om te screenen op eventuele psychosociale problematiek en indien nodig door te verwijzen voor psychologische begeleiding (zie Behandelplan).

Niet alle richtlijnen geven adviezen over de ideale duur van de leefstijlinterventie. De richtlijnen die wel een aanbeveling doen adviseren een duur van minstens 6 maanden (of 26 weken) [7, 8,107].

De intensieve leefstijlinterventies worden voorgesteld als eerste keuze interventies, alvorens opties als gewichtsreducerende medicatie of bariatrische chirurgie te overwegen, gezien de beperkte informatie over het effect op lange termijn en de kans op bijwerkingen bij deze twee behandelopties [5].

Een intensieve leefstijlinterventie is geen kant-en-klare aanpak en wordt in de praktijk afgestemd op de leefwereld en situatie van de jongere. De diëtist zal samen met het kind of de adolescent (en zorgfiguren) een behandelplan op maat opstellen, dat verder vertaald wordt naar concrete en haalbare doelen [6, 8]. Een behandelplan op maat vraagt echter ook een correcte ernstinschatting, die een indicatie geeft over de nood aan eventuele doorverwijzing naar specialistische zorg en een mogelijkheid biedt om te differentiëren in de intensiteit van de behandeling. In wat volgt worden al deze stappen systematisch doorlopen en toegelicht.