Referenties


[1] M. Former-Boon en J. Van Duinen, Evidence-based diëtetiek: principes en werkwijze. Derde, herziene druk, Houten, Nederland: Bohn Stafleu Van Loghum, 2019.

[2] S. Runia, W. Visser, J. Tiebie en Y. Heerkens, „Methodisch Handelen,” in Informatorium voor Voeding en Diëtetiek, Houten, Nederland, Bohn Stafleu Van Loghum, 2014.

[3] Nederlandse Vereniging van Diëtisten , „ICF-diëtetiek, versie 2017,” Nederlandse Vereniging van Diëtisten, Naarden, Nederland, 2017.

[4] Eetexpert, „Eerstelijnsdraaiboek,” Vlaamse Gemeenschap, Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Brussel, 2020.

[5] C. P. G. P. American Psychological Association, „Clinical Practice Guidelines for Multicomponent Behavioral Treatment of Obesity and Overweight in Children and Adolescents: Current State of the Evidence and Research Needs,” American Psychological Association, Washington DC, USA, 2018.

[6] Duodecim, „Overgewicht en obesitas bij kinderen. Buitenlandse richtlijn aangepast aan de Belgische zorgcontext.,” EBPracticenet, Leuven, 2020.

[7] B. Henry, J. Ziegler, J. Parrott en D. Handu, „Pediatric Weight Management Evidence-Based Practice Guidelines: Components and Contexts of Interventions,” Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, vol. 118, nr. 7, pp. 1301-1311, 2018.

[8] Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, „Richtlijn Behandeling van Kinderen met Obesitas,” Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, Utrecht, Nederland, 2020.

[9] BDA Obesity Specialist Group, „Dietetic Obesity Management Interventions in Children adn Young People: Review & Clinical Application,” British Dietetic Association, Birmingham, UK, 2019.

[10] D. Hoelscher, S. Kirk, L. Ritchie en L. Cunningham-Sabo, „Position of the Academy of Nutrition and Dietetics: Interventions for the Prevention and Treatment of Peditaric Overweight and Obesity,” Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, vol. 113, pp. 1375-1394 , 2013.

[11] Nederlandse Vereniging van Diëtisten; NetwerkKinderDiëtisten, „Adviezen voor samernwerking tussen (kinder)diëtisten en centrale zorgverleners,” Nederlandse Vereniging van Diëtisten, Amersfoort, NL, 2020.

[12] R. Ryan en E. Deci, „Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development and well-being.,” American Psychologist, vol. 55, pp. 68-78, 2000.

[13] E. van Mil en A. Struik, Overgewicht en obesitas bij kinderen, Amsterdam: Uitgeverij Boom, 2015.

[14] D. Styne, S. Arslanian, E. Connor, I. Farooqi, M. Murad, J. Silverstein en J. Yanovski, „Pediatric Obesity – Assesment, Treatment, and Prevention: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline,” The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, vol. 102, nr. 3, pp. 709-757, 2017.

[15] Eetexpert vzw, „Informatie over de detectie en behandeling van overgewicht bij kinderen,” Eetexpert vzw, [Online]. Available: http://www.draaiboeken.eetexpert.be/overgewicht-bij-kinderen. [Geopend 12 Oktober 2021].

[16] Partnerschap Overgewicht Nederland, „Zorgstandaard Obesitas,” Partnerschap Overgewicht Nederland (PON), Amsterdam, NL, 2010.

[17] D. Hansen, W. Hens, S. Peeters, C. Wittebrood, S. Van Ussel, D. Verleyen en D. Vissers, „Physical Therapy as Treatment for Childhood Obesity in Primary HealthCare: Clinical Recommendation From AXXON (Belgian Physical Therapy Association),” Physical Activity, vol. 96, nr. 6, pp. 850-864, 2016.

[18] C. Braet, G. O’Malley, D. Weghuber, A. Vania, E. Erhardt, P. Nowicka, A. Mazur, M. Frelut en E. Ardelt-Gallinger, „The assessment of eating behaviour in children who are obese: a psychological approach. A position paper from the European childhood obesity group.,” Obesity Facts, vol. 7, nr. 3, pp. 153-164, 2014.

[19] Vlaamse overheid, „Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB),” Onderwijsvlaanderen.be, [Online]. Available: https://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/clb. [Geopend 18 Oktober 2021].

[20] Vlaamse overheid, „Systematisch contact (medisch onderzoek) en vaccinaties,” Onderwijs Vlaanderen, [Online]. Available: https://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/systematisch-contact-medisch-onderzoek-en-vaccinaties. [Geopend 18 oktober 2021].

[21] R. Jeannin, A. Vandeputte, A. Keymeulen en K. Van Hoeck, „Draaiboek voor CLB-medewerkers,” Eetexpert vzw, Leuven, 2018.

[22] A. Leibbrandt, L. Pensaert, H. Scholten, E. Türkeli en M. Verweij, Het diëtistisch consult, Amsterdam: Boom Uitgevers, 2016.

[23] R. Ryan en E. L. Deci, Self-determination theory: Basic psychological needs in motivation, development and wellness, New York: Guilford Press, 2017.

[24] Eetexpert, „Visie op de behandeling van eet- en gewichtsproblemen,” [Online]. Available: https://kc.eetexpert.be/info/behandeling/visie-op-behandeling/.

[25] Eetexpert, „Leidraad voor de anamnese DIETIST,” [Online]. Available: http://www.draaiboeken.eetexpert.be/static/uploads/multidisciplinair-OZ/10._Leidraad_voor_de_anamnese_DIETIST.pdf.

[26] W. Miller en S. Rollnick, Motivational Interviewing, Helping People Change, 3rd edition., New York: Guilford Press, 2012.

[27] J. Prochaska en C. DiClemente, „Stages of change in the modification of problem behaviors.,” in Progress in behavior modifications, Newbury Park, Sage, 1992, pp. 184-218.

[28] E. Satter, „Eaiting competence. Nutrition education with the Satter eating competence model,” J Nutr Educ Behav, vol. 39, nr. 5, pp. S189-S194, 2007.

[29] S. Pfeifflé, F. Pellegrino, M. Kruseman, C. Pijollet, M. Volery, L. Soguel en S. & Bucher Della Torre, „CurrenRecommendations for Nutritional Management of Overweight and Obesity in Children and Adolescents: A Structured Framework,” Nutrients, vol. 11, p. 362, 2019.

[30] B. van Wezel en G. Hofsteenge, „Overgewicht of obesitas bij kinderen en adolescenten (2-18 jaar),” 2010 Uitgevers, Rotterdam, NL, 2014.

[31] J. Walker, S. Ardouin en T. Burrows, „The validity of dietary assessment methods to accurately measure energy intake in children and adolescents who are overweight or obese: a systematic review,” European Journal of Clinical Nutrition, vol. 72, pp. 185-197, 2018.

[32] Hoge Gezondheidsraad, „Voedingaanbevelingen voor België,” Hoge Gezondheidsraad, Brussel, 2016

[33] L. Chima, H. Mulrooney, J. Warren en A. Madden, „A systematic review and quantitative analysis of resting energy expenditur prediction equations in healthy overweight and obese children and adolescents,” Journal of Human Nutrition and Dietetics, vol. 33, nr. 3, pp. 373-385, 2020.

[34] M. Mifflin, S. St Jeor, L. Hill, B. Scott, S. Daugherty en Y. Koh, „A new predictive equation for resting energy expenditure in healthy individuals,” American Journal of Clinical Nutrition, vol. 51, nr. 2, pp. 241-247, 1990

[35] C. Henry, „Basal metabolic rate studies in humans: measurement and development of new equations,” Public Health Nutrition, vol. 8, nr. 7A, pp. 1133-1152, 2005.

[36] H. Kruizenga en N. Wierdsma, Zakboek Diëtetiek, Amsterdam: VU University Press, 2020.

[37] EFSA Panel on Dietetic Products, „Scientific Opinion on Dietary Reference Values for energy,” EFSA Journal, vol. 11, nr. 2, p. 3005, 2013.

[38] E. Ruzicka, K. Darling en A. Sato, „Controlling child feeding practices and child weight: A systematic review and meta-analysis,” Obesity Reviews, p. e13135, 24 August 2020.

[39] R. Jeannin en A. Vandeputte, Groeiwijzer. Smaakontwikkeling en eetgedrag, Leuven: Eetexpert vzw, 2014.

[40] E. Satter, „Eating competence: definition and evidence for the Satter Eating Competence Model,” J Nutr Educ Behav, vol. 39, nr. 5 Suppl, pp. S142-S153, 2007.

[41] Eetexpert vzw, „Basisdraaiboek kinderen – wat zijn eet- en gewichtsproblemen?,” 2021. [Online]. Available: https://www.draaiboeken.eetexpert.be/basisdraaiboek-kinderen/basisinfo-en-visie#definities. [Geopend 20 september 2022].

[42] M. Dierckens, B. De Clercq en B. Deforche, „Studie Jongeren en Gezondheid, Deel 4: gezondheidsgedrag – Voeding [Factsheet],” Universiteit Gent , Gent, 2019.

[43] J. He, Z. Cai en X. Fan, „Prevalence of binge and loss of control eating among children and adolescents with overweight and obesity: A exploratory meta-analysis,” International Journal of Eating Disorders, vol. 50, nr. 2, pp. 91-103, 2017.

[44] K. Branninkmeijer en R. Jeannin, „De psychologische benadering van eetgedrag bij obese kinderen. European Childhood Obesity Group Paper.,” Psychopraktijk, vol. 6, nr. 2, pp. 28-31, 2014.

[45] T. van Strien, „NVE-K Nederlandse vragenlijst voor eetgedrag bij kinderen. Handleiding.,” Hogrefe Uitgevers, Amsterdam, 2015.

[46] T. van Strien, „Nederlandse Vragenlijst voor eetgedrag,” Hogrefe Uitgevers, Amsterdam, 2012.

[47] American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (Fifth ed.), Washington, D.C. : American Psychiatric Association, 2013.

[48] L. Goossens en E. Moens, Eetproblemen bij kinderen en adolescenten, Leuven/Den Haag: Acco, 2017.

[49] C. Fairburn, Z. Cooper en M. O’Connor, „Eating Disorder Examination. Edition 17.0D,” 2014.

[50] C. Fairburn, „Overwin je eetbuien: waarom je te veel eet en hoe je daarmee kunt stoppen,” Uitgeverij Nieuwezijds, Amsterdam, Nederland, 2016.

[51] Akwa GGZ, „GGZ Zorgstandaard Eetsoornissen,” 2017.

[52] L. Libbers, „Hoofdstuk 2: Eetstoornissen,” in Informatorium voor Voeding en Diëtetiek, Houten, Nederland, Bohn Stafleu Van Loghum, 2018.

[53] J. Vanderlinden, R. Dalle Grave, F. Fernandez, W. Vandereycken, G. Pieters en C. Noorduin, „Welke factoren lokken eetbuien uit? Een exploratie van eetbuitriggers bij patiënten met een eetstoornis.,” DITH, vol. 22, pp. 172-177, 2002

[54] J. Morgan, F. Reid en J. Lacey, „The SCOFF questionnaire: a new screening tool for eating disorders,” West J Med, vol. 172, nr. 3, pp. 164-165, 2000.

[55] M. Cotton, C. Ball en P. Robinson, „Four simple questions can help screen for eating disorders,” Journal of General Internal Medicine, vol. 18, pp. 53-56, 2003.

[56] World Health Organization, „Obesity: preventing and managing the global epidemic. Report of a WHO Consultation. WHO Technical Report Series 894.,” WHO, Geneva, 2000.

[57] National Institute for Health and Care Excellence [NICE], „Identifying and assessing overweight, obesity and central adiposity,” in Clinical Guideline Obesity: identification, assessment and management , London, UK, NICE, 2022

[58] R. Camfferman, S. Niemer, J. Seidell en J. Halberstadt, „Talking to children with overweight or obesity and their parents: self-efficacy and perceived barriers of Dutch health care professionals,” (ingediend).

[59] S. Niemer, R. Camfferman, P. Van Maarschalkerweerd, P. Sijben, J. Seidell en J. Halberstadt, Praten over gewicht met kinderen en ouders. Een folder voor zorg-, school- en wijprofessionals., Amsterdam: Care for Obesity, 2019.

[60] Partnerschap Overgewicht Nederland, „Zorgstandaard Obesitas,” Partnerschap Overgewicht Nederland, Amsterdam, NL, 2010.

[61] E. van der Valk, E. van den Akker, M. Savas, L. Kleinendorst, J. Visser, M. Van Haelst, A. Sharma en E. van Rossum, „A comprehensive diagnostic approach to detect underlying causes of obesity in adults,” Obesity Reviews, vol. 20, nr. 6, pp. 795-804, 2019.

[62] Belgian Association for the Study of Obesity (BASO), „Consensus BASO 2020. Een praktische gids voor de evaluatie en behandeling van overgewicht en obesitas.,” BASO, Anderlecht, België, 2020.

[63] E. Mead, G. Atkinson, B. Richter, M. Metzendorf, L. Baur, N. Finer, E. Corpeleijn, C. O’Malley en L. Ells, „Drug interventions for the treatment of obesity in children and adolescents,” Cochrane Database of Systematic Reviews, vol. 11, nr. 11, p. CD012436, 2016.

[64] R. Masarwa, V. Brunetti, S. Aloe, M. Henderson, R. PLatt en K. Filion, „Efficacy and Safety of Metformin for Obesity: A Systematic Review,” Pediatrics, vol. 147, nr. 3, 2021.

[65] B. C. v. F. I. (BCFI), „BCFI,” [Online]. Available: https://www.bcfi.be/nl/start. [Geopend 3 November 2021].

[66] R. Liberali, F. Del Castanhel, E. Kupek en M. Altenburg de Assis, „Latent Class Analysis of Lifestyle Risk Factors and Association with Overweight and/or Obesity in Children and Adolescents: Systematic Review,” Childhood obesity, vol. 17, nr. 1, pp. 2-15, 2021.

[67] S. te Velde, F. van Nassau, L. Uijtdewilligen, M. van Stralen, G. Cardon, M. De Craemer, Y. Manios, J. Brug en M. Chinapaw, „Energy balance-related behaviours associated with overweight and obesity in preschool children: a systematic review of prospective studies,” Obesity Reviews, vol. 13, nr. S1, pp. 56-74, 2012.

[68] J. Poorolajal, F. Sahraei, Y. Mohamdadi, A. Doosti-Irani en L. Moradi, „Behavioral factors influencing childhood obesity: a systematic reviewand meta-analysis,” Obesity Research & Clinical Practice, vol. 14, pp. 109-118, 2020.

[69] Eetexpert, „Beweging bij kinderen met overgewicht. draaiboek voor zorgverstrekkers.,” Vlaamse Gemeenschap, Ministerie van Volksgezondheid en Gezin, Brussel, 2015.

[70] S. Bel, K. De Ridder, T. Lebacq, C. Ost en E. Teppers, „Rapport 3: Lichaamsbeweging en sedentair gedrag.,” in Voedselconsumptiepeiling 2014-2015, Brussel, WIV-ISP, 2016.

[71] G. O’Malley, S. Ring-Dimitriou, P. Nowicka, A. Vania, M. Frelut, N. Farpour-Lambert, D. Weghuber en D. Thivel, „Physical Activity and Physical Fitness in Pediatric Obesity: What are the First Steps for Clinicians? Expert Conlusion from the 2016 ECOG Workshop,” International Journal of Exercise Science, vol. 10, nr. 4, pp. 487-496, 2017.

[72] Vlaams Instituut Gezond Leven, „Licht intensief bewegen,” [Online]. Available: https://www.gezondleven.be/themas/beweging-sedentair-gedrag/bewegingsdriehoek/licht-intensief-bewegen. [Geopend 14 November 2021].

[73] World Health Organisation, „Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age,” World Health Organization, Geneva, 2019.

[74] Vlaams Insituut Gezond Leven, „Beweegadvies volgens leeftijd,” 2021. [Online]. Available: https://www.gezondleven.be/themas/beweging-sedentair-gedrag/beweegadvies-volgens-leeftijd. [Geopend 14 November 2021].

[75] M. Leung, A. Agaronov, K. Grytsenko en M. Yeh, „Intervening to reduce sedentary behaviors and childhood obesity among school-age youth: a systematic review of randomized trials.,” Journal of Obesity, pp. 1-14, 2012.

[76] C. Li, G. Cheng, T. Sha, W. Cheng en Y. Yan, „The Relationships between Screen Use and Health Indicators among Infants, Toddlers, and Preschoolers: A Meta-Analysis and Systematic Review,” International Journal of Environmental Research and Public Health, vol. 17, p. 7324, 2020.

[77] K. Fang, M. Mu, K. Liu en Y. He, „Screen time and childhood overweight/obesity: A systematic review and meta-analysis,” Child Care Health Dev, vol. 45, pp. 744-753, 2019.

[78] M. Miller, M. Kruisbrink, J. Wallace, C. Ji en F. Cappuccio, „Sleep duration and incidence of obesity in infants, children, and adolescents: a systematic review and meta-analysis of prospective studies,” Sleep, vol. 41, nr. 4, p. zsy018, 2018.

[79] Y. Fatima, S. Doi en A. Mamun, „Longitudinal impact of sleep on overweight and obesity in children and adolescents: a systematic review and bias-adjusted meta-analysis,” Obesity Reviews, vol. 16, nr. 2, pp. 137-149, 2015.

[80] L. Li, S. Zhang, Y. Huang en K. Chen, „Sleep duration and obesity in children: A systematic review and meta-analysis of prospective cohort studies,” Journal of Pediatrics and Child Health, vol. 53, pp. 378-385, 2017.

[81] R. Felsö, S. Lohner, K. Hollódy, É. Erhardt en D. Molnár, „Relationship between sleep duration and childhood obesity:Systematic review including the potential underlying mechanisms,” Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases, vol. 27, pp. 751-761, 2017.

[82] M. Miller, S. Bates, C. Ji en F. Cappuccio, „Systematic review and meta-analyses of the relationshipbetween short sleep and incidence of obesity andeffectiveness of sleep interventions on weight gain inpreschool children,” Obesity Reviews, vol. 22, p. e13113, 2021.

[83] A. Ward, A. Reynolds, S. Kuroko, L. Fangupo, B. Galland en R. Taylor, „Bidirectional associations between sleep and dietary intake in 0-5 year old children: A systematic review with evidence mapping,” Sleep Medicine Reviews, vol. 49, p. 101231, 2020.

[84] F. Córdova, S. Barja en P. Brockman, „Consequences of short sleep duration on the dietary intake in children: A systematic review and metanalysis,” Sleep Medicine Reviews, vol. 42, pp. 68-84, 2018.

[85] Vlaams Instituut Gezond Leven, „Aanbevelingen beweging, lang stilzitten en slaap: 0 tot en met 5 jaar,” Vlaams Instituut Gezond Leven, Brussel, 2021.

[86] M. Hirshkowitz, K. Whiton, S. Albert, C. Alessi, O. Bruni, L. DonCarlos, N. Haze, J. Herman, E. Katz, L. Kheirandish-Gozal, D. Neubauer, A. O’Donnell, M. Ohayon en P. … Adams Hillard, „National Sleep Foundation’s sleep time duration recommendations:methodology and results summary,” Sleep Health, vol. 1, pp. 40-43, 2015.

[87] N. D’Souza, K. Kuswara, M. Zheng, R. Leech, K. Downing, S. Lioret, K. Campbell en K. Hesketh, „A systematic review of lifestyle patterns and their associationwith adiposity in children aged 5– 12 years,” Obesity Reviews, vol. 21, p. e13029, 2020.

[88] T. Saunders, C. Gray, V. Poitras, J. Chaput, I. Janssen, P. Katzmarzyk, T. Olds, S. Gorber, M. Kho en V. … Carson, „Combinations of physical activity, sedentary behaviour and sleep: relationships with health indicators in school-aged children and youth,” Applied Physiology, Nutrition and Metabolism, vol. 41, nr. 6 (Suppl 6), pp. 283-293, 2016.

[89] Eetexpert vzw, „Basisdraaiboek kinderen – risicofactoren voor eet- en gewichtsproblemen,” 2021. [Online]. Available: https://www.draaiboeken.eetexpert.be/basisdraaiboek-kinderen/risicofactoren. [Geopend 20 september 2022].

[90] D. Vancoppenolle, K. Colaert, H. Cloots en M. Roelants, „De gewichtsstatus van kinderen en jongeren in Vlaanderen. Geïntegreerde rapportage op basis van BMI-gegevens van Kind en Gezin en Zorg en Gezondheid.,” Kind en Gezin en Zorg en Gezondheid, Brussel, 2020.

[91] V. A.E., D. Ward, J. Fisher, M. Faith, S. Hughes, S. Kremers, D. Misher-Eizenmann, T. O’Connor, H. Patrick en T. Power, „Fundamental constructs in food parenting practices: a content map to guide future research,” Nutrition Reviews, vol. 74, nr. 2, pp. 98-117, 2016.

[92] E. Maccoby en J. Martin, „Socialization in the context of the family: Parent-child interaction,” in Handbook of Child Psychology, New York, Wiley, 1983, pp. 1-101.

[93] S. Hughes, T. Power, J. Fischer, S. Mueller en T. Nicklas, „Revisiting a neglected construct. Parenting styles in a child-feeding context.,” Appetite, vol. 44, pp. 83-92, 2005.

[94] J. Wang, B. Zhu, R. Wu, Y. Chang, Y. Cao en D. Zhu, „Bidirectional Associations between Parental Non-Responsive Feeding Practices and Child Eating Behaviors: A Sytematic Review and Meta-Analysis of Longitudinal Prospective Studies,” Nutrients, vol. 14, p. 1896, 2022.

[95] E. Ruzicka, K. Darling en A. Sato, „Controlling child feeding practices and child weight: A systematic review and meta-analysis,” Obesity Reviews, vol. 22, p. e13135, 2021.

[96] M. Spill, E. Callahan, K. Johns, M. Shapiro, J. Spahn, Y. Wong, N. Terry, S. Benjamin-Neelon, L. Birch, M. Black, R. Briefel, J. Cook, M. Faith, J. Mennella, K. Cassavale en E. Stoody, „Parental and Caregiver Feeding Practices and Growth, Size, and Body Composition Outcomes: A Systematic Review,” USDA Nutrition EVidence Systematic Review, 2019.

[97] M. Spill, E. Callahan, M. Shapiro, J. Spahn, Y. Wong, S. Benjamin-Neelon, L. Birch, M. Black, J. Cook, M. Faith en J. C. K. Mennella, „Caregiver feeding practices and child weight outcomes: a systematic review,” American Journal of Clinical Nutrition, vol. 109, nr. Suppl_7, pp. 990S-1002S, 1 Mar 2019.

[98] D. Beckers, L. Karssen, J. Vink, W. Burk en J. Larsen, „Food parenting practices and children’s weight outcomes: A systematic review of prospective studies,” Appetite, vol. 158, p. 105010, 1 March 2021.

[99] J. Wang, X. Wei, Y. Chang, A. Hiyoshi, K. Winkley en Y. Cao, „The relationships between cargeivers’ concern about child weight and their non-responsive feeding practices: A systematic review and meta-analysis,” Nutrients, vol. 14, nr. 14, p. 2885, 14 Jul 2022.

[100] I. Derks, H. Tiemeier, E. Sijbrands, J. Nicholson, T. Voortman, F. Verhulst, V. Jaddoe en P. Jansen, „Testing the direction of effects between child body composition and restrictive feeding practices: Results from a population-based cohort.,” American Journal of Clinical Nutrition, vol. 106, nr. 3, pp. 783-790, 2017.

[101] J. Berge, J. Miller, S. Veblen-Mortenson, A. Kunin-Batson, N. Sherwood en S. French, „A bidirectional analysis of feeding practices and eating behaviors in parent/child dyads from low-income and minority households.,” The journal of pediatrics, vol. 221, pp. 93-98, 2020.

[102] A. Grammer, K. Balantekin, D. Barch, L. Markson en D. Wilfley, „Parent-Child influences on child eating self-regulation and weight in early childhood: a systematic review,” Appetite, p. 105733, 1 Jan 2022.

[103] E. Satter, „Trouble shooting with the Satter Division of Responsibility in Feeding,” 2016. [Online]. Available: https://www.ellynsatterinstitute.org/family-meals-focus/81-troubleshooting-with-the-division-of-responsibility/. [Geopend 5 September 2022].

[104] C. Braet en M. Van Winckel, Behandelingsstrategieën bij kinderen met overgewicht, Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum, 2001.

[105] D. Barneveld, J. Brand, J. Groot, S. Peeters en A. van Veen, „Dieetbehandelingsrichtlijn Eetstoornissen,” 2010 Uitgevers, Rotterdam, Nederland, 2015.

[106] S. Runia, J. Tiebie en W. Visser, „Diëtistische diagnose onmisbaar bij effectieve behandeling,” Nederlands Tijdschrift voor Voeding en Diëtetiek, vol. 65, nr. 3, pp. 20-22, 2010.

[107] Academy of Nutrition and Dietetics, „Pediatric Weight Management Guideline,” Academy of Nutrition and Dietetics, Chicago (IL), USA, 2015.

[108] S. Kirk, B. Ogata, E. Wichert, D. Handu en M. Rozga, „Treatment of Pediatric Overweight and Obesity: Position of the Academy of Nutrition and Dietetics Based on an Umbrella Review of Systematic Reviews,” Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, vol. 122, nr. 4, pp. 848-861, 2022

[109] A. Javed, M. Jumean, M. Murad, D. Okorodudu, S. Kumar, V. Somers, O. Sochor en F. Lopez-Jimenez, „Diagnostic performance of body mass index to idetify obesity as defined by body adiposity in children and adolescents: a systematic review and meta-analysis,” Pediatric Obesity, vol. 10, nr. 3, pp. 234-244, 2015.

[110] S. Hadjiyannakis, A. Buchholz, J. Chanoine, J. Hamilton, M. Jetha, C. Birken, K. Morrison, A. Sharma en G. Ball, „The Edmonton Obesity Staging System for Pediatrics (EOSS-P): A proposed clinical staging system for pediatric obesity,” Canadian Journal of Diabetes, vol. 37, pp. S240-619 OR, 2013.

[111] A. Sharma en R. Kushner, „A proposed clinical staging system for obesity,” International Journal of Obesity, vol. 33, pp. 289-295, 2009.

[112] S. Hadjiyannakis, A. Buchholz, J. Chanoine, M. Jetha, L. Gaboury, J. Hamilton en G. … Ball, „The Edmonton Obesity Staging System for Pediatrics: A proposed clinical staging system for paediatric obesity,” Paediatrics and Child Health, vol. 21, pp. 21-26, 2016.

[113] J. Kuk, C. Ardern, T. Church, A. Sharma, R. Padwal, X. Sui en S. Blair, „Edmonton Obesity Staging System: association with weight history and mortality risk,” Applied Physiology, Nutrition and Metabolism, vol. 36, pp. 570-576, 2011.

[114] R. Padwal, N. Pajewski, D. Allison en A. Sharma, „Using the Edmonton Obesity Staging System to predict mortality in a population-representative cohort of people with overweight and obesity,” Canadian Medical Association Journal, vol. 183, pp. E1059-E1066, 2011.

[115] G. Kakon, S. Hadjiyannakis, R. Sigal, S. Doucette, D. Goldfield, G. Kenny, D. Prud’Homme, A. Buchholz, M.  Lamb en A. S. Alberga, „Edmonton Obesity Staging System for Pediatrics, quality of life and fitness in adolescents with obesity,” Obesity Science & Practice, vol. 5, pp. 449-458, 2019.

[116] N. Baeck, J. Thierens, L. Joossens en A. Malengier, „Multidisciplinair samenwerken bij de behandeling van kinderen met obesitas,” in Basistraining obesitas Eetexpert vzw, Online, 2021.

[117] W. Miller en S. Rollnick, Motivational inteviewing: Preparing people to change addictio behavior, New York: Guilford Press, 1991.

[118] E. Satter, Secrets of feeding a healthy family, Madison: Kelcy Press, 2008.

[119] A. Bialek-Dratwa, E. Szczepanska, D. Szymanska, M. Frajek, K. Krupa-Kotara en O. Kowalski, „Neophobia_A Natural Developmental Stage or Feeding Difficulties for Children,” Nutrients, vol. 14, nr. 7, p. 1521, Apr 2022.

[120] T. de Oliveira Torres, D. Rosa Gomes en M. Piraja Mattos, „Factors associated with food neophobia in children: systematic review,” Rev Paul Pediatr, vol. 39, p. e2020089, 6 Nov 2021.

[121] R. Blaine, A. Kachurak, K. Davison, R. Klabunde en J. Orlet Fisher, „Food parenting and child snacking: a systematic review,” International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, vol. 14, p. 146, 2017.

[122] A. Egbert, C. Creber, D. Loren en A. Bohnert, „Executive function and dietary intake in youth: A systematic review of the literature.,” Appetite, pp. 197-212, 1 Aug 2019.

[123] Medianest, „Schermen? Euh, moet mijn kind niet spelen?,” Mediwaijs, Leuven, 2022.

[124] M. Moradi, H. Mozaffari, M. Askari en L. Azadbakht, „Association between overweight/obesity with depression, anxiety, low self-esteem, and body dissatisfaction in children and adolescents: a systematic review and meta-analysis,” Ciritical Reviews in Food Science and Nutrition, pp. 1-16, 2020.

[125] T. Cash, „Body image: Past, present and future,” Body Image, nr. 1, pp. 1-5, 2004.

[126] L. P. Vandenbosch, „Media representation: health and body images,” in International Encyclopedia of Media Effects, New Jersey, USA, Wiley-Blackwell, 2017.

[127] S. Helfert en P. Warschburger, „The face of appearance-related social pressure: gender, age and body mass variations in peer and parental pressure during adolescence,” Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, vol. 7, pp. 16-26, 2013.

[128] M. Levine, N. Piran en K. Jasper, „Eating Disorders,” in Handbook of Adolescent Behavioral Problems: Evidence-Based Approaches to Prevention and Treatment, New York, Springer Science + Business Media, 2015, pp. 305-328.

[129] M. Levine en L. Smolak, „The role of protective factors in the prevention of negative body image and disordered eating,” Eating Disorders, vol. 24, pp. 39-46, 2016.

[130] J. Pennesi en T. Wade, „A systematic review of the existing models of disordered eating: Do they inform the development of effective interventions?,” Clinical Psychology Reviews, vol. 43, pp. 175-192, 2016.

[131] E. vzw, „Stappenplan voor preventie van eet- en gewichtsproblemen bij jongeren,” Eetexpert, Leuven, 2018.

[132] E. Moens, „Emotieregulatie in de diëtistenpraktijk,” in Kennisdag Eetexpert 2022, Leuven, 2022.

[133] L. Fiechtner, M. Fonte, I. Castro, M. Gerber, C. Horan, M. Sharifi, H. Cena en E. Taveras, „Determinants of Binge Eating Symptoms in Children with Overweight/Obesity,” Childhood Obesity, vol. 14, nr. 8, pp. 510-517, December 2018.

[134] L. Goosens, C. Braet en G. Bosmans, „Relations of dietary restraint and depressive symptomatology to loss of control over eating in overweight youngsters,” European Child & Adolescent Psychiatry, vol. 19, nr. 7, pp. 587-596, 2010.

[135] Eetexpert vzw, „Aanpak van eetstoornissen. Draaiboek voor ambulante gespecialiseerde diëtisten.,” Eetexpert vzw, Leuven, 2020.

[136] National Institute for Health and Care Excellence, „Eating disorders: recognition and treatment,” 2017.

[137] T. Tylka, R. Calogero en S. Danielsdóttir, „Is intuitive eating the same as flexible dietary control? Their links to each other and well-being could provide an answer.,” Appetite, pp. 166-175, 2015.

[138] T. Van Strien, C. Herman en M. Verheijden, „Eating style, overeating and overweght in a representative Dutch sample: Does external eating play a role?,” Appetite, vol. 52, pp. 380-387, 2009

[139] T. Van Strien en F. Bazelier, „Perceived parental control of food intake is related to external, restrained and emotional eating,” Appetite, vol. 49, pp. 618-625, 2007.

[140] Care for Obesity & Partnerschap Overgewicht Nederland, „Richtlijn Overgewicht en obesitas bij volwassenen en kinderen,” Partnerschap Overgewicht Nederland, Rotterdam, NL, 2022.

[141] R. Berends, A. van Elburg en B. van Meijel, „Richtlijn Terugvalpreventie Anorexia Nervosa,” Altrecht Eetstoornissen Rintveld, Zeist, 2018.

[142] E. Vanlinthout, E. Coppens, T. Opgenhaffen, S. Scheveneels, J. Put en C. Van Audenhove, „Een multidisciplinaire richtlijn om naasten sterker te betrekken in de geestelijke gezondheidszorg,” Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Leuven, 2020.

[143] RIZIV, „Terugbetaling diëtetiek voor kinderen met overgewicht of obesitas,” 2023. [Online]. https://www.riziv.fgov.be/nl/thema-s/verzorging-kosten-en-terugbetaling/ziekten/terugbetaling-van-dietetiek-voor-kinderen-met-overgewicht-of-obesitas. [Geopend 23 Januari 2024].

[144] RIZIV, „Grenswaarden BMI voor terugbetaling diëtetiek bij kinderen met overgewicht of obesitas,” 2020. [Online]. Available: https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/bmi_grenswaarden.pdf. [Geopend 14 November 2022].