Behandeling

Op basis van het behandelplan en de behandeldoelen wordt een behandeling uitgevoerd. Een behandeling is dan ook maatwerk, en vraagt een continue opvolging en bijsturing op geleide van de eigenheden en de evoluties van het kind of de adolescent.

4 onderdelen

Het hoofdstuk rond behandeling is ingedeeld in 4 onderdelen:

  • motivatieversterkend werken
  • werken aan evenwichtig eetgedrag (eetcompetenties)
  • werken aan een gezonde leefstijl
  • behandelen van verstoord eetgedrag

Psycho-educatie

Psycho-educatie vormt een rode draad doorheen de behandeling. Bij elk van de 4 onderdelen heeft psycho-educatie een rol. Zo kan psycho-educatie over de complexiteit en de oorzaken van overgewicht kinderen en adolescenten (en hun ouders) ontschuldigen, wat naast een positief effect op het zelfbeeld ook motivatieversterkend kan werken. Psycho-educatie rond gezonde leefstijl kan kinderen en adolescenten dan weer beter doen begrijpen waarom het goed is om leefstijlaanpassingen door te voeren, wat eveneens motivatieversterkend kan zijn. Maar ook kan bv. psycho-educatie rond de nadelige effecten van diëten kan bijdragen aan het verminderen van lijngedrag. Uiteraard dient de inhoud en de manier van educeren afgestemd te worden op de leeftijd en de belevingswereld van het kind [13, 30].