Terugbetaling diëtisten

EOSS-P 0/1

Vanaf 1 april 2020 betaalt de verplichte ziekteverzekering een behandeling door een diëtist terug voor kinderen met overgewicht of obesitas. De behandeling duurt 2 jaar en bestaat uit 10 zittingen (intake + 9 consultaties). Op 1 december 2023 werd de maatregel uitgebreid naar kinderen vanaf 2 jaar [143] en werd het remgeld geschrapt. Zie website van het RIZIV.

Wie komt (niet) in aanmerking voor de terugbetaling?

Om terugbetaling te krijgen voor de diëtetiekbehandeling moet het kind aan elk van de volgende 3 voorwaarden voldoen [143]:

 • van 2 tot en met 17 jaar oud zijn bij de start van de behandeling;
 • een BMI hebben dat hoger dan of gelijk is aan de waarde die overeenkomt met een BMI van 25 bij een 18-jarige [144];
 • een voorschrift hebben van een huisarts of kinderarts. Dit bevat:
  • Ingevulde groeicurve (bij voorkeur ook met gegevens uit verleden) waaruit uit af te leiden dat er sprake is van overgewicht of obesitas
  • Indien mogelijk ook informatie over medicatiegebruik, comorbiditeiten, risicofactoren (onder meer van sociaal-psychologische aard) en eerdere interventies, voor zover deze informatie verband houdt met het overgewicht of de obesitas

Het kind heeft geen recht op terugbetaling als de zitting plaatsvindt terwijl het kind [143]:

 • gehospitaliseerd is;
 • of een andere behandeling of begeleiding krijgt die eveneens een begeleiding door een diëtist omvat
 • of opgenomen in een Zorgtraject Obesitas bij kinderen bij Kinderen en opgevolgd wordt in een Pediatrisch Multidisciplinair Obesitas Centrum (PMOC)

Datum laatste aanpassing: 2 mei 2024

Waaruit bestaat de behandeling?

De behandeling bestaat uit 10 individuele zittingen bij een diëtist (die moet beschikken over een RIZIV-nummer), gedurende 2 jaar. De diëtist start met een zitting van 60 minuten om vast te stellen of het kind aan de voorwaarden van overgewicht of obesitas beantwoordt [143]. Als dat het geval is, dan heeft het kind daarna nog recht op:

 • 5 zittingen van 30 minuten in het 1e jaar van de behandeling
 • 4 zittingen van 30 minuten in het 2e jaar van de behandeling.

Goed om weten:

 • De ouders mogen bij de zittingen aanwezig zijn.
 • Er kan ook een zitting plaatsvinden met alleen de ouders.

Hoeveel moet de patiënt zelf betalen per zitting?

Sinds 1 december 2023 zijn deze sessies gratis.

Kan de behandeling herhaald worden?

Per kind is de behandeling 1 keer terugbetaald, ongeacht de arts die ze voorschrijft of de diëtist die de behandeling geeft.

Meer informatie is terug te vinden op de website van het RIZIV en de website van de VBVD.

EOSS-P 2 of meer

Vanaf EOSS-P 2 komt het kind in aanmerking voor een Zorgtraject Obesitas bij kinderen, en kan voor patiënten een conventie aanvraag worden ingediend bij de mutualiteit. Mits goedkeuring kan men toetreden tot de conventie gedurende 5 jaar. Er wordt binnen die conventie inschatting en opvolging voorzien binnen een PMOC, inclusief een terugbetaling van een aantal consulten diëtiek, kinesist (bij opstart) en kinderpsycholoog die verbonden zijn aan een PMOC. Deze conventie is niet combineerbaar met andere terugbetalingstrajecten, zoals deze hierboven beschreven. Hulpverleners die binnen deze conventie (willen) werken, moeten hun ervaring aantonen bij het RIZIV aan de hand van een portfolio.