Diëtistisch onderzoek en diagnose

Individuele noden

De diëtistische behandeling wordt gebaseerd op de individuele noden van het kind of de adolescent en is maatwerk. Met behulp van het diëtistisch onderzoek worden deze individuele noden in kaart gebracht. De diëtist, en afhankelijk van de leeftijd, de jongere en de ouder, proberen te begrijpen wat heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van het overgewicht van de jonge cliënt.

Oorzaken van het overgewicht

Een langdurige verstoring van de energiebalans, waarbij minder energie verbruikt wordt dan er wordt opgenomen, leidt tot overgewicht. Dit betekent niet dat de oorzaken van overgewicht kunnen gereduceerd worden tot ‘te veel eten en te weinig bewegen’. Er zijn namelijk heel wat factoren die de energiebalans beïnvloeden. Diverse genetische, biologische, psychologische en omgevingsfactoren kunnen een rol spelen in deze verstoorde energiebalans.

Impact van het overgewicht

Ook inzichten in hoe het overgewicht het leven van het kind of de adolescent beïnvloedt, het eetgedrag, de fysieke activiteiten en het sedentair gedrag, … zijn belangrijk om de diëtistische behandeling optimaal af te stemmen op de behoeften van de jonge cliënt en zijn zorgfiguren.

Drie grote luiken

Volgens het diëtistisch consult (methodisch handelen) omvat het diëtistisch onderzoek drie grote luiken:

  1. voedingsanamnese
  2. antropometrie
  3. uitgebreide diëtistische anamnese [2] voorafgegaan door een screening

Op basis van de gegevens uit het onderzoek kan een diëtistische diagnose en een behandelplan op maat geformuleerd worden.