Expertkennis

Nodige expertkennis en vaardigheden

Diëtisten hebben een cruciale rol in de behandeling van kinderen en adolescenten met overgewicht en obesitas. De behandeling van overgewicht en obesitas is complex. Om goede diëtistische zorg te kunnen leveren aan deze specifieke populatie, is de nodige basiskennis noodzakelijk, evenals het beheersen van een aantal basisvaardigheden [9]. Voor de diëtist die werkzaam is in de gespecialiseerde ambulante setting worden enkele bijkomende aanbevelingen gedaan (gevorderde skills).  

Basiskennis en -vaardigheden

 • Kennis van de nutritionele behoeften die eigen zijn aan de leeftijd van de jongere;
 • Inzicht in ‘normale’ groei, zuigelingenvoeding (borstvoeding, flesvoeding), kennis van de belangrijkste voedselallergieën, eetpatronen, voedingsaanbevelingen en ontwikkelingsmijlpalen…
 • Kennis rond de biopsychosociale stadia die eigen zijn aan de leeftijd van de jongere;
 • Kennis en vaardigheden m.b.t. technieken om gewichts- en lengtemetingen uit te voeren bij kinderen en adolescenten ;
 • Uitzetten en interpreteren van de Vlaamse groeicurven en BMI-curven
 • Kennis over de normale ontwikkeling van eetgedrag
 • Kennis over de verschillende eetproblemen, eetstoornissen en gewichtsproblemen bij kinderen en adolescenten, inclusief DSM-5-criteria
 • Kennis over het risicoprofiel en de psychodynamiek bij eet- en gewichtsproblemen
 • Kennis van interventies op het gebied van een gezonde leefstijl: 
 • Kennis van nutritionele behandelingsstrategieën bij kinderen en adolescenten met overgewicht en obesitas;
 • Kennis en vaardigheden rond terugvalpreventie
 • Kennis over de verschillende motivatiekaders en bijbehorende technieken
 • Vaardigheden m.b.t. interdisciplinair samenwerken, alsook samenwerken met ondersteunende figuren (zoals familieleden, ouders, partner, …);
 • Vaardigheden m.b.t. communiceren met kinderen en adolescenten en hun ouders, waaronder actief luisteren, aangepaste communicatie volgens de leeftijd van de jongere, …;
 • Vaardigheden m.b.t. groepsvoorlichting geven;
 • Kennis over modaliteiten rond informatie-uitwisseling, GDPR en vertrouwelijkheid;
 • Kennis van de sociale kaart (lokale hulpverleningsnetwerk) met betrekking tot de behandeling van overgewicht en obesitas bij kinderen en adolescenten.

Gevorderde skills

 • Gevorderde kennis en vaardigheden m.b.t. gedragsverandering, motivatiekaders en bijbehorende technieken;
 • Behandeling van complexe casuïstiek (medisch en sociaal);
 • Vaardigheden en kennis m.b.t. opvoeding en opvoedingsstijlen;
 • Vaardigheden m.b.t. communicatie met kinderen en adolescenten met leermoeilijkheden; of met kinderen en adolescenten uit kwetsbare gezinnen;
 • Kennis van voeding bij andere culturen;
 • Over voldoende vaardigheden en kennis beschikken om een bron van informatie en opleiding te zijn voor derden over obesitas bij kinderen.