Handleiding

Met dit stappenplan willen we jou als hulpverlener wegwijs maken in heel wat basisinformatie rond kinderen. De focus ligt op kinderen tot 12 jaar, maar heel wat informatie is ook van toepassing op adolescenten. Stappenplannen per discipline bouwen verder op en verwijzen naar deze basiskennis. Het stappenplan bevat ook links naar nuttige documenten en materialen bij de thema’s.

Inhoud

In het stappenplan met basiskennis rond kinderen komen volgende thema’s komen aan bod:

  • Inleiding beantwoordt heel wat basisvragen. Je start best met deze basisinformatie, en laat je leiden naar de verdiepingen en materialen binnen en buiten dit draaiboek.
  • Gewichtsproblemen geeft je de info die je nodig hebt om de gewichtsstatus en -evolutie van een kind in te schatten.
  • Eetproblemen spitst toe op de eetproblemen en -stoornissen die we zien bij (jonge) kinderen
  • Risicofactoren en gevolgen gaan in op risicofactoren en gevolgen van eet- en gewichtsproblemen. Hierin bespreken we overgewicht, ondergewicht, en eetstoornissen apart, en komen zowel medische als psychologische aspecten aan bod. Deze informatie is relevant voor de anamnese en ernstinschatting.
  • Bij inschatting en aanpak geven we de basisprincipes van inschatting en aanpak mee, en linken we naar beschikbare draaiboeken om deze verder vorm te geven.

Indien u dit stappenplan wil citeren, gebruik dan volgende verwijzing:

Eetexpert (2021). Stappenplan basiskennis eetproblemen en gewichtsproblemen bij kinderen. Brussel: Vlaamse Gemeenschap, Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (verkrijgbaar via Eetexpert.be vzw).