Handleiding

Met dit stappenplan willen we jou als hulpverlener wegwijs maken in heel wat basisinformatie rond kinderen. De focus ligt op kinderen tot 12 jaar, maar heel wat informatie is ook van toepassing op adolescenten. Stappenplannen per discipline bouwen verder op en verwijzen naar deze basiskennis. Het stappenplan bevat ook links naar nuttige documenten en materialen bij de thema’s.

Inhoud

In het stappenplan met basiskennis rond kinderen komen volgende thema’s komen aan bod:

  • Inleiding beantwoordt heel wat basisvragen. Je start best met deze basisinformatie, en laat je leiden naar de verdiepingen en materialen binnen en buiten dit draaiboek.
  • Gewichtsproblemen geeft je de info die je nodig hebt om de gewichtsstatus en -evolutie van een kind in te schatten.
  • Eetproblemen spitst toe op de eetproblemen en -stoornissen die we zien bij (jonge) kinderen
  • Risicofactoren en gevolgen gaan in op risicofactoren en gevolgen van eet- en gewichtsproblemen. Hierin bespreken we overgewicht, ondergewicht, en eetstoornissen apart, en komen zowel medische als psychologische aspecten aan bod. Deze informatie is relevant voor de anamnese en ernstinschatting.
  • Bij inschatting en aanpak geven we de basisprincipes van inschatting en aanpak mee, en linken we naar beschikbare draaiboeken om deze verder vorm te geven.

Gerelateerde materialen

Stappenplan basiskennis eetstoornissen en gewichtsproblemen

Hier vind je het algemene stappenplan met basiskennis rond eetstoornissen en gewichtsproblemen.

Stappenplan

Overzicht materialen

Infofiche groeiwijzer

Infofiche met samenvatting van het boek ‘Groeiwijzer’.

Infofiche

– 567 KB

Infofiche eetproblemen en autisme – in de zorg

Tools voor zorgverleners bij eetproblemen en autisme.

Infofiche

– 444 KB

Infofiche gezonde leefstijl ALLES – afwisselend eten – gezin

Eetcompetenties ondersteunen bij jongeren voor ouders.

Infofiche

– 1.0 MB

Infofiche gezonde leefstijl ALLES – lief zijn voor jezelf – gezin

Hoe ondersteun je als ouder het lichaamsbeeld van je kind?

Infofiche

– 361 KB

Infofiche gezonde leefstijl ALLES – omgaan met emoties – gezin

Hoe ondersteun je als ouder je kind in het omgaan met emoties?

Infofiche

– 894 KB

Infofiche praten over eten en gewicht met je kind

,Praten over eten, uiterlijk en gewicht met je kind.

Infofiche

– 811 KB

Infofiche preventie eetstoornissen en gewichtsproblemen kinderen en jongeren

Schema bij het stappenplan preventie.

Infofiche

– 812 KB

Infofiche-gewichtsproblemen-kinderen-EOSS-P

Nederlandstalige versie aangepast aan de Belgische context: Edmonton Obesity Staging System for Pediatrics (EOSS-P).

Infofiche

– 3.8 MB

Infofiche overgewicht screening eetstijlen kinderen

Infofiche rond screening eetstijlen bij kinderen met overgewicht.

Infofiche

– 94 KB

Infofiche overgewicht kinderen – klinisch onderzoek – huisarts

Hulpmiddelen bij klinisch onderzoek bij kinderen met obesitas

Infofiche

– 1.4 MB

Infofiche gewichtsproblemen – bewegingsprogramma – kinderen

Bewegingsprogramma bij kinderen met overgewicht

Infofiche

– 890 KB

Infofiche praten over eten en gewicht aan tafel

Ouders kiezen waar, wanneer en wat kinderen eten, kinderen kiezen of en hoeveel ze eten.

Infofiche

– 569 KB

Infofiche praten over eten en gewicht aan de feesttafel

Hoe reageer je op opmerkingen over uiterlijk en gewicht tijdens de feestdagen?

Infofiche

– 2.6 MB

Infofiche niet-stigmatiserend praten over eten en gewicht

Tips voor niet-stigmatiserend communiceren voor zorgverleners.

Infofiche

– 812 KB

Infofiche motivatie – gezin

Je kind motiveren tot gedragsverandering.

Infofiche

– 740 KB

Infofiche motivatie – zorgverlener

Motivatiekaders en basishouding voor gedragsverandering.

Infofiche

– 149 KB

Infofiche eetproblemen en gewichtsproblemen – risicoprofiel

Factoren die een risicoproces op gang kunnen brengen en beschermende factoren.

Infofiche

– 566 KB

Infofiche eerstelijnsaanpak INNOVATE – overzicht

Eetproblemen en gewichtsproblemen begeleiden in de eerste lijn.

Infofiche

– 109 KB

Infofiche eetstoornissen screening SCOFF en ESP

Factoren die een risicoproces op gang kunnen brengen en beschermende factoren.

Infofiche

– 685 KB

Infofiche eetstoornissen screeningsvragenlijst

Screening door eerstelijnszorgverleners.

Infofiche

– 93 KB

Indien u dit stappenplan wil citeren, gebruik dan volgende verwijzing:

Eetexpert (2021). Stappenplan basiskennis eetproblemen en gewichtsproblemen bij kinderen. Brussel: Vlaamse Gemeenschap, Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (verkrijgbaar via Eetexpert.be vzw).