Basiskennis eetstoornissen en gewichtsproblemen

Handleiding

Eetexpert bundelde verschillende basiselementen in de preventie en aanpak van eet- en gewichtsproblemen in twee stappenplannen met basiskennis, een algemeen, en één toegespitst op kinderen. Dit stappenplan brengt de algemene elementen samen. Draaiboeken per discipline bouwen verder op en verwijzen naar deze basiskennis. Het stappenplan bevat ook links naar nuttige documenten en materialen bij de thema’s.

Inhoud

In het ‘algemene’ stappenplan met basiskennis komen volgende thema’s komen aan bod:

  • Visie op preventie en aanpak van eet- en gewichtsproblemen
  • Risico- en beschermende factoren
  • Screening en vroegdetectie
  • Multidisciplinair samenwerken
  • Richtlijnen en rapporten

Verder leiden we toe naar info per thema.

Basiskennis kinderen

Stappenplan basiskennis eetstoornissen en gewichtsproblemen kinderen

Hier vind je het algemene stappenplan met basiskennis rond eetstoornissen en gewichtsproblemen.

Stappenplan

Indien u dit stappenplan wil citeren, gebruik dan volgende verwijzing:

Eetexpert (n.d.). Stappenplan basiskennis eetproblemen en gewichtsproblemen. Brussel: Vlaamse Gemeenschap, Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (verkrijgbaar via Eetexpert.be vzw).