Vroegdetectie

Eetproblemen en eetstoornissen

Een vroege detectie van een (beginnende) eetstoornis, met bijhorende opstart van een behandeling, voorspelt een betere kans op herstel. Ook een jongere leeftijd bij diagnose is gelinkt aan betere behandeluitkomsten (Herzog et al., 1996;).

Het is dus belangrijk dat zorgverleners die in hun praktijk in aanraking komen met risicogroepen (zoals huisartsen, psychologen, diëtisten…) een goede kennis hebben van de (vroegdetectie)signalen van de verschillende eetstoornissen (Pritts & Susman, 2003).

Gewichtsproblemen

Een onevenwichtig eet- en beweegpatroon kan leiden tot overgewicht of ondergewicht. Beide gewichtsproblemen hebben belangrijke gevolgen voor de gezondheid.

Verstoord eetgedrag bij normaal gewicht

Ook bij een normaal gewicht kan er echter sprake zijn van een (beginnend) eetprobleem. Vroegtijdig herkennen en aanpakken van eet- en gewichtsproblemen, met bijhorende opstart van een behandeling,  zorgt voor een betere prognose. Ook een jongere leeftijd bij diagnose is gelinkt aan betere behandeluitkomsten.

Herken de signalen

Gebruik de navigatie hierboven voor samenvattend overzicht van de belangrijkste signalen zoals die herkend kunnen worden door de persoon zelf of de omgeving: familieleden, vrienden, kennissen, leerkrachten, CLB, huisarts en andere zorgverleners (psychologen, diëtisten,…).

De signalen hebben betrekking op het eetgedrag, het psychosociaal functioneren en het lichamelijk functioneren. We geven een overzicht van signalen van eetproblemen per leeftijdsgroep.

Materialen

Infofiche eetstoornissen – signalen van een (beginnende) eetstoornis

Checklist signalen van een (beginnende) eetstoornis.

Infofiche

– 1,63GB

Infofiche eetproblemen en eetstoornissen – klachten en signalen

Rechtstreekse en onrechtstreekse klachten bij eetproblemen en gewichtsproblemen.

Infofiche

– 1,63GB

Referenties arrow

American Psychiatric Association (2000). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4th ed-TR). Washington, DC: APA.

Beers, M.H., Jones, T.V., & Berkwits, M. (2008). Merck manual leeftijd & gezondheid. Over gezond ouder worden. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Belgian Association for the Study of Obesity (2010). De consensus van de BASO. Een praktische gids voor de evaluatie en behandeling van overgewicht en obesitas. Link: http://belgie.easo.org/

Bloks, H. (2008). Eetstoornissen en overgewicht. Herkenning, behandeling, beheersing. Amsterdam: Nieuwezijds.

Defloor, T., Geurden, B., Bocquaert, I., Clays, E. e.a. (2010). Screening en evaluatie van de voedingstoestand van ROB – RVT bewoners. Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Eetexpert (2010). Herkenning en aanpak van eet- en gewichtsproblemen. Draaiboek voor het CGG. Brussel: Vlaamse Gemeenschap, Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (verkrijgbaar via www.eetexpert.be).

Fonds Psychische Gezondheid (2007). Signalenkaart eetstoornissen. Link: www.psychischegezondheid.nl

Goeminne, L. (2009). Cahier ouderenzorg: Ondervoeding bij ouderen. Mechelen: Wolters Kluwer Belgium NV.

Herzog, D. B., Nussbaum, K. M., Marmor, A. K. (1996). Comorbidity and outcome in eating disorders. Psychiatry Clinics of North America, 19, 843-859.

Landelijk kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie. Eetstoornissen bij jonge kinderen (0-10 jaar). Link: www.kenniscentrum-kjp.nl/nl

Levine, A., Bachar, L., Tsangen, Z., e.a. (2011). Screening criteria for diagnosis of infantile feeding disorders as a cause of poor feeding or food refusal. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, 52, 536-568.

Levy, Y., Levy, A., Zangen, T., e.a. (2009). Diagnostic clues for identification of nonorganic versus organic causes of food refusal and poor feeding. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, 48, 355-362.

Mond, J. M., Hay, P. J., Rodgers, B., & Owen, C. (2006). An update on the definition of ‘excessive exercise’ in eating disorders research. International Journal of Eating Disorders, 39, 147-153.

Pritts, S. D., & Susman, J. (2003).  Diagnosis of eating disorders in primary care. American Family Physician, 67, 297-304.

Roelants, M., & Hauspie, R. (2004). Vlaamse groeicurven. Laboratorium voor Antropogenetica, Vrije Universiteit Brussel. Link: www.vub.ac.be/groeicurven

Trimbos Instituut & CBO (2006). Multidisciplinaire Richtlijn Eetstoornissen. Link: http://www.cbo.nl/Downloads/704/rl_eetst_2006.pdf

Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (2012). De actieve voedingsdriehoek. Brussel: VIGeZ.