Ernstinschatting en indicatiestelling

Uit voorgaande moet duidelijk zijn met welk probleem we te maken hebben en wat de ernst ervan is. Op basis van de evaluatie zal bepaald worden welke verdere stappen moeten worden ondernomen.

Inschatting van de ernst

Overzicht medisch risico

Het medisch risico kan worden ingeschat door de medische gegevens vanuit het klinisch onderzoek aan te duiden in de onderstaande tabel. Naarmate er meer risicofactoren aanwezig zijn, is het gewichtsprobleem ernstiger.

Overzicht medisch risico

Normaal RisicoErnstig risico
BMI18,5 – 2525 – 30≥ 30
BuikomtrekM: ≤ 94 cm
V: ≤ 80 cm
M: 94-102 cm
V: 80-88 cm
M: ≥ 102 cm
V: ≥ 88 cm
Cardiovasculair risicolaag (10 jaars risico sterfte 0-4%)matig (10 jaars risico sterfte 5-9%)hoog (10 jaars risico sterfte ≥ 10%)
Diabetes mellitusGeen risicofactorenGestoorde nuchtere glycemieDiabetes mellitus
Cholesterol LDL ≥ 115 mg/dl
HDL < 40 mg/dl
Triglycerid > 180 mg/dl
 
ComorbiditeitenGeen diabetes
Geen HVZ
Geen slaapapneu
Geen artrose
1 comorbide aandoeningMeerdere comorbide aandoeningen

Inschatting gezondheidsrisico

De inschatting van de ernst bij overgewicht en obesitas gebeurt niet alleen op basis van het medisch risico, ook de impact op het lichamelijk functioneren, functionele beperkingen, psychologische symptomen en de weerslag op het welzijn moet in rekening worden gebracht. Onderstaande tabel geeft een inschatting van de ernst bij obesitas volgens het Edmonton Obesity Staging System (EOSS) [41, 42]. De EOSS stadiëring zou, onafhankelijk en beter dan BMI alleen, mortaliteit voorspellen en is dus een belangrijk klinisch hulpmiddel [43, 44]. Deze zou analoog kunnen worden toegepast in het geval van overgewicht.

Inschatting gezondheidsrisico volgens EOSS

Stadium 0– Geen medische risicofactoren; EN
– Geen lichamelijke symptomen; EN
– Geen psychologische symptomen; EN
– Geen weerslag op welzijn; EN
– Geen functionele beperkingen
Stadium 1– Subklinische medische risicofactoren; OF
– Milde lichamelijke symptomen die geen medische behandeling vereisen; OF
– Milde gewichtsgerelateerde psychologische symptomen; OF
– Milde weerslag op welzijn; OF
– Milde functionele beperkingen
Stadium 2– Medische risicofactoren; OF
– Gewichtsgerelateerde co-morbiditeit die een medische behandeling vereist; OF
– Matige gewichtsgerelateerde psychologische symptomen; OF
– Matige weerslag op welzijn; OF
– Matige functionele beperkingen in ADL
Stadium 3– Ernstige gewichtsgerelateerde co-morbiditeit met orgaanschade; OF
– Ernstige psychologische symptomen; OF
– Ernstige functionele beperkingen; OF
– Ernstige weerslag op welzijn
Stadium 4– Zeer ernstige gewichtsgerelateerde co-morbiditeit in eindstadium; OF
– Zeer ernstige invaliderende gewichtsgerelateerde psychologische symptomen; OF
– Zeer ernstige functionele beperkingen

Indicatiestelling

Voor toewijzing van de meest aangewezen zorg baseren we ons op de inschatting van de ernst, motivatie en het welbevinden. Naargelang de stadiëring van het gewichtsprobleem zal de behandeling intensiever zijn en zal de huisarts samenwerken met andere disciplines [41]. Voor implementatie in Vlaamse context baseren we ons op adviezen van BASO [27] en toetsten we in een consensusgroep van Vlaamse experten.

Bijeenkomst op 03/01/2013.

Standpunten: Vanaf stadium 2 is bij bepaalde patiënten farmacotherapie nodig om comorbiditeiten te behandelen. Obesitasmedicatie moet echter niet worden aanbevolen. Obesogene medicatie moet wel zo veel mogelijk vermeden worden. Bariatrische chirurgie kan voor sommige patiënten in stadium 2 al helpen. Er moet wel duidelijk worden aangegeven dat leefstijlverandering sowieso nodig is. Samenwerking tussen de kliniek en de eerste lijn zou verplicht moeten zijn. De kliniek kan hierdoor zicht krijgen op bepaalde contra-indicaties voor heelkunde en op de mate van inspanning die de patiënt reeds deed om gewicht te verliezen.

Indicatiestelling volgens de EOSS

Stadium 0– Geen medische risicofactoren; EN
– Geen lichamelijke symptomen; EN
– Geen psychologische symptomen; EN
– Geen weerslag op welzijn; EN
– Geen functionele beperkingen
Verdere gewichtstoename voorkomen door
leefstijladvies. Halfjaarlijkse opvolging door
huisarts.
Stadium 1– Subklinische medische risicofactoren (bijv. borderline
hypertensie, gestoorde nuchtere glycemie,…); OF
– Milde lichamelijke symptomen die geen medische behandeling
vereisen (bijv. dyspnee bij matige inspanning, occasioneel pijn,
moeheid,…); OF
– Milde gewichtsgerelateerde psychologische symptomen; OF
– Milde weerslag op welzijn; OF
– Milde functionele beperkingen
Meer intense leefstijl interventies via een
individueel behandelplan, waaronder herstel
van eet- en beweeggedrag en psychosociaal
welbevinden. Gewichtstoename voorkomen.
Geregelde opvolging van risicofactoren en
gezondheidsstatus door huisarts.
Stadium 2– Medische risicofactoren (bijv. hypertensie, diabetes mellitus
type 2, slaapapneu,…); OF
– Gewichtsgerelateerde co-morbiditeit die een medische
behandeling vereist (osteoarthritis, reflux,
polycysteusovariumsyndroom,…); OF
– Matige gewichtsgerelateerde psychologische symptomen
(bijv. angststoornis, eetstoornis); OF
– Matige weerslag op welzijn; OF
– Matige functionele beperkingen in ADL
Bespreek multidisciplinaire obesitasbehandeling
met intense leefstijlinterventies. Inschakeling
van gespecialiseerde psycholoog, diëtist en
bewegingstherapeut met regelmatig bilan.
Bespreek opties rond farmacotherapie voor
comorbiditeiten en overweeg bariatrische
heelkunde. Nauwe opvolging en behandeling
van comorbiditeiten.
Stadium 3– Ernstige gewichtsgerelateerde co-morbiditeit met orgaanschade
(bijv. myocardinfarct, hartfalen, diabetische complicaties,…); OF
– Ernstige psychologische symptomen; OF
– Ernstige functionele beperkingen; OF
– Ernstige weerslag op welzijn
Meer intensieve multidisciplinaire
obesitasbehandeling met intense
leefstijlinterventies. Inschakeling van een
gespecialiseerd obesitasteam en samenwerking
met medisch specialisten. Bespreek opties rond
farmacotherapie voor comorbiditeiten en
overweeg bariatrische heelkunde. Nauwe
opvolging en behandeling van comorbiditeiten.
Stadium 4  – Zeer ernstige gewichtsgerelateerde co-morbiditeit in
eindstadium; OF
– Zeer ernstige invaliderende gewichtsgerelateerde psychologische
symptomen; OF
– Zeer ernstige functionele beperkingen
Agressieve obesitasbehandeling die haalbaar is.
Indien geen motivatie tot gedragsverandering
palliatieve aanpak waaronder pijnbehandeling,
arbeidsbegeleiding en psychosociale ondersteuning.