Handleiding

Dit stappenplan heeft tot doel huisartsen te ondersteunen bij de identificatie, diagnosestelling, risicostratificatie en behandeling van volwassenen met overgewicht en obesitas. Doel is een praktijkgericht stappenplan te voorzien voor huisartsen, gebaseerd op gevalideerde richtlijnen en nieuwe wetenschappelijke inzichten. Het stappenplan sluit naadloos aan op het stappenplan voor de diëtist en psycholoog, zodat een multidisciplinaire samenwerking gefaciliteerd wordt.

Hieronder kan je de pdf-versie van het stappenplan downloaden. Digitale stappenplannen kunnen licht verschillen van de pdf-versie, bv. in kader van nieuwe ontwikkelingen in de zorgorganisatie.

Download

pdf – 1698110KB

Thumbnail

Aanbevolen werkwijze

  1. De huisarts kan gebruik maken van een korte detectielijst (pdf — 106KB — 2 pG) om tijdens een consultatie op 5 minuten tijd te beoordelen of de patiënt baat heeft bij een uitgebreide screening.
  2. Indien de patiënt aan deze criteria voldoet, plant de huisarts best een aparte consultatie om een grondige inventarisatie van het probleem te bekomen. Dit neemt ongeveer 20 minuten in beslag.

Materialen

Flowchart overgewicht behandeling – huisarts

Flowchart rond de behandeling van overgewicht en obesitas.

Flowchart

– 248 KB

Belangrijk om weten

Dit stappenplan werd uitgewerkt in 2013. In 2022 werd een nieuwe flowchart uitgewerkt van het zorgtraject.

Auteur: Laura Debray (Eetexpert)

Projectcoördinatie: An Vandeputte (Eetexpert)

Werkgroep: Dr. Annelies Colliers (Domus Medica), Prof. Dr. Paul De Cort (ICHO KUL), Dr. Danielle Grouwels (huisarts), Tim Németh (Axxon), Dr. Maura Sisk (huisarts), Dr. Dominique Thoelen (huisarts), Dr. Ragnar Van Acker (VIGeZ)

 

Indien u dit draaiboek wil citeren, gebruik dan volgende verwijzing:

Eetexpert (2013). Herkenning en aanpak van overgewicht en obesitas. Stappenplan voor huisartsen. Brussel: Vlaamse Gemeenschap, Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (verkrijgbaar via vzw Eetexpert.be).