Anamnese en klinisch onderzoek

Doel van deze verkenningsfase is op korte tijd gerichte informatie te verzamelen om in de evaluatiefase tot een goede diagnose en inschatting van de ernst te komen. Middelen hiertoe zijn anamnese en klinisch onderzoek.

Ongeacht de aard van de aanmelding, hoort een exploratie in de breedte. Dit past ook bij de eerstelijnsrol van de huisarts. De bedoeling is te onderzoeken of er een objectief probleem is en dit te inventariseren [25, 26]. Ook is het belangrijk zicht te krijgen op welke factoren ervoor gezorgd hebben dat het gewicht toenam en nog verder zou toenemen. Dit geeft indicaties voor het behandelplan.

Heel wat gegevens die geïnventariseerd dienen te worden zijn reeds aanwezig in het Globaal Medisch Dossier (GMD) van de patiënt. Denk maar aan het gewichtsverloop in de tijd, de medische voorgeschiedenis, het medicatiegebruik van de patiënt en de familiale belasting.