Inventariseer de impact

Patiënten met overgewicht en obesitas hebben vaak een verstoord welbevinden en ervaren regelmatig stigmatisering. Er is bovendien een verband met psychische stoornissen. Dit heeft een grote impact op de levenskwaliteit van patiënten.

Cruciaal is het beoordelen van het welzijn en welbevinden om een inschatting te kunnen maken van de ernst (impact) van de problematiek [2]. Huisartsen zijn ideaal geplaatst om een holistische visie op de patiënt te vormen en moeten in het geval van gewichtsproblemen steeds de psychische toestand en het welbevinden van de patiënt beoordelen, evenals onbedoelde negatieve gevolgen van een behandeling voor het overgewicht inschatten.

  • Lichaamsbeleving: mate van preoccupatie, angst om dik te worden, wens slank te zijn
  • Welbevinden: negatief zelfbeeld, gebrek aan zelfvertrouwen, faalangst, stress, negatieve gevoelens, depressieve klachten, suïcidaliteit, tekenen of vermoeden van zelfverwonding, fysiek of seksueel misbruik, angst
  • Persoonlijkheid: emotionele geremdheid, moeilijkheden in het uiten van gevoelens, bezorgdheid over anderen, prestatiegerichtheid, perfectionisme, impulsiviteit, obsessieve persoonlijkheidstrekken, ontwikkelingsstoornis, aanleg voor verslaving