Verloop en voorgeschiedenis

  • Gewichtsverloop in de tijd: snelheid en mate van gewichtsverlies/toename, mate van schommelingen in het gewicht, minimum- en maximumgewicht tijdens de voorbije jaren
  • Voorgeschiedenis: vroegere behandelingen, medische voorgeschiedenis, psychiatrische geschiedenis
  • Familiale belasting: eetstoornis, obesitas, cardiovasculair, diabetes mellitus, stemming- en angststoornissen, alcohol en drugmisbruik