Infofiche ‘Eetstoornissen screening SCOFF en ESP’

Download hier de infofiche ‘Eetstoornissen screening SCOFF en ESP’

Een screeningsvragenlijst is nuttig bij vermoeden van een eetstoornis1, 2, 3. Speciaal ontwikkeld voor de eerstelijnspraktijk zijn de ESP4 en de SCOFF5. Beide vragenlijsten zijn erg kort. Zij hebben hoge sensitiviteit (weinig valse negatieven), maar een beperkte specificiteit (veel valse positieven). Ze zijn dus in de eerste plaats geschikt om een eetstoornis uit te sluiten, niet om een diagnose te stellen. Bij minimum 2 positieve antwoorden op 1 van de vragenlijsten wordt aangeraden verder te screenen op eetstoornissen. De kans op een eetstoornis ligt dan tussen 25% en 40%5, 4. De ESP wordt als minder bedreigend ervaren3.

Download

pdf – 700428KB

Thumbnail

Datum laatste aanpassing: 12 oktober 2023