Gewichtsproblemen bij kinderen

Er bestaan een aantal manieren om in te schatten of het gewicht van een kind past bij zijn/haar leeftijd, geslacht, lengte en etnische origine. In dit onderdeel worden de criteria weergegeven per leeftijdsgroep. Vervolgens geven we bijkomende toelichting rond gewichtsopvolging bij kinderen met een migratie-achtergrond.