Kinderen met een migratie-achtergrond

De Vlaamse groeicurven zijn geschikt voor kinderen met ten minste één ouder van Vlaamse herkomst, en de andere ouder afkomstig uit België, of uit één van de volgende landen: Nederland, Duitsland, Luxemburg, Frankrijk, Engeland, Denemarken, Ierland, Noorwegen, Zweden, Oostenrijk. Ze zijn in principe niet geschikt voor kinderen met ouders van een andere herkomst (ander Europees land of niet-Europees land)*. Deze kinderen kunnen (vanaf 2-jarige leeftijd) opgevolgd worden aan de hand van de internationale gewicht-naar-lengte-curven (voor meisjes en voor jongens) en de BMI-curven van de WHO  (2-5 jaar en vanaf 5jaar) (BASO, 2020). De WHO gebruikt doorgaans over standaarddeviatiescores (of z-scores) als grenswaarden, maar er zijn ook percentielcurven beschikbaar.

Bij een kind met gewicht-naar-lengte (tot 2 jaar) of BMI (tot 5 jaar) hoger dan +1SDS spreekt men over een risico op overgewicht, en pas vanaf +2 SDS over overgewicht. Vanaf 5 jaar verandert het criterium voor overgewicht naar +1SDS.

Tabel 3. Gewichtsinschatting bij kinderen tot 2 jaar o.b.v. de WHO-curven

IndicatorInterpretatie
Gewicht-naar-lengte > +3SDS (~p 99.9)obesitas
Gewicht-naar-lengte > +2SDS (~p 97.7)overgewicht
Gewicht-naar-lengte > +1 SDS (~p 84.1)risico op overgewicht
Gewicht-naar-lengte tussen -2SDS en +1SDSnormaal
Gewicht-naar-lengte < -2SDS (~p 2.3)ondergewicht
Gewicht-naar-lengte < -3SDS (~p 0.1)ernstig ondergewicht

Noot. SDS = standaarddeviatiescore, p = percentielscore.

Tabel 4. Gewichtsinschatting bij kinderen tussen 2 en 5 jaar o.b.v. de WHO-curven

IndicatorInterpretatie
BMI > +3SDS (~p 99.9)obesitas
BMI > +2SDS (~p 97.7)overgewicht
BMI > +1 SDS (~p 84.1)risico op overgewicht
BMI tussen -2SDS en +1SDSnormaal
BMI < -2SDS (~p 2.3)ondergewicht
BMI < -3SDS (~p 0.1)ernstig ondergewicht

Noot. SDS = standaarddeviatiescore, p = percentielscore.

Tabel 5. Gewichtsinschatting bij kinderen vanaf 5 jaar obv de WHO-curven

IndicatorInterpretatie
BMI > +2SDS (~p 97.7)obesitas
BMI > +1 SDS (~p 84.1)overgewicht
BMI -2SDS en +1SDSnormaal
BMI < -2SDS (~p 2.3)ondergewicht
BMI < -3SDS (~p 0.1)ernstig ondergewicht

Noot. SDS = standaarddeviatiescore, p = percentielscore.

Dit neemt niet weg dat er contexten kunnen zijn waarin wel vertrokken wordt van de Vlaamse groeicurven, ook bij kinderen met een migratie-achtergrond. We denken hierbij bijvoorbeeld aan contexten zoals het CLB en Kind en Gezin, waarin kinderen worden gemeten en gewogen, zonder klachten of een bepaalde aanleiding (in het kader van groeimonitoring en preventie).  Indien er bezorgdheid is rond het gewicht van een kind in deze situatie, kan het zinvol zijn de WHO-curven bijkomend te raadplegen.

*De Vlaamse groeicurven zijn evenmin geschikt voor kinderen met een groeistoornis (zoals groeihormoon-deficiëntie, syndroom van Down, syndroom van Turner,…).