Andere overwegingen

Gewicht/groei dient steeds geïnterpreteerd te worden binnen de evolutie van het kind. Daarom wordt bij de beoordeling bij voorkeur gebruik gemaakt van vroegere gegevens over de ontwikkeling (groei). Hierdoor wordt een beter beeld verkregen van het gewichtsverloop tijdens de ontwikkeling. Zowel de huis- of kinderarts, de CLB-arts, als Kind & Gezin beschikken over die gegevens.

Verder kan de buikomtrek gemeten worden om een inschatting te maken van de vetophoping ter hoogte van de buik (visceraal vet). Bij kinderen mag de middelomtrek in principe maximaal de helft zijn van de lichaamslengte, om binnen de normale grenzen te vallen (verhouding taille-lengte/waist-to-height-ratio < 0.5) (Duodecim, 2017).

Zie ook inschatting en aanpak voor meer info rond de inschatting van gewichtsproblemen, o.a. met behulp van de EOSS-P.