Handleiding

De behandeling van eetstoornissen is een multidisciplinair gebeuren, waarbij de psycholoog/psychotherapeut, diëtist en arts elkaar aanvullen. De multidisciplinaire aanpak van eetstoornissen werd reeds uitgewerkt in diverse stappenplannen per discipline. De huisarts is een belangrijke vertrouwensfiguur, en speelt een rol bij de detectie van eetstoornissen, bij het bespreekbaar maken van dit probleem en van de noodzaak tot behandeling, en bij het medisch opvolgen van de patiënt. Dit stappenplan wil de huisarts ondersteunen in deze taken.

Download

pdf – 2083940KB

Thumbnail

Aanbevolen werkwijze

Het materiaal is gelaagd. Er is een fiche met (a) een flowchart en (b) een risicotaxatie, die de arts bij de hand kan houden. Per onderdeel van de fiche wordt extra (digitaal) materiaal voorzien, met wetenschappelijke onderbouw en downloadbare formulieren om detectie en opvolging te ondersteunen.

Flowchart ‘Eetstoornissen in de praktijk – huisarts’

Flowchart bij stappenplan eetstoornissen voor de huisarts.

Flowchart

– 1,63GB

Belangrijk om weten

Dit ondersteuningsmateriaal werd ontwikkeld om zorg op maat bij de aanpak van eetstoornissen te ondersteunen. Het vervangt het klinisch oordeel van de arts niet, wiens expertise het is de aanpak af te stemmen op de individuele noden van zijn patiënt. Eetexpert ontwikkelde dit ondersteuningsmateriaal voor artsen met uiterste zorg: u vindt wetenschappelijke onderbouw in bijhorende achtergrondtekst die werd gevalideerd door een expertengroep bestaande uit huisartsen en gespecialiseerde artsen uit de praktijk en uit Vlaamse Universiteiten. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de gegeven informatie. Eetexpert kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook geleden door het gebruik van dit ondersteuningsmateriaal.

Auteur: dr. Rozemarijn Jeannin (Eetexpert)

Projectcoördinatie: Prof. Dr. Paul De Cort (huisarts, ICHO KUL, Eetexpert)
en An Vandeputte (Eetexpert)

Werkgroep: Dr. Rik Baeten (huisarts, Domus Medica), Dr. Frans Govaerts (huisarts, Domus Medica), Dr. Lut De Groote (huisarts), Dr. Nele De Schryver (psychiater, UZ Gent), Dr. Marlies Metsu (huisarts), Dr. Katrien Schoevaerts (psychiater, PK Broeders Alexianen Tienen), Dr. Sofie Sermeus (huisarts), Dr. Annik Simons (psychiater, ZNA UKJA), Dr. Maura Sisk (huisarts), Dr. Inge Van Pottelbergh (endocrinoloog, OLV Aalst), Dr. Michel Vandewoude (internist, Regionaal Ziekenhuis Tienen), Prof. Dr. Elske Vrieze (psychiater, UPC KU Leuven)

 

Indien u dit stappenplan wil citeren, gebruik dan volgende verwijzing:

Eetexpert (2017). Stappenplan eetproblemen en eetstoornissen voor huisartsen. Brussel: Vlaamse Gemeenschap, Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (verkrijgbaar via Eetexpert.be vzw).