Behandeling en medische opvolging

In dit deel wordt ingegaan op de rol van de arts tijdens de behandeling en na herstel van een eetstoornis. Het geeft achtergrond en verdieping bij de “Flowchart eetstoornissen in de huisartsenpraktijk” die je als basis voor je praktijk kan gebruiken. Je vindt bij elk onderdeel een samenvattingsfiche om je in de consultatieruimte te ondersteunen. Een overzicht van alle fiches vind je in “overzicht fiches”.