Detectie en diagnostiek

In dit deel wordt uitgebreid ingegaan op de (vroeg)detectie en het diagnostisch proces bij eetstoornissen in de huisartsenpraktijk. De structuur sluit aan bij de “Infofiche eetstoornissen in de huisartsenpraktijk”. Er is een ”Flowchart jongeren” en een “Flowchart volwassenen”. Doorheen de verschillende stappen geven we ook bijkomende samenvattingsfiches om in de consultatieruimte te gebruiken.

Daarnaast is er ook de INNOVATE consultatiehandleiding voor de eerstelijn die handvatten biedt voor het gesprek.

Infofiche eetstoornissen in de praktijk – huisarts

Samenvattingsfiche bij de medische diagnostiek uit het stappenplan eetstoornissen voor de huisarts.

Infofiche

– 267 KB

Flowchart eetstoornissen in de praktijk (jongeren) – huisarts

Flowchart bij stappenplan eetstoornissen voor de huisarts (voor jongeren).

Flowchart

– 329 KB

Flowchart eetstoornissen in de praktijk (volwassenen) – huisarts

Flowchart bij stappenplan eetstoornissen voor de huisarts (voor volwassenen).

Flowchart

– 327 KB

Infofiche eerstelijnsaanpak INNOVATE – overzicht

Eetproblemen en gewichtsproblemen begeleiden in de eerste lijn.

Infofiche

– 109 KB